Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Voor e-factureren zijn UBL 2.0 specificaties beschikbaar vanuit de overheid

Plaatsingsdatum 01-03-2010
Berichtdatum November 2009

De documentatie beoogt ontwerpers en bouwers inzicht te geven in de opbouw van de berichtspecificatie van de eFactuur (in UBL 2 formaat). De documentatie geeft ook aan hoe berichten voor elektronische gegevensuitwisseling worden gespecificeerd met een aantal documenten.

De documenten zijn in te delen in 3 groepen:

 1. Functionele specificaties met de hiërarchische opbouw van het bericht of van herbruikbare
  berichtonderdelen (complexe types). Deze documenten bevatten de functionele definities,
  toelichtingen, formaten en regels (condities). Deze documenten worden ook wel Funhie
  (Functionele Hiërarchie) documenten genoemd. De technische implementatie van het bericht (in bijvoorbeeld XML) is geen onderdeel van de functionele specificaties;
   
 2. Mapping documenten die de inrichting van het bericht in een specifiek technisch
  uitwisselingsformaat beschrijven. De eFactuur is in XML-formaat ingericht. In de Mappingdocumenten wordt gespecificeerd welke XML-tags worden gebruikt voor de functionele elementen die in het bericht of berichtonderdeel voorkomen;
 3. XML-schema’s voor geautomatiseerd gebruik, zoals het valideren van berichten. Dit is een
  (beperkte) technische weergave van wat in de functionele specificaties is beschreven. Niet
  alle functionele informatie uit de functionele specificaties kan worden uitgedrukt in XML
  schema’s. Regels kunnen bijvoorbeeld niet in XML schema’s worden opgenomen. Om die
  reden zijn de functionele specificaties leidend voor de implementatie.

Meer over UBL 2.0 en berichtspecificaties overheid...

Categorie(n) Soort > (Elektronisch) factureren
Bronvermelding GBO.Overheid

Terug

13 december 2017
Seminar: elektronisch factureren in de praktijk
Aan de orde komt: overview elektronisch factureren, Europese standaard EN 16931, SCOBDO.eu: automatische conversie, elektronisch factureren en de originele factuur, elektronisch factureren en de overheid, elektronisch factureren internationaal met o.a. VAT compliance verplichtingen, PEPPOL netwerk, elektronisch factureren in de praktijk, robotic accounting en machine learning en elektronisch factureren en factuurscenario's.
Meer info en aanmelden...


CreAim

Informer software

KING

Timewriter

MUIS Software


Onerzoeksbureau GBNED