Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Consultatieversie Auditfile Afrekensystemen (XAA) beschikbaar

Plaatsingsdatum 04-11-2017
Berichtdatum 1 november 2017

In mei 2017 heeft de werkgroep Auditfile Afrekensystemen van het Auditfile Platform een consultatieversie gepubliceerd. We willen deze consultatieversie XAA 3.2  uiterlijk eind dit jaar definitief maken, gezien de actuele ontwikkelingen in de rapportage- en audit- keten (waarin de auditfiles, tezamen met RGS, en standaardanalyses) een steeds prominentere rol spelen. 

Wij verzoeken u daarom uw opmerkingen en aanvullingen per omgaande te delen via het publieke OSWO-forum over dit onderwerp.
Zowel de consultatieversie zelf als ook de Toelichting XAA versie 3.2. zijn via het OSWO-forum beschikbaar.

De belangrijkste wijzingen in de auditfilespecificatie zijn:
- Aangepast naar RGS-coderingen conform de laatste auditfile Financieel;
- Specificatie aangepast / uitgebreid (kleine wijzigingen);
- Aantal vertalingen consequent doorgevoerd.

Wijzigingsvoorstellen kunt u daarnaast direct doorgeven aan:
SIVI (www.sivi.org)
Roland Hommes
Roland.Hommes@sivi.org 

Momenteel werken diverse swo's aan de XAA en er zijn in het forum berichten te lezen over de rapportage-functie van de XAA als journaliserings-tool naar de financiële administratie. Daarmee willen we de aandacht vestigen op het boekingsschema dat NEWWAY heeft ontwikkeld: (https://www.newway.nl/wp-content/uploads/2017/01/JournaalpostenlandschapXAA.pdf). Het lijkt een logische stap om tijdens een volgende bijeenkomst van de werkgroep dit verder te ontwikkelen.

Uw bijdrage is hierbij zeer gewenst, om de XAA als een standaard journaliseringsinstrument te maken. Begin komend jaar zal hiervoor verdere actie worden ondernomen en zult u nader geïnformeerd / uitgenodigd worden. 

Categorie(n) XML Auditfiles, Branche > Detailhandel & Horeca, Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding Auditfile Platform
Internet URL http://www.xmlauditfiles.nl

Terug

Gerelateerde berichten

Consultatieversie Auditfile Financieel (XAF) beschikbaar met duidelijkheid over het vullen van RGS-codes [07-09-2017]


13 december 2017
Seminar: elektronisch factureren in de praktijk
Aan de orde komt: overview elektronisch factureren, Europese standaard EN 16931, SCOBDO.eu: automatische conversie, elektronisch factureren en de originele factuur, elektronisch factureren en de overheid, elektronisch factureren internationaal met o.a. VAT compliance verplichtingen, PEPPOL netwerk, elektronisch factureren in de praktijk, robotic accounting en machine learning en elektronisch factureren en factuurscenario's.
Meer info en aanmelden...


CreAim

Informer software

KING

Timewriter

MUIS Software


Onerzoeksbureau GBNED