Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer

Plaatsingsdatum 19-04-2016
Berichtdatum 20 april 2016

Externe verslaggeving is het gehele proces om externe belanghebbenden van een organisatie (meestal aangeduid als ‘stakeholders’) inzicht te geven in de financiële positie van de organisatie. Dit geheel wordt aangeduid als ‘financial accounting’ als tegenhanger van het begrip ‘management accounting’ dat juist is gericht op interne rapportages.

Verreweg de bekendste vorm van externe verslaggeving is het opstellen van de jaarrekening - als onderdeel van de jaarstukken - , waarvan het resultaat uiteindelijk gedeponeerd wordt bij de Kamer van Koophandel. Deponeringsstukken genoemd. Vaak weer als afgeleide van de jaarrekening voor intern gebruik, aangeduid als inrichtingsstukken.

Andere vormen van externe verslaggeving zijn de aangifte Vennootschapsbelasting, kredietrapportage aan de bank en het aanleveren van statistiekinformatie aan het CBS.
 
Bij het verschaffen van informatie aan stakeholders speelt digitalisering, en dan met name elektronische gegevensuitwisseling, een steeds belangrijker rol.

Dit rapport is er met name op gericht inzicht te geven in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt kort inzicht gegevens in de soorten van externe verslaggeving, assurance en tot slot de relatie met andere processen.

De volgende software komt aan de orde in het rapport:

 1. Specifieke (externe) rapportage software
  - Accept Development
  - Caseware Nederland
  - Infine
  - Make Life Easier (MLE)
  - Pro Management
  - Reed Business
  - Silverfin
  - Unit4 
  - Visionplanner.  
    
 2. Boekhoudsoftware met functie voor externe verslaggeving
  - AFAS software
  - Gere-geld
  - MUIS Software
  - Reeleezee
  - Visma
  - Boekhoudsoftware verwacht jaarrekening in SBR-formaat.
     
 3. SBR ondersteunende software
  - Accept Development
  - CreAim
  - PinkWeb
  - XBRL reports. 

De relatie met andere processen c.q. systemen komt aan de orde, onderverdeeld naar:

 1. Digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s
 2. Auditfuncties en ICT
 3. Portaaltoepassingen
 4. Consolidatie.  

Complete rapport
Het complete (ruim 80 pagina's tellende) rapport "Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer" is gratis beschikbaar in digitale vorm (PDF).
Naar aanvragen volledige rapport "Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer"...

 

Categorie(n) Softwareselectie, Branche > Financials, Horizontaal toezicht, SBR / XBRL, Soort > Boekhoudsoftware, Soort > Managementinformatie, Soort > Externe verslaggeving, Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Terug


Onerzoeksbureau GBNED