Softwarepakketten.nl

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Softwareontwikkelaar heeft zorgplicht jegens afnemer

Plaatsingsdatum 31-05-2015
Berichtdatum Mei 2015

De IT-Jurist

Dat een softwareontwikkelaar zijn oplevertermijn moet nakomen en dat hij een zorgplicht heeft jegens een niet-deskundige softwaregebruiker blijkt uit een arbitraal vonnis van de SGOA.

De SGOA is een arbitrage-instituut, dat automatiseringsgeschillen oplost. De partijen die een conflict hebben, kunnen - vooraf in de overeenkomst of na het ontstaan van het geschil - afspreken dat hun geschil niet worden voorgelegd aan de rechter, maar aan een arbiter of college van arbiters. Dat is in deze casus ook gebeurd. Arbiters zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald vakgebied.

De zaak gaat tussen partij X en partij Y, waarbij partij X een bedrijf is die zich bezig houdt met koeriersdiensten en partij Y software ontwikkelt. X en Y zijn overeengekomen, dat Y een softwareproduct ontwikkelt voor X. X doet een aanbetaling aan Y. Er ontstaat echter discussie over de uitvoering van de overeenkomst inzake de inhoud en de gegrondheid.

X stelt, dat Y is tekortgeschoten in nakoming van haar verplichtingen in de overeenkomst op de volgende punten:

  • Fatale termijn voor nakoming van de verplichting zijnde een resultaatsverplichting, volledig werkende applicatie (68 weken overschreden);
  • Y is tekortgeschoten in haar onderzoeksverplichtingen ter zake van de eisen en wensen, die X stelde aan een werkende applicatie;
  • Y had niet de benodigde deskundigheid voor het project.

Y stelt daartegenover, dat er niet conform de termijn is opgeleverd vanwege de volgende punten:

  • Door gebrek aan medewerking van X;
  • Onduidelijkheid en wijzigingen in de door X aangeleverde eisen en specificaties;
  • Het ontbreken van een uitgebreide inventarisatie.

De arbiter bepaalt dat Y wel degelijk wanprestatie heeft gepleegd jegens X, omdat Y de afgesproken oplevertermijnen ernstig heeft overgeschreden. Voorts vindt de arbiter dat Y haar zorgplicht heeft geschonden, nu zij wist dat de klant een niet-deskundige afnemer was en niet de consequenties van de wijzigingsvoorstellen kon overzien. Tevens had Y het doorlopen van een inventarisatie niet als randvoorwaarde gesteld. De arbiter stelt vast, dat X de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden en dat Y de aanbetaling inclusief rente moet terugbetalen.

Wilt u dergelijke problemen voorkomen, wees dan alert op welke afspraken u onderling maakt met uw IT-afnemer of IT-leverancier. Lees de bepalingen goed door voor dat u uw handtekening zet om latere misverstanden te voorkomen, ook al is de relatie op dit moment goed.

Categorie(n) Branche > Juridisch, Branche > Accountantskantoren, ICT & Recht, Branche > ICT bedrijven
Bronvermelding De IT-jurist
Internet URL http://www.it-jurist.nl

Terug

Gerelateerde berichten

Wie kan volgens de AVG als functionaris gegevensbescherming aangewezen worden? [21-08-2017]

Blockchain: uitleg over smart contracts [19-07-2017]

Mag een softwareleverancier testen met productie-data, in relatie tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens [26-06-2017]

De Europese Privacyverordening, de General Data Protection Regulation - GDPR, komt eraan [04-10-2016]

Is een werkgever aansprakelijk, indien een werknemer illegale software kopieert? [01-10-2016]


13 december 2017
Seminar: elektronisch factureren in de praktijk
Aan de orde komt: overview elektronisch factureren, Europese standaard EN 16931, SCOBDO.eu: automatische conversie, elektronisch factureren en de originele factuur, elektronisch factureren en de overheid, elektronisch factureren internationaal met o.a. VAT compliance verplichtingen, PEPPOL netwerk, elektronisch factureren in de praktijk, robotic accounting en machine learning en elektronisch factureren en factuurscenario's.
Meer info en aanmelden...


CreAim

Informer software

KING

Timewriter

MUIS Software


Onerzoeksbureau GBNED