Softwarepakketten.nl

Begrippen > Boekhoudsoftware

Administratiesystemen voor minimaal het voeren van een grootboek, debiteuren en crediteurenadministratie. Boekhoudsoftware kent veelal aanvullende functies voor BTW aangifte, Kostenplaatsen, Budgettering, Periodieke journaalposten, Vaste activa administratie, Consolidatie, Rekening courant, Vreemde valuta, Facturering, Elektronisch factureren, elektronische factuurverwerking, Betalingsverkeer, Verplichtingenadministratie, Werkkostenregeling, Workflow, Rapportages, Elektronische uitwisseling gegevens, Audit- en data-analysefuncties, Online samenwerken met de accountant en Koppeling naar andere systemen.

De Gids Boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. Onderverdeeld naar:
1.ZZP'ers en klein MKB;
2.Middelgrote bedrijven (MKB);
3.Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).
Naar opvragen gratis Gids Boekhoudsoftware...

Onderzoek en artikelen op deze website over [ Boekhoudsoftware ]
UBL Readiness Monitor in het kader van de Europese Norm voor e-factureren EN16931
Afgelopen jaren heeft het merendeel van leveranciers van boekhoudsoftware, e-facturatie-dienstverleners en aanbieders van scan- en herkenoplossingen UBL gemplementeerd. Dat het onderwerp leeft blijkt wel uit het feit dat in minder dan een jaar tijd meer dan 100 leveranciers zich hebben aangemeld voor UBL Ready (via de UBL Ketentest).
Gids boekhoudsoftware 2017: compleet met eigenschappen per pakket
De Gids Boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. Onderverdeeld naar: ZZP'ers en klein MKB, Middelgrote bedrijven (MKB) en Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals). Compleet met eigenschappen per pakket. De Gids is gratis beschikbaar in PDF-formaat.
SBR Kredietrapportage: intermediair en ondernemer draaien voor extra kosten op en dat moet anders
ING en Rabobank vragen inmiddels, onder o.a. het motto van afhandelingskosten, geld (250 euro) aan de ondernemer als deze kredietrapportage aanlevert buiten SBR om. Het aanleveren van elektronische kredietrapportage is op zich een logische ontwikkeling. Maar dan moeten de banken er wel voor zorgen dat het elektronisch aanleveren van kredietrapportage ook breed mogelijk is vanuit boekhoudsoftware en dat zij desgewenst ook gegevens elektronisch terug leveren.
Gebruikt u nog wel boekhoudsoftware van deze tijd?
De keuze uit standaard boekhoudsoftware is omvangrijk te noemen zo toont de "Gids boekhoudsoftware 2016" aan die recent is verschenen. Gericht op Zzp en klein MKB is er een aanbod van 56 boekhoudpakketten, gericht op het middensegment (MKB) 20 pakketten en voor echt grote organisaties zijn 12 pakketten geteld.
Terugblik en presentaties praktijkdag RGS en SBR op 20 april 2016
Op 20 april 2016 vond de "Praktijkdag RGS en SBR" plaats met aandacht voor het elektronisch deponeren van de jaarrekening, SBR en banken kredietrapportage, SBR in de accountantspraktijk, uitvragen van CBS via SBR, RGS en SBR in de administratiepraktijk, SBR assurance, het nieuwe rapport "Software voor externe verslaggeving" en tot slot RGS Ready en boekhoudsoftware.
Ketendigitalisering en kostenreductie door gebruik van de juiste boekhoudsoftware
Begin van deze eeuw was het aanbieden van online boekhouden via een webbrowser het belangrijkste onderscheidend vermogen. Op dit moment is het onderscheidend vermogen van boekhoudsoftware met name gelegen in het bieden van functies op het gebied van ketendigitalisering.
Boekhoudsoftware en gegevensuitwisseling met banken
Afgelopen periode is onderzoek gedaan naar gegevensuitwisseling tussen boekhoudsoftware en banken. Het gaat primair om het uitwisselen van gegevens met betrekking tot betalingsverkeer en het kunnen aanleveren van SBR kredietrapportage.
Boekhoudsoftware is nooit compleet!
Innovatievermogen van leveranciers van boekhoudsoftware is, naast geboden functionaliteit, het belangrijkste criterium bij de keuze van het juiste boekhoudpakket. Vraag daarom altijd naar toekomstige ontwikkelingen aan betreffende leveranciers en op welke wijze daarmee rekening is gehouden in de ontwikkelagenda? Misschien liep uw leverancier een paar jaar geleden nog voorop maar wordt vandaag de dag elektronische factuurverwerking op basis van UBL niet ondersteund of ontbreekt de laatste versie van de Auditfilefile Financieel (3.2).
UBL Ketentest: wilt u samen met anderen meewerken aan de adoptie van elektronisch factureren?
De afgelopen periode hebben zes bekende leveranciers van boekhoudsoftware met groot succes en minimale inspanningen het mogelijk gemaakt om onderling UBL e-facturen uit te wisselen. Hoewel bedoeld als eenmalig initiatief, krijgt de UBL Ketentest vanaf 2015 een vervolg. wilt u samen met anderen meewerken aan de adoptie van elektronisch factureren? Lees dan verder.
Kennisplatform AS: Elekronisch factureren via UBL en juridische aspecten bij software: terugblik 20-11-2014
Binnen het Jaarcongres ECP dat plaats vond op 20 november 2014 is ruimte gemaakt voor een tweetal sessies die ingevuld werden door het Kennisplatform admnistratieve software. Het betreft "Elektronisch factureren als standaard functie in boekhoudsoftware is de norm" en "Juridische aandachtspunten bij innoveren met en exploiteren van software".
Terugblik en presentaties praktijkdag Salaris en HR innovaties
Op 15 oktober 2014 vond in Expo Hoevelaken de eerste praktijkdag "Salaris en HR innovaties" plaats. Met aandacht voor: de Werkkostenregeling (WKR) in salaris- en boekhoudsoftware, de switch van administrateur naar adviseur en standaardisatie in gegevensuitwisseling met uitvragende partijen als de Belastingdienst en Pensioenfondsen.
Werkkostenregeling binnen salaris- en boekhoudsoftware
Dit rapport gaat met name in op de wijze waarop deze regeling ondersteund wordt door salaris- en boekhoudsoftware. In de meest ideale situatie is sprake van een functie of module "werkkostenregeling" die ondersteund wordt (of eigen gevoed) door zowel de boekhouding als de salarisadministratie.
SBR verplichtstelling : BTW-aangifte en ICP-opgaaf
Geheel conform de bekend gemaakte roadmap gaat per 1 januari 2014 de SBR verplichtstelling in voor de BTW-aangifte en de ICP-opgaaf. Een aanzienlijk aantal intermediairs moet komende maanden nog de overstap maken om BTW-aangiften en ICP-opgaven in SBR via de boekhoudsoftware aan Digipoort te kunnen sturen.
Presentaties: 2013 is het jaar van de boekhoudsoftware en de jaarrekening via SBR
Tijdens het congres Financial-Systems op 6 juni j.l. heeft onderzoeksbureau GBNED de presentatie: "2013 het jaar van de boekhoudsoftware" gegeven en is door Logius een presentatie gehouden over het elektronisch deponeren van de jaarrekening. Deze en andere presentaties zijn beschikbaar.
GRATIS onderzoeksrapport: boekhoudsoftware en assurance
Als we het begrip 'Assurance' vertalen op het gebied van economie en handel komen we op 'mate van betrouwbaarheid' en 'zekerheid'. Bij een boekhouding gaat het er dan om welke mate van betrouwbaarheid ontleend kan worden aan de boekhouding en welke zekerheid dit oplevert.
8 Innovaties in financiele boekhoudsoftware
Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van financiële boekhoudsoftware en in hoeverre zijn Nederlandse leveranciers up to date? Deze vraag stond centraal in een grootschalig onderzoek naar innovaties in boekhoudsoftware.
Boekhoudsoftware en assurance: hoe betrouwbaar is uw boekhoudsoftware?
Een betrouwbare boekhouding is van belang voor de ondernemer zelf en voor derden die informatie ontlenen aan de boekhouding. Het kan dan gaan om externe aandeelhouders, de bank, het CBS of de Belastingdienst. Boekhoudsoftware, maar natuurlijk ook ERP software, kan in belangrijke mate bijdragen tot het efficiënt uitvoeren van assurance maatregelen.
Marktanalyse boekhoudsoftware voor accountantskantoren
Het aanbod van standaard boekhoudsoftware is omvangrijk. Als we ons echter richten op specifieke functies voor cliëntenadministraties van accountantskantoren dan valt het aanbod erg mee. Deze marktanalyse is dan ook op dit laatste gericht. We hebben het dan over functies als uitwerken kolommenbalans, importeren saldibalans van andere pakketten, templates voor administratiemodellen en controlefuncties.
Boekhoudsoftware en Assurance: hoe betrouwbaar is uw boekhouding?
Bij een boekhouding gaat het er bij assurance om welke mate van betrouwbaarheid ontleend kan worden aan de boekhouding en welke zekerheid dit oplevert. Boekhoudsoftware, maar natuurlijk ook ERP software, kan in belangrijke mate bijdragen tot het efficiënt uitvoeren van assurance maatregelen.
Trendanalyse financieel administratieve software: assurance onderbelicht in boekhoudsoftware
Op 30 september j.l. is de "Trendanalyse financieel administratieve software" verschenen met ICT innovaties en de mate waarin leveranciers van financieel administratieve software rekening houden met deze innovaties en wat hun visie daarover is.
Het beste boekhoudpakket bestaat niet!
Regelmatig komen wij in de media een term tegen als "Beste boekhoudpakket". En laten we maar gelijk het boetekleed aandoen, want wij zijn daar zelf als onderzoeksbureau mede de oorzaak van. Regelmatig testen wij boekhoudsoftware op vele aspecten en verbinden daar scores aan. En die laatste scores worden dan door leveranciers of uitgevers vertaald in termen als "beste pakket".
Boekhoudprogramma's, waar kan op bespaard worden?
Zelfs zonder boekhoudsoftware aan te schaffen is al een besparing mogelijk. De factor tijd is vaak een beperking, maar aan kennis zal het meestal niet liggen.
Boekhoudsoftware: 20 jaar geleden en nu
Puur boekhoudkundig gezien is er de afgelopen 20 jaar niet zoveel veranderd volgens mij. De Belastingwetgeving is weliswaar wat lastiger geworden, maar echt grote verschillen heeft dat niet opgeleverd. Maar de techniek heeft de afgelopen 20 jaar niet stilgestaan en dat heeft ook behoorlijke invloed gehad op boekhoudsoftware.
Sap Business One getest
Onderzoeksbureau GBNED heeft het pakket SAP Business One beoordeeld in de categorie "Boekhoudsoftware voor middelgrote bedrijven". In deze range zijn ook de pakketten Exact Globe, AccountView Business en Microsoft Navision beoordeeld op de boekhoudfuncties.
Eigenschappen elektronische aangifte Belastingdienst
Elektronische aangifte heeft betrekking op: boekhoudsoftware voor de aangifte Omzetbelasting (en de ICT), fiscale aangiftesoftware voor de aangiftes IB en VPB en tot slot salarissoftware voor de periodieke loonopgave.
Certificeren van boekhoudsoftware onduidelijk
Met regelmaat kom ik softwareleveranciers tegen die trots aangeven dat hun software is gecertificeerd. Dat is mooi antwoord ik dan en vraag vervolgens wat die certificering precies inhoudt. En op die laatste vraag krijg ik niet altijd een duidelijk antwoord.
Blogs op deze website over [ Boekhoudsoftware ]
Administratiekosten MKB-sector kan omlaag naarmate boekhoudsoftware Robotic accounting omarmt
De gids Boekhoudsoftware 2017 toont aan dat steeds meer boekhoudsoftware de MKB-sector optimaal ondersteunt als het gaat om Robotic accounting. Maar er is ook nog de nodige boekhoudsoftware die achterloopt op dat gebied. Robotic accounting is geen marketinghype, maar kan beschouwd worden als functionaliteit binnen boekhoudsoftware om de ondernemer te ont-zorgen.
Boekhoudsoftware volgens de blockchain filosofie. Wie bijt de spits af?
De relatie die ik wil maken tussen boekhoudsoftware en blockchain heeft alles te maken met zekerheid op basis van het registreren van transacties. Het gaat hierbij wat mij betreft om "zekerheid op basis van ALLE transacties".
Hoe selecteert u de juiste boekhoudsoftware voor uw bedrijf?
Het beheren van uw financile administratie is niet altijd een eenvoudige taak, vooral niet omdat u zeker moet zijn dat alle cijfers onder de streep kloppen. Wij hebben 6 tips op een rijtje gezet die u helpen bij het selecteren van de juiste boekhoudsoftware voor uw bedrijf.
Automatisch registrerende en controlerende boekhoudsoftware: droom of werkelijkheid?
De jaren zeventig schreef ik als programmeur boekhoudsoftware voor uiteenlopende organisaties. Van internet was dus geen sprake, laat staan van een begrip als Cloud computing. De Belastingdienst kende geen Auditfiles en een bestandsformaat als XML bestond nog niet. We werden in die tijd nog niet gek gemaakt met beloftes als SBR/XBRL.
Gesteggel over betrouwbaarheid van boekhoudsoftware leidt tot ongenuanceerde uitspraken
Net als ieder ander wil ik graag met betrouwbare boekhoudsoftware werken. Ik kan me voorstellen dat bettrouwbaarheid van software dan ook regelmatig reden voor discussie kan zijn. Maar zeker niet, voor in mijn ogen, ongenuanceerde uitspraken.
White papers op deze website over [ Boekhoudsoftware ]
Door eVerbinding: de werking van E-facturatienetwerken
Een elektronische factuur is in alle opzichten beter dan een PDF-factuur. Een e-factuur is namelijk een echt elektronisch document dat zonder extra handelingen, zoals scannen en primaire controle, volledig automatisch in de boekhoudsoftware ingelezen en geboekt kan worden.
Veilig werken in de cloud
Of u nou ondernemer bent of accountant: u heeft een heel belangrijk ding met elkaar gemeen. De voortdurende zoektocht naar manieren om uw werk sneller, efficinter, goedkoper en beter te doen. Aanbieders van online boekhouddiensten ondersteunen u hierbij graag. Door de SaaS-architectuur van de software, werken zij continu aan innovaties op het gebied van onze boekhoudsoftware in de Cloud. Dat u veilig moet kunnen werken in de cloud, is daarbij volstrekt evident.
Links naar andere websites over [ Boekhoudsoftware ]
Boekhoudpakketten startpagina
Startpagina over boekhoudsoftware.
Softwarepakketten met [ Boekhoudsoftware ] Leverancier
UNIT4 Multivers Small
Betaalbare boekhoudsoftware voor het Kleinbedrijf
Unit4 Business Software BV Unit4 Business Software BV
M-Soft-Account
internationale boekhoudsoftware
M-Soft NV
Gere-geld
Voordelige online Boekhoudsoftware voor ZZP-er en klein MKB
Gere-geld
Minox Online
Cloud boekhoudsoftware
Minox Software
Nieuwsberichten op deze website over [ Boekhoudsoftware ]
Exact geeft e-factureren enorme boost met PEPPOL koppeling van tradeinterop
Visma geeft ondernemers een duwtje in de rug
De makers van TimeWriter introduceren nieuw boekhoudprogramma
Moneybird realiseert Simplerinvoicing koppeling samen met Tradeinterop
e-Boekhouden.nl legt koppelingen met iZettle, Nmbrs en Pay.nl
e-Boekhouden.nl ontvangt Keurmerk Betrouwbaar Boekhouden
Kleisteen adviseert UBL te gebruiken in haar gelijknamige online boekhoudsoftware
Automatisch boekhouden niet hip?
Handig, Verdeel je geld automatisch over je rekeningen
Gids boekhoudsoftware 2017: leidt gebruik van het ene boekhoudpakket tot meer naheffingen door de Belastingdienst dan het andere?
Boekhoudsoftware weer functioneel op de testbank door GBNED: keurmerk betrouwbaar boekhouden toegekend
Innovaties boekhoudprogramma Jortt beschikbaar als open source
Informer maakt factureren naar de overheid mogelijk
Boekhoudsoftware weer functioneel op de testbank door GBNED: robotic accounting is de norm
Niet alle online boekhoudsoftware klaar voor robotic accounting: handmatig overtypen van cijfers en kans op fouten is het gevolg
XBRLreports: Iedereen kan klaar zijn voor SBR per 1 januari 2017
Wolters Kluwer realiseert boekhoudkoppeling met Knab
Boekhoudsoftware iMUIS Online opnieuw SRA-gecertificeerd
Gids boekhoudsoftware 2016: meer aanbod online boekhouden, maar innovatieve functies en eigenschappen ontbreken regelmatig
Nieuw onderzoeksrapport naar standaard software voor projectmanagement in de maak
Visma Software sluit samenwerkingsovereenkomst met Koninklijke Horeca Nederland
Nieuw rapport "Software voor externe verslaggeving" toont aan dat deponeren jaarrekening via SBR commodity wordt binnen standaard boekhoudsoftware
Leveranciers van boekhoudsoftware claimen RGS te ondersteunen, maar wat zegt dat eigenlijk? Nu is er RGS READY om de mate van RGS ondersteuning objectief na te gaan
KBP Online nu ook gekoppeld met de online boekhoudsoftware van Twinfield
Referentie grootboekschema (RGS): ruim drie jaar na de start maken we (opnieuw) de balans op
Doorbraak automatisch boekhouden door UBL
Verbeterpunten voor de bankenwereld als het gaat om gegevensuitwisseling met boekhoudsoftware en uitblijven succes SBR kredietrapportage
Informer boekhoudsoftware en Mijnwebwinkel starten partnerschap
Samenwerking Informer boekhoudsoftware en Storecove
Samenwerking Informer boekhoudsoftware en go2UBL
Boekhoudpakketten sluiten het net rond elektronisch factureren in UBL formaat
Gevraagd naar ervaring met gegevensuitwisseling boekhoudsoftware en banken
Informer gaat voor nog sneller boekhouden met UBL facturen
Samenwerking Informer boekhoudsoftware en Payt
Gratis online boekhoudprogamma voor Accountantskantoren
Gids boekhoudsoftware 2015: vaak ontbreken relevante functies en animo voor een keurmerk bijzonder klein onder de aanbieders
Kleisteen online boekhouden nu met automatische bankkoppeling ING
UBL Ketentest voor adoptie elektronisch factureren nu ondersteund door validatietool
Leveranciers van boekhoudsoftware werken samen aan adoptie elektronisch factureren
Geen goede ondersteuning Werkkostenregeling in de meeste boekhoudsoftware
Gebruik van een Auditfile vanuit boekhoudsoftware in Frankrijk verplicht
Niet afgaan op mooie blauwe ogen: Boekhoudsoftware is lang niet altijd compleet
Creditmanagement software steeds belangrijker: belang van gedegen creditmanagement niet onderschatten
Boekhoudsoftware lang niet altijd compleet: zorg dat u geen functies mist en stem af met uw leverancier
Yuki zet eerste stap om internationale ambities waar te maken
Is uw kennis over cloud computing echt up-to-date?
20 jaar Informer Software, een mijlpaal
Gids boekhoudsoftware 2014: ruim aanbod, maar lang niet alle boekhoudsoftware biedt dezelfde functionaliteit
ZET solutions participeert met Z factuur in SimplerInvoicing netwerk
CASH boekhoudsoftware signaleert spookfacturen
Online boekhoudsoftware iMUIS Online makkelijk te koppelen in de cloud
2013: het jaar van de boekhoudsoftware
MUIS Software genomineerd voor Nationale TV Succes Award
King Business Software meest betrouwbare boekhoudsoftware!
QicsTime koppelt nu ook met Exact Online
UNIT4 komt met facturatiepakket voor ZZPers
Mobile computing: administrateren op een smartphone of tablet PC
Werkkostenregeling opgenomen als thema onder salarissoftware
Wolters Kluwer breidt Europese online softwareoplossingen uit met overname van Twinfield
GRATIS Onderzoeksrapport: boekhoudsoftware en assurance
Twinfield verlengt succesvolle overstapregeling voor verouderde en te dure boekhoudsoftware
Twinfield lanceert overstapregeling voor verouderde en te dure boekhoudsoftware
e-Boekhouden.nl komt met lesmateriaal voor het onderwijs
Unit4 introduceert nieuwe versie kassasoftware Unit4 Multivers Kassa
Hoe betrouwbaar is uw boekhoudsoftware?
SaaS leverancier e-Boekhouden.nl lanceert grote update 2009
Koppeling e-Boekhouden.nl met rapportagesoftware

Onerzoeksbureau GBNED