Links  |  Begrippen  |  Colofon  |  Home
zoek
Exact Software
Onderzoek
ICT Accountancy softwaregids 2017: overzicht van standaard software van meer dan 100 leveranciers gericht op de accountancy

Plaatsingsdatum 01-11-2016
Berichtdatum November 2016

De "ICT Accountancy softwaregids 2017" biedt een uitgebreid overzicht van (nagenoeg alle) softwarepakketten die verkrijgbaar zijn voor de accountancybranche. De ervaring leert dat er toch elk jaar weer nieuwe softwarepakketten op de markt verschijnen en bestaande software regelmatig wordt aangepast met nieuwe functies.

Bij de inventarisatie van softwarepakketten in de gids is de volgende onderverdeling in (installatie)modellen gehanteerd:

 1. Lokaal (dus op uw eigen server); inclusief software die door de intermediair via terminal server op afstand wordt gebruikt.
 2. SAAS webbased (dus via een webbrowser).
 3. SAAS web enabled (via terminal server); waarbij dit model door de leverancier van de software wordt aangeboden.

Het aanbod van softwarepakketten in de gids is als volgt gerubriceerd:

 1. Boekhoudsystemen, onderverdeeld in:
  1.1 Boekhoudsoftware
  1.2 (Scannen en) herkennen van boekingsdocumenten
    
 2. Salaris- en HRM systemen
    
 3. Rapportagesoftware
  3.1 Managementrapportages
  3.2 Management dashboards
  3.3 Jaarrekening rapportagesoftware
    
 4. Data Analysesoftware
    
 5. Fiscale software
    
 6. Relatiebeheer, digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s
  6.1 Systemen die werkprogramma’s ondersteunen
  6.2 Systemen met de nadruk op CRM voor de accountancy
  6.3 Overige systemen ter ondersteuning van audit werkzaamheden door de
         accountant
    
 7. Urenregistratie- en declaratiesystemen
    
 8. Kwaliteitszorg
  8.1 Business Process Management (BPM-)software
  8.2 Overige systemen voor kwaliteitszorg
    
 9. Strategische software
    
 10. Pensioen-, actuariële- en financiële planning software
     
 11. Portaalsystemen
     
 12. Toepassingen voor authenticatie en autorisatie
       
 13. Overige toepassingen
  13.1 Tools voor SBR/XBRL.

Softwarematrix
De gids bevat een handige matrix waarmee in één oog opslag duidelijk is welke softwareleveranciers standaard software bieden voor de hiervoor genoemde rubricering.

Verder bevat de gids een (promotionele) bijlage met informatie door softwareleveranciers.

GRATIS opvragen ICT Accountancy softwaregids 2017
De complete "ICT Accountancy softwaregids 2017" telt ruim 100 pagina's en is gratis beschikbaar.
Naar opvragen van de laatste versie van de ICT Accountancy softwaregids...   

Toekomstige ontwikkelingen en visie
Om dubbelloop met deze uitgave te voorkomen en accountants- en administratiekantoren een handvat te bieden bij verdere digitalisering en elektronische gegevensuitwisseling, gericht op de toekomst, stelt onderzoeksbureau GBNED gratis het rapport "ICT Accountancy 2020/2030: accountantspraktijk op weg naar de toekomst" beschikbaar. 


Categorie(n) Assuring (incl. certificeren en compliance), Branche > Accountantskantoren, Branche > Accountantskantoren > Visie ICT, Soort > Beleggingen, Pensioen, Financile planning, Branche > Accountantskantoren > Software advies
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Terug  |  
Deze pagina printen
Gerelateerde berichten
Terugblik en presentaties Seminar Robotic accounting op 19 april 2017 [23-04-2017]
De complete gids Elektronisch factureren 2017 [18-04-2017]
Terugblik en presentaties praktijkdag CRM, digitaal dossierbeheer en data-analyse 15 maart 2017 [16-03-2017]
Gratis rapport: digitaal dossierbeheer en werkprogramma's 2017 [14-03-2017]
ICT Accountancy 2020/2030: accountantspraktijk op weg naar de toekomst [03-01-2017]

CreAim 

Visma Software 

Tecknow

  MUIS Software