Softwarepakketten.nl

Begrippen > ERP

ERP staat voor “Enterprise Resource Planning” en is ontstaan in de jaren negentig als vervolg op de toenmalige ‘productie-automatisering’ onder de noemers MRP1 (Material requirements planning) en MRP2 (Manufacturing resource planning), met als belangrijkste onderscheidend vermogen het plannen van middelen (materiaal, personeels- en machinecapaciteit) in de tijd. De afgelopen twintig jaar wordt ‘ERP’ gebruikt als verzamelbegrip voor integrale bedrijfsautomatisering in vele bedrijfssectoren en dus allang niet meer alleen voor productie-automatisering.

Nadere toelichting:

ERP kan gezien worden als één integraal systeem voor de automatisering van alle bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Van verkoopofferte tot factuur en alles wat daar tussen zit. In de logistieke sector aangeduid van ‘zand tot klant’. Een van de meest onderscheidende kenmerken van een ERP-systeem is dat gewerkt wordt met één onderliggende database voor alle functies. Zo worden klantgegevens op één plaats geregistreerd in de database en door alle functies geraadpleegd. Het doorvoeren van mutaties (bijvoorbeeld adresmutaties) in meerdere systemen is dan niet meer nodig.

In vele branches (met als bekendste de maakindustrie en de bouw) is ERP inmiddels een begrip. Het aanbod van ERP-systemen overstijgt alleen al in Nederland het aantal boekhoudsystemen ruimschoots. Waarbij opgemerkt moet worden dat leveranciers soms wel erg snel het predicaat ‘ERP’ op hun software plakken. Meer...

Site index over [ ERP ]
Pakketsoort - ERP
Onderzoek en artikelen op deze website over [ ERP ]
ERP Systemen voor Productie en Groothandel 2017
IPL Advies heeft recent het rapport ERP Systemen voor Productie en Groothandel 2017 gepubliceerd. De adviseurs van IPL hebben meer dan 30 ERP Systemen onderzocht op basis van meer dan 3500 functionele criteria. Het rapport telt 250 paginas met een schat aan informatie over ERP, ERP-selectie, ERP-leveranciers en hun systemen.
Twee ERP onderzoeken: van zelf doen naar uitbesteden en Vlaanderen voorop in ERP gebruik
Ruim twee derde van de Nederlandse bedrijfsvestigingen maakt gebruik van een ERP-oplossing. 38 procent van de ERP-software draait op de eigen locatie. Dit percentage blijft gestaag dalen. Van de Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers geeft aan het begin van 2017 circa 64 procent aan dat men gebruik maakt van een ERP pakket.
SAP voorop in markt voor CRM- en ERP-oplossingen
SAP is nog steeds de grootste partij in CRM-oplossingen bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Ongeveer een kwart van de CRM-installaties is van SAP. Op de tweede plaats staat Microsoft, goed voor ruim 16 procent van de CRM-oplossingen. Salesforce sluit de top 3, maar wordt op de voet gevolgd door Oracle. Een opmerkelijk groot aandeel van de CRM-oplossingen wordt gevormd door maatwerk, hoewel dit wel een procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar.
ERP Evaluatie Rapport 2015
Een onmisbaar naslagwerk voor wie genteresseerd in de actuele ontwikkelingen rond ERP-systemen, vanuit een onafhankelijk perspectief. U vindt actuele informatie over een 25-tal ERP-systemen op de Nederlandse markt. Het rapport voor 2015 is in augustus 2015 uitgebracht.
SaaS-contracten en Service Level Agreements (SLA), een checklist
Tegenwoordig wordt veel software aangeboden via het internet, wat ook wel Software as a Service (SaaS) wordt genoemd. Men kan SaaS gebruiken voor allerlei toepassingen, zoals CRM, ERP, financile pakketten, etc. Bij de meeste SaaS-diensten worden de afspraken met de klant in een SaaS-overeenkomst vastgelegd, waarin tevens vaak een Service Level Agreement is opgenomen.
Pakketevaluaties ERP-systemen opnieuw door IPL uitgevoerd
Uit het onlangs afgesloten ERP-onderzoek van IPL Advies bv blijkt dat de ERP-systemen qua functionaliteit steeds meer te bieden hebben en de verschillen kleiner worden. Voor toekomstige gebruikers is dat een voordeel, omdat er meer keus is. Het succes van een ERP-project wordt hierdoor nog meer bepaald door de wijze waarop uit de vele mogelijkheden de juiste keuze wordt gemaakt en hoe deze worden gemplementeerd.
Blog artikel: Social media en ERP, een overzicht
ERP en sociale media, het lijken twee werelden die niet te verenigen zijn. De saaie, grijze, ERP software die nodig is om de bedrijfsvoering van een bedrijf te administreren tegenover de sociale media in vele verschillende hippe verschijningsvormen. De tegenpolen zullen zich echter moeten gaan verenigen omdat "de nieuwe werknemer" andere verwachtingen heeft van software.
Blog artikel: 7 valkuilen in ERP selectie
Vele advies-bedrijven verdienen hun geld met het selecteren van ERP systemen en er zijn minstens zoveel boeken geschreven over hoe het aan te pakken. Als je google-t zul je dagen kunnen slijten met het lezen van weer een lijst met aandachtspunten voor selectie of de top 10 faalfactoren van een ERP implementatie. Toch denk ik dat ik daar nog wat aan toe kan voegen.
Blog artikel: Sociale Media als ERP
De laatste tijd verschijnen er steeds meer berichten over de invloed van sociale media op ERP systemen. Er wordt dan kortweg gesproken over sERP oftewel social Enterprise Resource Planning.
AFAS publiceert gratis boekje over HR-issues
AFAS ERP Software heeft in samenwerking met HRpraktijk, vakblad voor personeelsmanagement, een gratis boekje over HR-issues gepubliceerd. Het boekje, genaamd Hot in HR, verschijnt in twee verschillende edities; HR-issues in de zorg en in het bedrijfsleven.
Nederlandse ondernemer is traditionele boekhouder
Meer dan de helft van de Nederlandse ondernemers heeft zijn boekhouding onvoldoende geautomatiseerd en werkt nog altijd op de traditionele manier met spreadsheets en tekstverwerkingsprogramma’s. Dit blijkt uit de interactieve landelijke boekhoudtest, een initiatief van ondernemersmagazine De Zaak en softwareleverancier AFAS ERP Software.
Boekhoudsoftware en assurance: hoe betrouwbaar is uw boekhoudsoftware?
Een betrouwbare boekhouding is van belang voor de ondernemer zelf en voor derden die informatie ontlenen aan de boekhouding. Het kan dan gaan om externe aandeelhouders, de bank, het CBS of de Belastingdienst. Boekhoudsoftware, maar natuurlijk ook ERP software, kan in belangrijke mate bijdragen tot het efficiënt uitvoeren van assurance maatregelen.
Systeemwijzigingen grote ERP-aanbieders kosten onnodig veel tijd
Gebruikers van de grote ERP-systemen zijn onnodig veel tijd kwijt aan het doorvoeren van wijzigingen aan deze systemen. Dat blijkt uit een onderzoek van CFO research; zowel kleine als grote wijzigingen nemen veel tijd en moeite in beslag en brengen hierdoor veel kosten met zich mee.
Boekhoudsoftware en Assurance: hoe betrouwbaar is uw boekhouding?
Bij een boekhouding gaat het er bij assurance om welke mate van betrouwbaarheid ontleend kan worden aan de boekhouding en welke zekerheid dit oplevert. Boekhoudsoftware, maar natuurlijk ook ERP software, kan in belangrijke mate bijdragen tot het efficiënt uitvoeren van assurance maatregelen.
Een nieuwe trend in softwarecertificering: continuous auditing
Het idee dat een financieel pakket of ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) binnen de muren van een bedrijf wordt geïnstalleerd of geïmplementeerd, lijkt inmiddels achterhaald. Dienstverleners - waaronder BDO- bieden steeds meer producten en diensten aan via internet.
Horizontaal toezicht Belastingdienst versus Open Source bedrijfsapplicaties
Bij horizontaal toezicht laat de onderneming de fiscus als het ware over haar schouder meekijken in de keuken. Betrouwbaar werkende softwaresystemen spelen hier natuurlijk ook een rol. Het gaat bij dit laatste niet alleen om het boekhoudsysteem bij het accountants- of administratiekantoor, maar bijvoorbeeld ook om kassasoftware, salarissoftware en ERP systemen.
WebSolutions QX: de nummer 1 in PSO/ERP systemen
Op initiatief van ICT adviesorganisatie PSOPartners is de voorjaarseditie van de PSO Infokit gerealiseerd. Deze kit is specifiek bedoeld voor project- en serviceorganisaties en helpt hen ondermeer bij het opstellen van een longlist van mogelijk geschikte oplossingen.
Resultaten ERP-evaluatie 2006/2007 van IPL Consultants beschikbaar
IPL Consultants B.V. evalueert sinds 1991 ERP-systemen. De ERP-evaluatieronde 2006/2007 is in april afgerond. Meer dan 40 ERP-systeem zijn onder de loep genomen door middel van een uitgebreide vragenlijst en validatiebezoeken.
Ontevredenheid over hoge kosten ERP
Zeventig procent van de IT- en businessmanagers voelt zich gevangen in een oneindige ERP-kostencyclus. Dit blijkt uit een onderzoek van Technology Evaluation Centers (TEC) onder 870 IT- en businessmanagers in 83 landen in opdracht van Unit 4 Agresso.
ERP-software voor de foodsector
Welke ERP-oplossingen en leveranciers bestaan er voor de foodsector? Capgemini heeft recent de ontwikkelingen van ERP-software in deze markt onderzocht. Roel Delnooz en Peter Tielemans, beiden adviseur bij Capgemini, gaan in op de belangrijkste conclusies van het onderzoek.
Service in ERP-pakket steeds beter
Softwareleveranciers slagen er steeds beter in om meer ondersteuning te geven aan servicegerichte activiteiten. Adviesbureau IPL Consultants zegt dat in een recent verschenen marktanalyse.
Tweejaarlijks onderzoek ERP software voedingsmiddelenindustrie
De Consumer Products Industrie-consultants van CGE&Y hebben voor de vijfde maal een onderzoek afgerond naar de ontwikkelingen van ERP-pakketten in de levensmiddelenindustrie. Naast de ontwikkelingen in de levensmiddelenindustrie en de IT, is stilgestaan bij strengere selectiecriteria en aanvullende eisen die gelden voor ERP-leveranciers en �dienstverleners.
69 systemen voor voorraadbeheer onderzocht
In samenwerking met de VeLA (vereniging van logistiek adviseurs), deed de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de faciliteiten voor voorraadbeheersing in hedendaagse softwarepakketten. De UvA keek daarbij naar ERP pakketten en ook naar specifieke voorraadpakketten.
Blogs op deze website over [ ERP ]
Waar zijn de ERP leveranciers voor de accountancy?
Tijdens het samenstellen van de Trendanalyse ICT Accountancy 2013 werd het me weer duidelijk. Het ontbreekt in de accountancy aan goede ERP software. Enkele leveranciers komen een heel eind, maar veruit de meeste aanbieders bieden een deeloplossing aan. En dat is volgens mij een gemiste kans.
White papers op deze website over [ ERP ]
ERP software VOGSY meets Google
ERP software - or Enterprise Resource Planning software - was originally developed to link all business processes together, ensuring that everything was in the right place at the right time. The result? Cost reduction and efficiency. Sounds great, doesnt it? Well, it used to be. But nowadays, ERP hurts. In this blog, well explain why, and well tell you about a solution that can take away the pain.
Uw volgende ERP-systeem; Kopen of Bouwen?
Een Engelstalige white paper van Kerridge Commercial Systems onder de naam "Your next ERP system: Buy or Build". Bij het maken van een koop of bouw beslissing is er een fundamenteel verschil tussen het gebruik van eigen (ontwikkel)capaciteit en de aanschaf van een door een leverancier aangeboden oplossing.
Combinatie van BI en CPM die alle (ERP) systemen koppelt bij Verder International
Verder International heeft ambitieuze groeiplannen. Effectieve, actuele financile verslaglegging is daarvoor onmisbaar. Het bedrijf gebruikte voorheen Excel-sheets om informatie van vestigingen te consolideren op roepsniveau. Dit leidde maandelijks tot veel, handmatig en foutgevoelig werk. Michiel van Mourik, group controller bij het hoofdkantoor: Iedereen werkte met een eigen versie van de waarheid. We waren veel tijd kwijt aan discussies over de juiste cijfers.Met het management informatiesysteem BOARD hebben we een schil ontwikkeld over onze Excel files en ERP datebases om deze data te structureren. In nauwe samenwerking met CPMview hebben we ons consolidatieproces geautomatiseerd
Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB (white paper)
Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote ondernemingen bedoeld, sindsdien verschuift de focus van de leveranciers steeds meer in de richting van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB).
White paper: Wordt uw oude softwarepakket nog ondersteund?
Microsoft Dynamics AX 3.0 en Infor Baan IV zijn voorbeelden van ERP-pakketten waarop de support vanuit de leverancier vervalt gedurende 2009. Deze informatie komt met name uit het dealerkanaal, maar ook van de support van pakketten zelf. Dit kan mogelijk een (extra) argument zijn om uw huidige automatisering te heroverwegen. Want welke gevolgen heeft het vervallen van ondersteuning voor uw organisatie?
Links naar andere websites over [ ERP ]
APICS
Informatie over opleiding en informatie 'Resource Management' op het gebied van Logistiek, SM en ERP.
ERP Logistics
Een on-line portaal voor ERP-aanbieders, -gebruikers en adviseurs.
ERP Startpagina
Startpagina over ERP
Erpblog.nl
Blog website met onafhankelijke informatie over ERP.
IT Toolbox
ERP Community
Manufacturing Business Technology
Portal over Business Technology met aandacht voor ERP.
Technology Evaluation Centers
Ondersteuning bij de keuze van bedrijfssoftware, zoals ERP software.
Softwarepakketten met [ ERP ] Leverancier
Profit ERP
De gentegreerde ERP totaaloplossing
AFAS Software AFAS Software
Prodin
Gentegreerde ERP-oplossing voor het MKB
Prodin Business Solutions B.V. Prodin Business Solutions B.V.
glovia G2
ERP voor de maakindustrie
Glovia international
UniSPeqs ERP
ERP Software voor de metaalbranche
UniSPeqs Solutions b.v.
FINPAK
ERP software met FINZORG (module zorg)
Ascon Automatisering b.v.
Xgram
MIS/ERP voor grafimedia branche
Compri
QAD Enterprise Applications
ERP softwarepakket
QAD Netherlands BV
Heart-Profit
Uitgebreid ERP pakket
Heart Informatisering B.V.
SERA
ERP pakket / internet software
SERA Software bv
ORBAK2
ERP software voor de bakkerij
Orbak Automatisering B.V.
Infor ERP Visual
ERP Systeem voor MKB maak industrie
Quartess Group B.V.
CORPEX
Modulair opgebouwd ERP pakket
Corpex ERP Software
Addis
ERP oplossing complexe partij of rol administratie
Add-IT Infosystems B.V.
CSB-System
Branchegerichte ERP-software
CSB-SYSTEM Benelux B.V.
MKG
ERP pakket voor MKB metaalbranche
Metaal Kennis Groep (MKG) B.V.
Promesse
ERP-systeem onder Windows
AIS Groep
ICEport
Biedt bestelinterface, gekoppeld aan ERP systeem
ICEshop B.V.
Retailium Enterprise
Geavanceerd ERP-pakket voor filiaalbedrijven en franchiseorganisaties binnen de fashion retailbranche.
ACA Retail BV
Liemar
ERP-bedrijfssoftware en o.a. tijdregistratiesystemen
Liemar Automatiseringen b.v.
E Business Suite, Peoplesoft, JD Edwards
ERP, CRM, Human Resources, Supply Chain Management
Oracle
Everest Enterprise
Integreert MKB in een ERP systeem
Netline Automatisering
MS Navision Attain ERP Metaalschrooth.
ERP toepassing voor Metaalschroothandel
dVision Automatiseringsbureau
SAP for Consumer Products
ERP oplossing voor consumptiegoederenindustrie
SAP Nederland BV
SAP for High Tech
ERP oplossing voor High Tech bedrijven
SAP Nederland BV
SAP for Pharmaceuticals
ERP toepassing voor Pharmaceutische industrie
SAP Nederland BV
SAP for Retail
ERP oplossing voor Retailbedrijven
SAP Nederland BV
Tracer eCommerce
CRM/ERP E-commerce suite
Tracer Systems BV
Tracer Professional Edition
CRM/ERP suite (stand alone en client/server versie
Tracer Systems BV
Columbus Retail Suite
Totale ERP oplossing voor de retail branche
Columbus IT Partner B.V.
Proteus ERP voor Project en Handel
ERP voor Maakindustrie [MKB]
Proteus Systems BV
SSA Baan ERP
Infor (Veenendaal) BV
Trimergo
ERP software
Trimergo BV
PSIpenta (ERP systeem)
ERP Systeem Automotive
PSIpenta
ISIS
CRM, CCM, ERP en eBusiness toepassing
Cane & Porter
Blending en Blending Envicon
ERP speciaal voor de (semi)procesindustrie
Blending Nederland
IRIS ERP
IRIS Enterprise Resource Planning (ERP)
Computer en Communications C&C
DYNIRIS ERP
DYNIRIS Enterprise Resource Planning (ERP)
Computer en Communications C&C
GPMS
ERP/MES oplossing
U-Vision
Syntess Atrium
ERP voor installatie, bouw en nautische bedrijven
Syntess Software
ConnectX
CRM/ERP applicatie
Paauwe software BV
CoDe
ERP voor het MKB
MIVON bv
OAK SmartSuite
CTI koppeling met outlook, act, goldmine, crm, erp
New CTI Solutions
RetailVista ERP (online / offline)
Het complete pakket voor winkelautomatisering
NedFox BV
FOBIS
ERP foodindustrie
RBK GROUP bv
7T Software
ERP, incl financiele aansluitingen.
7T software bv
i-Modulas
Modulair ERP-systeem voor verhuur
i-Modulas Software BV
Datawin ERP Software
Datawin Software
DataWin Solutions B.V.
BizzMore ERP Software
BizzMore Lite is de basis van de BizzMore ERP soft
BizzMore Software Solutions
Dynamic Law
ERP-Software voor Juridische dienstverleners
Axavion Nederland BV
e-Hardware Trade
ERP voor handelsbedrijven
MSG-i
WerkExpert
ERP voor loonwerk en GWW-sector
Rovecom BV
Erplex
Compleet systeem voor ERP, CRM, projectmanagement
Geodan Holding B.V.
Telefoon Asistent
Koppeling telefooncentrale en CRM/ERP systeem
Suppliance BV
AmSys
ERP Bedrijfssoftware
MD-Automatisering
AXI Discovery Suite
ERP Suite
AXI BV
Ypsos Business
ERP Oplossing voor 1 t/m 15 gebruikers
Infomat BV
Dimamys Business
ERP oplossing voor 16 t/m 300 gebruikers
Infomat BV
MKB-Logic
Online administratie, ERP, CRM, HRM
MKB-Logic
OpenERP Tiny sprl.
Open-source ERp/CRM/CRM/BI framework
Neobis ICT Dienstverlening BV
MyBusiness
All-In-One Webbased ERP-CRM
In-In Automatisering
Komdex
Komdex ERP t.b.v. de maakindustrie
Komdex
InstalPartner
Online ERP-Systeem
Compano BV
KeyLink CTI
Integratie van vrijwel alle CRM/ERP databases
KeyLink
BouwVision ERP
Met de totaaloplossing en apps van BouwVision heb je meer grip op je bouwprojecten en realtime inzicht in je kosten, zodat je tijdig kunt bijsturen.
Herke ICT Group
SAP Business One
ERP software voor het MKB
Provide Business Solutions b.v.
Inventive
Volledig ERP-systeem
Inventive Software
AGP Trade
ERP oplossing voor handelsbedrijven
AGP Business Software
AGP Rent
ERP oplossing voor verhuurbedrijven
AGP Business Software
Freshng
ERP / Total Solutions
RPO ICT Solutions
Care4Fresh
ERP-pakket voor de Food-branche
Care4iT BV
Profity ERP
ERP-software voor projectmatig werkende bedrijven
Profity B.V.
UNIT4 Multivers Extended
ERP oplossing voor het MKB
Unit4 Business Software BV
Acuerdo
ERP voor en door retail
RE-tech
Easy2trade
Procesgestuurd ERP systeem voor de staalhandel
Inad industrie software bv
CIRIS Webshop
Onderdeel van CIRIS ERP
De Netwerkadviseur BV
CIRIS Afvalstromen
Onderdeel van CIRIS ERP
De Netwerkadviseur BV
CIRIS Podologie
Onderdeel van CIRIS ERP
De Netwerkadviseur BV
NetSuite
NetSuite, het grootste online ERP systeem ter wereld
E-litt
Syspro ERP
Syspro ERP software
BrainSys BV
Odoo
ERP- en CRM software
Openworx
ALURE
ERP Software voor Accountants door Accountants
Wolters Kluwer
Odoo
Betaalbare ERP oplossing
PlusConsultants BV
Inzicht-ERP
Inzicht ERP is een voor projectmatig werkende bedrijven ontwikkelde ERP-totaaloplossing
ConstruSteel BV
Uniconta
ERP systeem voor de MKB
Uniconta
Ridder iQ Business Software
ERP software voor maakindustrie
Ridder Data Systems BV
Next to food
ERP systeem voor de horeca
Next To Food BV
Jeeves Selected
ERP bedrijfssysteem voor kleine bedrijven
JIS Nederland B.V.
MCS-m
Verhuur ERP met uitgebreide koppelingsmogelijkheden
MCS Global
ConstruSteel ERP
Technisch&Financieel totaal-systeem constructie- & staalbouw
ConstruSteel BV
Jeeves
ERP bedrijfssysteem
JIS Nederland B.V.
ERP add-ons
Extensies om het gebruik en de werking van uw ERP-pakket te verbeteren
KPMG Crimsonwing
Microsoft Dynamics for Membership
ERP software voor ledenorganisaties
KPMG Crimsonwing
OneBizz
Integratie van Microsoft CRM, ERP en Office 365 in de cloud
OneBizz
K3 Fashion for Retail
ERP voor Fashion Retail
K3 Business Solutions B.V.
CIRIS Activa
Onderdeel van CIRIS ERP
De Netwerkadviseur BV
CIRIS Projecten
Onderdeel van CIRIS ERP
De Netwerkadviseur BV
CIRIS Tijdsverantwoording
Onderdeel van CIRIS ERP
De Netwerkadviseur BV
CIRIS Archief
Onderdeel van CIRIS ERP
De Netwerkadviseur BV
CIRIS Productie
Onderdeel van CIRIS ERP
De Netwerkadviseur BV
CIRIS Relaties
Onderdeel van CIRIS ERP
De Netwerkadviseur BV
CIRIS Producten
Onderdeel van CIRIS ERP
De Netwerkadviseur BV
NetSuite
Cloud ERP
ERP FastForward B.V.
DistRetail
ERP oplossing voor food-retailers
VCD IT Groep
Microsoft Dynamics AX Retail
De Microsoft ERP oplossing voor de retail. De applicatie biedt ondersteuning voor administratie, logistiek, warehousing, winkelaansturing, assortimentsbeheer, relatiebeheer en business intelligence
Centric IT Solutions (retail)
CIRIS Financieel
Onderdeel van CIRIS ERP
De Netwerkadviseur BV
Exact voor Productie
Dankzij onze Enterprise Resource Planning (ERP) software heeft u 1 oplossing voor uw productieprocessen, maar ook inkoop, voorraadbeheer, verkoop, verzending, boekhouding en relatiebeheer.
Exact Software Nederland B.V.
Keelings Solutions ERP
AGF-branche gerichte bedrijfssoftware
Axit (@Xit)
Brincr.com
Brincr: ERP voor MKB
Brincr
BrickX
Complete bedrijfssuite, van ERP tot DMS
BrickX Software
Box
Cloud document/content management, makkelijk in gebruik en veilig.
ERP FastForward B.V.
Odoo
Odoo is het ERP systeem waarbij niet de organisatie of financile afdeling centraal staat maar de klant
BAS solutions
AGP InstallWare
ERP oplossing voor klein - middelgr. installateur
AGP Business Software
AGP Logistics
ERP oplossing voor logistieke bedrijven
AGP Business Software
AGP Move
ERP oplossing voor verhuisbedrijven
AGP Business Software
LogicTrade
Compleet en betrouwbaar ERP systeem
Sintrum IT
EasyProject
ERP pakket voor metaal industrie
EasyProgram BV
Nocore Facility
CRM, HRM, FRM, ERP voor schoonmaakbranche
Nocore B.V.
abas ERP
ERP met DMS en eBusiness
ABAS Business Solutions Nederland BV
[e]Business connector
Voor het versturen van elektronische facturen vanuit ieder ERP systeem conform wet- en regelgeving in Europa.
WorkFlowWise
Electronic Invoicing
EDI software, (ERP-) integratie voor B2B communicatie
EDICOM
Athena
Een online (SAAS) ERP systeem voor het MKB
Megatec Internet Solutions
Vekrasoft FIS
ERP oplossing op maat
Vekrasoft
Business Intelligence
zeer krachtige, ERP onafhankelijke, rapportgenerator
Solvisoft
Eco Industry
ERP pakket voor afval en recyclage bedrijven
LISIS Technology
Retailium Essentials
ERP-applicatie voor zelfstandige winkeliers en kleine filiaalbedrijven.
ACA Retail BV
StoreWorld DynaVision
Zeer breed uitgerolde Point of sale oplossing, Eenvoudige integratie met ERP omgeving. Zeer diepe functionaliteiten beschikbaar.
Centric IT Solutions (retail)
Microsoft Dynamics AX
De Microsoft ERP oplossing voor de groothandel. De applicatie biedt ondersteuning voor zowel de financiële als supply chain processen, gecombineerd met relatie management en integrale stuurinformatie
Centric IT Solutions (retail)
Syntri
Workflow bedrijfssoftware
Syntri ERP BV
[R]euz Kassa
ERP voor groothandel en confectiecentrum WFC Amsterdam.
GEV.NET
Centric Building Solutions
Standaard ERP toepassing bouw- en aannemersbedrijven uit België en Nederland
Centric IT Solutions Belgium
Centric Supply Chain Solutions
Standaard ERP toepassing voor de groothandel
Centric IT Solutions Belgium
Epicor ERP Software
Het meest visionaire ERP systeem voor de maakindustrie
Scherpthe BV
Compano Online Software
Online ERP pakket
Compano BV
Logic4 Commerce Suite
Alles-in-n ERP Bedrijfssoftware & Webshop
Logic4
AGP Projects
ERP software voor project- en service organisaties
AGP Business Software
Nieuwsberichten op deze website over [ ERP ]
Acto ontwikkelt next generation ERP-software met Thinkwise low-code platform
Bemet International lanceert nieuwe release Plan-de-CAMpagne software
King en Buckaroo breiden hun samenwerking uit
Main Capital koopt meerderheidsbelang in MUIS Software
Forse verbeterslag factuurverwerking bij Frencken
Infor komt met een geavanceerde mobiele oplossing voor onderhoudswerk
Nieuwe ERP-software voor Manter International
Acto software is UBL-Ready
BIS kiest voor ERP-software Exact
Europe Watch Group kiest voor NetSuite OneWorld
HSO realiseert omnichannel mogelijkheden door implementatie Microsoft Dynamics bij Alflora
Volledig digitaal pdf facturen verwerken
Waterschap Rivierenland kiest voor ERP van Unit4
Venko kiest voor digitale eenvoud Implementatie Metacom als ERP
Britse liefdadigheidsinstelling Shelter kiest cloud ERP van Unit4
Acto en Thinkwise starten strategische samenwerking voor next generation ERP-software
Laura Staalcenter Maastricht kiest voor gentegreerde ERP-oplossing van Thinkwise
Infor LN geoptimaliseerd voor fabrikanten in de cloud
Trespa verbetert informatie-uitwisseling van afdeling administratie tot in fabriek
Aankondiging GMU richting ERP leveranciers
Limis erPlanner slaat brug tussen planningssoftware (APS) en ERP
TBS Soest B.V. is live gegaan met de ERP-oplossing Prodin
Logic4 introduceert informatie- en bestelzuilen Next ShoppingPoint
Koppeling Alure ERP-software met Fiscaal Gemak Live!
Koppeling Alure ERP-software met AFAS Online live!
Informatiseren met gevoel: Schouten Techniek kiest voor ERP van Acto
Pilots met VOGSY, de zelf ontwikkelde Google ERP-oplossing
Koppeling Alure ERP-software met Elsevier Nextens live!
Syscon verwerft partnerrechten voor Duitse bedrijfssoftware myfactory
NetSuite kondigt NetSuite OneWorld aan voor Benelux-bedrijven
Martens kunststoffen verhoogt efficintie met 15 procent met Dynamics AX
DDi realiseert nieuwe koppeling Factuur software met Accountview
Factuurverwerking Westland Kaas: volledige factuurverwerking
BOAL Systems geeft de toekomst vorm met nieuwe ERP Software
Projectbewaking in de grip dankzij integratie ITmobile en Acto
Unit4 introduceert integrale vastgoedbeheersoftware
Synres vervangt de huidige bedrijfssoftware door SYSPRO ERP
Onderzoek: Unit4 Business World meest aanpasbare ERP-oplossing
Unit4 integreert communicatieplatform Slack in ERP-systeem Business World
TES kiest voor ERP totaaloplossing van Acto
Mogema heeft productieplanning aangepakt met Limis Planner
Gecertificeerde interface Ultimo software (versie 2015R2) en SAP ERP
Gaastra speelt met Dynamics CRM in op ontwikkelingen retailmarkt
LANDER werk & participatie realiseert nieuw gentegreerd ERP-systeem met Thinkwise
Partnership tussen Qlik en AFAS Software brengt Visual Analytics Platform naar 560.000 gebruikers
Infor AutoRelease Cloud helpt klanten uit de automobielindustrie met EDI compliance
ERP-oplossing Prodin 40 jaar
Unit4 kondigt samenwerking met Microsoft aan
Conver BV kiest voor GLOVIA G2: nieuw ERP voor innovatieve producent van duurzame machines
OpenSource Boekhoudpakket Odoo rond Financiele Audit succesvol af:
PM-Bearings kiest voor GLOVIA G2 ERP systeem
University of Central Lancashire vereenvoudigt onderzoeksadministratie met Unit4
Boskalis kiest Infor CloudSuite ter ondersteuning van wereldwijde bedrijfsvoering
Technology Evaluation Centers: ERP-systeem en financiele diensten van Unit4 behoren tot top
OneBizz integreert als eerste de zakelijke software van Microsoft tot een cloudoplossing
Unit4 introduceert vernieuwde versies van financiele software en ERP-systeem
Havenbedrijf Gent kiest met UNIT4 Agresso voor nieuw financieel systeem
VanMeijel introduceert Metacom apps
Nieuwe app UNIT4 verbetert orderprocessen bij groothandels en hun klanten
Culobel neemt GLOVIA G2 bedrijfsbreed in gebruik
Infor introduceert multi-tenant ERP voor fabrikanten
W.E.C. Lines volle kracht vooruit met Thinkwise
Nucleus Research: UNIT4 behoort tot ERP-oplossingen met grootste gebruiksvriendelijkheid
Lancering mobiele applicaties voor ERP-systeem tijdens Bemet gebruikersdag
Stichting FOM kiest met UNIT4 Agresso voor nieuw financieel systeem
Exact introduceert nieuwe flexibel opgezette leveringsmodellen
Cloud boekhoud en ERP leverancier Offective lanceert Offective UX
Infor CloudSuite Business beschikbaar
Ferrari verbetert supply chain planning dankzij Infor
Pokon Naturado automatiseert eenvoudige en repeterende werkzaamheden voor verwerking factuur in ERP pakket NAV
UNIT4 verdubbelt investering in innovatie
UNIT4 sluit overeenkomst met internationale non-profit organisatie in Zuid-Korea
Centric implementeert het ERP-systeem Microsoft Dynamics AX bij Wilmink B.V.
Online ERP-leverancier TBlox kiest voor Rackspace Cloud
PST Business Services verkoopt ERP-divisie aan Pantheon Automatisering Holding
Imbema Groep maakt grote stap in e-commerce
Stockholm kiest voor software UNIT4
ISProjects door Ad van Geloven gekozen vanwege bewezen interface met NAV en ERP onafhankelijkheid
TBlox lanceert Debiteuren app geintegreerd met InvoiceSharing
Rondal goed op koers dankzij Limis Planner
Select Online, de online bestelmodule van Acto is verder uitgebreid
Inventive ERP programmatuur, nu ook Web Based
Grootste private universiteit van Singapore kiest voor UNIT4 Agresso
Afrikaanse onderzoeksorganisatie maakt gebruik van UNIT4 Agresso
Eindelijk betrouwbaar productieorders toezeggen aan de klant met Preactor PBX
Universiteit van Bristol zet UNIT4 Campus in voor het verbeteren van administratieve diensten
UNIT4 introduceert cloud ERP voor mobiele generatie
Universiteit Wageningen zet UNIT4 Agresso in voor financile- en projectadministratie
Online planning zorgt bij Accolade voor tevreden huurders en medewerkers
Zeer verrassende ERP-software-update: Plan-de-CAMpagne V5
Verkort de tijd van Order tot Cash: Capable to Promise is belangrijke aanvulling planning software van Preactor op ERP
Swansea University zet software UNIT4 in voor onderzoeks- en onderwijsadministraties
Veris Bouwmaterialengroep kiest voor nieuw groothandels-ERP in de cloud van UNIT4
UNIT4 denkt vooruit: vijf ERP-trends voor 2014
Bemet International lanceert nieuwste ERP-software versie Plan-de-CAMpagne V5 tijdens gebruikersdag
Persbericht: Automatisering in de zorg: drie trends volgens AFAS
Planning software van Preactor gentegreerd met SI Foodware
Evologics met planning software van Preactor op Business Software 2013
UNIT4 levert ERP-software aan ontwikkelingsorganisatie CGIAR
De Carpentier-Mooren Groep kiest voor nieuw groothandels-ERP
UNIT4 Agresso verkozen tot meest flexibele ERP-oplossing
BOSAL kiest Infor microverticale suite speciaal ontworpen voor de automobielindustrie
J&W Bouwpartners kiest voor ERP met gentegreerde webshop
Infor komt met grootste M3 release in 10 jaar
Metacom 9-gebruikers klaar voor SEPA
Oracle, NetSuite en Deloitte werken samen aan gentegreerde HCM- en ERP-clouddiensten voor middelgrote klanten
Erp-cloudoplossing Visma.net vernieuwd
Vepa kiest voor ICT-partner Pantheon Automatisering
Bierens Machinefabrieken heeft grip en inzicht door Limis Planner
Julius Clinical kiest voor UNIT4 Agresso
Vlastuin Group selecteert glovia G2 als bedrijfsbreed systeem
Daelmans Banket start met digitale verwerking inkomende facturen met ISPorjects
UNIT4 verbetert informatievoorziening in Agresso Wholsale ERP voor handelsbedrijven
Infor introduceert nieuw samenwerkingsplatform Infor Ming.le
ERP-systemen moeten vaker worden aangepast
Infor helpt Ferrari met omvangrijke productiestijging
Grootste Belgische fabrikant van kantoormeubilair kiest voor glovia G2
Centric implementeert AX 2012 for Retail bij Agrimarkt
Primeur voor Philipsen Accountants | Adviseurs: Account Insight maakt SAP R/3 toegankelijk voor controle
Centric implementeert bij revisiebedrijf ERA Benelux Microsoft Dynamics AX
JIS Nederland breidt portfolio uit met Output Managementsoftware
Centric heeft bij Lucas Bols het ERP-systeem Microsoft Dynamics AX 2012 geimplementeerd
Bemet International brengt totaalautomatisering naar de Precisiebeurs
TKPS tekent voor ERP van JIS Nederland
UNIT4 introduceert e-commerceplatform voor retail en wholesale
UNIT4 levert ERP in de cloud aan Scandinavische winkelketen
Cyklop kiest voor ERP en BI oplossingen JIS Nederland
NedZink kiest voor QAD Enterprise Edition
JACCOO lanceert het platform, Cloud4SEPA.nl
UNIT4 introduceert nieuwe benadering van cloud multi-tenancy
BDO certificeert Infor10 ERP Enterprise (LN) en Infor10 ERP Business
A. Schulman standaardiseert op Infor
UNIT4 introduceert business analytic apps
Eredivisieclub VVV-Venlo kiest voor AFAS Software
EMGA zet Oculus ERP Suite in als strategisch automatiseringssysteem
UNIT4 breidt Agresso Business World uit voor dynamische handelsbedrijven
Bouwautomatiseerder VanMeijel viert 25-jarig bestaan
Select Online ERP en webwinkels gentegreerd!
Integraal Kankercentrum Nederland behaalt 30 procent tijdwinst met UNIT4 Personeel & Salaris
Fokker Aerostructures is gestart met verwerking inkomende facturen in Infor ERP Baan IV
Infor verbindt Salesforce CRM met ERP dankzij Inforce Everywhere
Henzo kiest Microsoft Dynamics AX 2012 van Centric
L. ten Cate kiest Jeeves PDM-systeem voor ondersteuning fashion design
UNIT4 introduceert Agresso Wholesale 12.0
University of London Computer Centre en UNIT4 leveren shared services aan onderwijsinstellingen
Technische groothandel Ammertech live met U4Invoice
Metacom SMB: integrale ICT-oplossing voor kleinere bouwbedrijven
UNIT4 en VDD IQware integreren software voor gezondheidszorg
Van Werven implementeert Metacom-module voor afvalverwerking
UNIT4 levert software aan waterproject in Ethiopie
Handelsbedrijven willen mobiele toepassingen ter ondersteuning bij verkoop en klantcontact
DL1961 vindt in STYLEman van OSL Europe de perfect aansluitende software
Centric implementeert Microsoft DYNAMICS AX 2012 Bij Lucas Bols
Continuiteit bij Meerman met Oculus ERP
Meerderheid bedrijven schakelt externe consultants in om ERP-systeem aan te passen
Verasol kiest voor bedrijfssoftware van JIS Nederland
ANP kiest voor Agresso Business World van UNIT4
Den Ouden Groep vindt in Metacom ERP-systeem voor alle bedrijfsactiviteiten
OSL Europe en Dutchdrops gaan samenwerkingsverband aan
Tuincentrum Overvecht live met Centric StoreWorld
Driekwart managers ontevreden over gebrek aan flexibiliteit ERP-systeem
BAM Infratechniek implementeert ERP-systeem
UNIT4 tekent deal van 1,6 miljoen Dollar met Canadese gemeente Surrey
UNIT4 introduceert ERP-systeem voor productiebedrijven in het MKB
Eerste Microsoft Dynamics AX 2012 implementaties in Benelux bij Akatherm en Aliaxis Group door Columbus IT
Intergamma kiest voor ERP oplossing van Centric
UNIT4 komt met uitbreiding e-commerce voor Agresso Wholesale
Infor kondigt InForce aan nieuwe generatie Social ERP en Marketing op basis van Force.com
Nedmag investeert in Infor om transportproces te optimaliseren
STYLEman nu nog completer door integratie met online financile administratie
Betere data intelligence dankzij gentegreerd ERP-platform van IBM en Infor
Met Infor ERP LN is GSH Europe B.V. klaar voor de volgende strategische groeifase
Manchester City kiest voor UNIT4
Unidrive heeft Centric gekozen om haar huidige ERP-systeem Bestmate te vervangen door Centric TradeWorld
Groothandel Hecht met Pantheon in de Cloud
INNO-Metaal / INNO-Assembly investeert in de toekomst met keuze voor glovia G2
UNIT4 lanceert Shared Journey een cloudplatform voor shared services
Adapt Vragenlijsten: een antwoord op alle vragen
ZonMw kiest voor Agresso Business World
Winnaars AFAS Awards 2011 bekend
OSL Europe introduceert B2B webshop voor kleding- en schoenenbranche
AFAS en Unisoft: totaaloplossing voor retail
UNIT4 scoort Australische overheidsorder
BTP Home en Garden in de Cloud met Oculus ERP
KT International Solutions kiest voor ERP-oplossing van JIS Nederland
AFAS ERP Software wederom bij best geleide bedrijven van Nederland
UNIT4 en ISProjects gaan samenwerking aan in elektronische factuurverwerking
Seminar: Uw personeel, de garantie voor succes!
Oracle integreert PeopleSoft Enterprise Projects met Oracles Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management
Agresso Wholesale uitgebreid met module Interfiliaal
AFAS naamgevend sponsor van het Circustheater
Gebruiker bedrijfssoftware eist steeds meer flexibiliteit
Ondersteuning CAO hoger beroepsonderwijs belangrijke stap voor AFAS
UNIT4 krijgt opdracht in Ivoorkust
Ferrari verbetert productie dankzij Infor
Ecofys kiest voor Agresso Business World van UNIT4
UNIT4 introduceert productstrategie Route 66 voor Agresso Business World
UNIT4 lanceert mobiele applicatie voor Agresso Business World
AFAS werkt samen met Xelion voor geïntegreerde zakelijke telefonieomgeving
UNIT4 voltooit overname Teta S.A.
Nieuwe technische mijlpaal: Adapt 2.3
C1000 gaat voor ‘toekomstbestendig HRM- en salarissysteem’ van AFAS
Opnieuw ITO-certificering voor AFAS Support Centre
P&O-afdeling Wegener vernieuwend met software van AFAS
Infor ERP LN helpt Stork Power Services zijn IT-oplossingen te integreren
Centric toont haar innovaties op ICT & Logistiek 2010
AFAS brengt klanten en partners samen op afasexpert.nl
AFAS passeert grens van één miljoen loonstroken
AFAS stijgt in lijst van 100 krachtigste ICT-bedrijven
NOVO eerste deelnemer Zorg Initiatief
Spectrus Licht & Advies kiest voor de Prodin-P3 Suite
Eredivisieclubs kiezen ook voor AFAS ERP Software
UNIT4 introduceert nieuwe versie Agresso Wholesale
AFAS ERP Software ontwikkelt minor Business Solutions
AFAS ERP Software nieuwe hoofdsponsor AZ
UNIT4 maakt Agresso Wholesale geschikt voor de voor automotivebranche
AFAS Profit Small Business uitgebreid met Vaste Activa
Accounting Plaza en AFAS samen in HR- en Payroll dienstverlening
AFAS ERP Software kiest OTYS als Certified Partner Recruiting
SRA-Bureau kiest voor AFAS ERP Software
AFAS ERP Software groeit 14% in eerste halfjaar
AFAS ERP Software automatiseert 16 scholen in het primair onderwijs
Save the Children tekent wereldwijd voor Unit4
Afwerkingsbedrijf Wycor vervangt maatsoftware door oplossingen van VanMeijel
Ruma Rubber kiest voor glovia G2
Microsoft Dynamics introduceert Click-Try-Explore om klanten online ERP brancheoplossingen te laten ervaren
Unit4 levert software aan 1.250 scholen in Australië
Winnaars AFAS Awards 2010 bekend
Maconomy lanceert People Planner 3.0
AFAS ERP Software behoort tot de best geleide bedrijven van Nederland
Jupiler League clubs kiezen collectief voor AFAS ERP Software
Inter Access verzelfstandigt Prodin Business Solutions
Amefa zoekt slachtoffers van ERP-fiasco's
KWS Infra implementeert e-learning systeem voor gebruikers van Metacom
Perry Sport kiest voor ProFashionAll
Unisoft kiest AFAS als softwarepartner
Groei AFAS ERP Software zet door
Centric realiseert upgrade Microsoft Dynamics AX bij Halfords
Toenemende vraag naar e-HRM in zorgsector
Softwareleveranciers bundelen krachten voor de zorgsector
Unit4 neemt IBS Consist over van International Business Systems (IBS)
AFAS Profit Accountancy gereed voor Verkorte Winstaangifte via SBR
Maconomy ERP-software nu beschikbaar voor 60.000 gebruikers
Architectuur in ERP-oplossing UNIT4 krijgt goede beoordeling analisten
Scholengemeenschap implementeert HRM/Payroll-oplossing van AFAS ERP Software
Profextru Productie vervangt ERP-systeem met inzet van Thinkwise Software Factory
AFAS automatiseert salaris– en personeelsadministratie Meander Medisch Centrum
AFAS groeit sterk in zorg- en welzijnsmarkt
The Heating Company integreert logistiek systeem met Infor ERP LN
Jeeves annonceert nieuwe versie van haar ERP software
AFAS ERP Software in top drie Nederlandse softwarebedrijven
Metacom ondersteunt aannemers van ondergrondse infrastructuur
Applikon Analytical gaat live met IFS Applications
Trobas Gelatine live met Prodin-P3 Suite
Unit 4 Agresso introduceert nieuwe versie ERP-oplossing Agresso Wholesale
AFAS presenteert Profit 2011
Winnaars AFAS Awards 2009 bekend
Microsoft versterkt haar positie door de overname van LS Retail voor Dynamics AX
IFS completeert oplossing voor scheepsbouw met functionaliteit voor contractmanagement, forecasting en projectaccounting
Freesmij versnelt orderintake en afhandeling opdrachten met BPM-oplossing
AFAS Profit gecertificeerd voor Windows 7
SRA en AFAS ERP Software digitaliseren loopbaanmodel
Premie voor inruilen oude CRM en ERP software
Sterke groei AFAS ERP Software in tweede kwartaal
HRsoft en AFAS ERP Software sluiten software-deal binnen zorgsector
AFAS ERP Software verwelkomt 5000ste Small Business-klant
Scholengemeenschap kiest voor HRM/Payroll-oplossing van AFAS ERP Software
Jan Snel Bouwsystemen live met geintegreerde ERP-oplossing Isah-7
Ciber en Microsoft beste ERP-dienstverleners
Unit 4 Agresso heeft grootste marktaandeel EMEA in project- en portfolio-management
Hosokawa Micron kiest voor IFS Expedite
ERP-leverancier Isah realiseert volledige integratie van internationale engineerings afdelingen van Stinis
AFAS Profit Payroll nu ook geschikt voor het Voortgezet Onderwijs
Medistad Medical verbetert logistieke processen met Infor ERP Visual Enterprise en Infor EAM
Pantheon Automatisering introduceert Oculus!
AFAS grote winnaar Factuurcongres 2009
Isah introduceert business software-oplossingen Isah Smart, Isah Expert en Isah Master

Onerzoeksbureau GBNED