Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Gids projectmanagementsoftware 2016

Plaatsingsdatum 29-08-2016
Berichtdatum 29 augustus 2016

“Projectmanagement” is een breed begrip en mede daardoor is het aanbod van softwarepakketten voor projectmanagement zeer omvangrijk te noemen. Wie zoekt naar “software voor projectmanagement” komt al snel tot een overzicht van meer dan 50 softwarepakketten. 

Een organisatie die op zoek is naar software voor projectmanagement zal daarom vooraf goed moeten definiëren welke functionaliteit dergelijke software moet bevatten. In de praktijk wordt projectmanagement software met sterk wisselende functionaliteit aangeboden.

Laten we in elk geval de term “projectmanagement” wat nader onder de loep nemen. Dan komen we op de twee kernbegrippen “project” en “management”. 

  1. “Project” beschouwen we als: “het uitvoeren van activiteiten (kan er ook één zijn), begrenst door middelen en tijd”. 
       
  2. “Management” beschouwen we als: het besturen en beheersen van activiteiten.

Uit bovenstaande kunnen we afleiden dat software voor projectmanagement een middel is ter ondersteuning van de complete cyclus “plan – do – check”. We stellen hierbij dat dergelijke software de stappen van de cyclus moet ondersteunen. En daarmee hebben we een afbakening gekozen die gehanteerd wordt voor “projectmanagement software” in de "Gids projectmanagementsoftware". Hierbij wel in ogenschouw genomen dat lang niet alle projectmanagement software ook de financiële verantwoording van een project ondersteunt.

De "Gids projectmanagementsoftware" is erop gericht om een zo compleet mogelijk beeld te geven van standaard software op het gebied van projectmanagementsoftware en de aangeboden functionaliteit en eigenschappen.

De aangeboden functionaliteit is als volgt onderverdeeld in het rapport:
- Relatiebeheer en acquisitie 
- Begroting
- Plannen en voortgang
- Online samenwerken
- Correspondentie
- Urenregistratie
- Factureren
- Projectenadministratie
- Boekhouding
- Rapportages
- Koppelingen
(per functionaliteit is een verdere onderverdeling gemaakt naar eigenschappen).

Via een handige  softwarematrix kan direct afgelezen worden welke soort van functionaliteit ondersteund wordt door de in kaart gebrachte softwaresystemen.

De gids bevat een uitgebreide specificatie van ruim 20 aangeboden softwaresystemen voor ondersteuning van projectmanagement. Naast opgave van functionaliteit en eigenschappen per systeem is leveranciers de ruimte geboden een nadere toelichting van de software op te geven, referenties en een hun visie op de toekomst.

Complete rapport
Het complete (ruim 100 pagina's tellende) rapport "Gids projectmanagementsoftware" is gratis beschikbaar in digitale vorm (PDF).
Naar aanvragen volledige rapport "Gids projectmanagementsoftware"... 

Categorie(n) Branche > Bouw en installatie, Soort > Projectmanagement en -planning, Branche > Financials, Branche > Accountantskantoren, Branche > ICT bedrijven, Branche > Dienstverlening, Softwareselectie
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Terug

Gerelateerde berichten

Gids Salaris- en HRM-software 2017/2018 [01-12-2017]

Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer [26-11-2017]

Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 1-11-2017 beschikbaar met o.a. big data, blockchain, cyber risicomanagement en AVG [02-11-2017]

ICT Accountancy softwaregids 2018: overzicht van standaard software van meer dan 100 leveranciers gericht op de accountancy [30-10-2017]

ICT Accountancy award 2017: de meest innovatieve software gericht op de accountancybranche [25-10-2017]


13 december 2017
Seminar: elektronisch factureren in de praktijk
Aan de orde komt: overview elektronisch factureren, Europese standaard EN 16931, SCOBDO.eu: automatische conversie, elektronisch factureren en de originele factuur, elektronisch factureren en de overheid, elektronisch factureren internationaal met o.a. VAT compliance verplichtingen, PEPPOL netwerk, elektronisch factureren in de praktijk, robotic accounting en machine learning en elektronisch factureren en factuurscenario's.
Meer info en aanmelden...


CreAim

Informer software

KING

Timewriter

MUIS Software


Onerzoeksbureau GBNED