Softwarepakketten.nl

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Is een IT-dienstverlener aansprakelijk voor verlies van data door een crash?

Plaatsingsdatum 10-08-2015
Berichtdatum Juli 2015

De IT-Jurist

Onlangs heeft het gerechtshof in Amsterdam een relevante uitspraak gedaan inzake de aansprakelijkheid van een IT-dienstverlener voor verlies van data door een crash. Een producent van stalen trappen is een overeenkomst aangegaan met een IT-dienstverlener. Deze dienstverlener levert een computerserver, software en onderdelen en draagt daarnaast zorg voor onderhoud en beheer van dit computersysteem en dient de nodige service te verlenen. Dit laatste houdt ook in dat de dienstverlener op afstand wekelijks onderhoud verzorgt van de server.

Op enig moment crasht de geleverde server en de trappenproducent stelt de dienstverlener aansprakelijk voor de schade als gevolg van de crash en het daarmee samenhangende verlies van data.

De trappenproducent geeft aan, dat de dienstverlener tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst en stelt ook dat de dienstverlener een zorgplicht heeft jegens hem. De dienstverlener betwist niet dat hij een dagelijkse back-up zou maken, maar hij stelt dat de trappenproducent zelf verantwoordelijk was voor de inhoud van de back-up. Hij geeft voorts aan, dat hij volgens de overeenkomst slechts gehouden is ruimte ter beschikking te stellen op zijn server en dat de trappenproducent zelf bepaalt welke bestanden hij wil bewaren.

Het hof oordeelt, dat er in de overeenkomst inderdaad geen afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de inhoud van de back-up. Voorts stelt hij dat het beroep op zorgplicht te algemeen van aard is, nu deze zorgplicht tijdens de zitting niet nader is gespecificeerd door de trappenproducent. Het hof wijst het beroep op aansprakelijkheid dan ook af, net zoals de rechtbank in eerste instantie had gedaan.

Neemt u diensten af van een IT-dienstverlener en wilt u dit soort situaties voorkomen, kijk dan goed wat er inhoudelijk in het contract is afgesproken ten aanzien van back-ups.

Categorie(n) Soort > ICT beheer en beveiliging, Branche > Accountantskantoren, Branche > Juridisch, Branche > ICT bedrijven, ICT & Recht, Assuring (incl. certificeren en compliance)
Bronvermelding De IT-jurist
Internet URL http://www.it-jurist.nl

Terug

Gerelateerde berichten

Wie kan volgens de AVG als functionaris gegevensbescherming aangewezen worden? [21-08-2017]

Blockchain: uitleg over smart contracts [19-07-2017]

Mag een softwareleverancier testen met productie-data, in relatie tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens [26-06-2017]

De Europese Privacyverordening, de General Data Protection Regulation - GDPR, komt eraan [04-10-2016]

Is een werkgever aansprakelijk, indien een werknemer illegale software kopieert? [01-10-2016]


13 december 2017
Seminar: elektronisch factureren in de praktijk
Aan de orde komt: overview elektronisch factureren, Europese standaard EN 16931, SCOBDO.eu: automatische conversie, elektronisch factureren en de originele factuur, elektronisch factureren en de overheid, elektronisch factureren internationaal met o.a. VAT compliance verplichtingen, PEPPOL netwerk, elektronisch factureren in de praktijk, robotic accounting en machine learning en elektronisch factureren en factuurscenario's.
Meer info en aanmelden...


CreAim

Informer software

KING

Timewriter

MUIS Software


Onerzoeksbureau GBNED