Links  |  Begrippen  |  Colofon  |  Home
zoek
Urios
Centralservices
Archief Onderzoek
Branche - Juridisch > Branche > Juridisch

[ 1 ] tot [ 26 ] van totaal [ 26] berichten

Datum Bericht
08-12-2016 Presentaties Seminar: elektronisch factureren in de praktijk, gehouden op 7 december 2016
Op woensdag 7 december 2016 vond in EXPO Hoevelaken voor de 1e maal het Seminar: elektronisch factureren in de praktijk plaats. Met uitgebreid aandacht voor o.a. de standaard UBL, verplichtstelling e-factureren aan de Rijksoverheid, gebruikerservaring en aandacht voor purchase-to-pay. Presentaties van diverse sprekers zijn beschikbaar.
06-04-2016 Wat houdt PSD2 in?
PSD staat voor: Payment Service Directive (PSD2 is een actualisatie van PSD uit 2007) en betreft de regulering van betalingsdiensten binnen Europa. Deze richtlijn zal vanaf 2018 ook in Nederland gaan gelden. PSD2 moet innovatie, concurrentie en efficiŽntie bevorderen op het gebied van betaaldiensten. Wat gaat er wijzigen?
05-02-2016 Rapport Meldplicht datalekken: inleiding met een juridisch kader met aandacht voor de Safe Harbor / Privacy Shield actualiteiten
Sinds 1 januari 2016 bent u verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen College bescherming persoonsgegevens (CBP). Maar wat verstaan we eigenlijk onder een datalek? Als er alleen sprake is van een zwakke plek in de beveiliging, spreken we van een beveiligingslek en niet van een datalek.
10-08-2015 Een checklist voor informatiebeveiliging
De IT-jurist krijgt doorgaans veel vragen op het gebied van informatiebeveiliging. Dat is ook logisch omdat het werkveld van een IT-jurist standaard ligt op het grensvlak van IT, recht en informatiebeveiliging. In deze checklist wordt een overzicht gegeven van aandachtspunten, die kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van eventuele verborgen risico's en het vergroten van het beveiligingsbewustzijn.
08-05-2015 Extended software lifecycle management
In de softwarewereld is het begrip "software lifecycle" of "application lifecycle" niet onbekend. De term ziet voornamelijk op het (beheer van het) technisch proces van ontwikkeling en onderhoud van de software door de softwareleverancier. In dit artikel echter, wordt de levensloop van software in een breder perspectief geplaatst.
07-01-2015 Bescherming van software door Auteursrecht en Octrooirecht
In 1994 heeft de wetgever, ter voldoening aan de Europese richtlijn betreffende de bescherming van software, daartoe een categorie computerprogramma's toegevoegd. Maar wat wordt nu precies beschermd? Zo mag een derde software ontwikkelen die dezelfde functie verricht als auteursrechtelijk beschermde software, mits de beide computerprogrammaís niet dezelfde broncode hebben. En hoe verhoudt auteursrecht zich ten opzichte van het octrooirecht?
02-11-2014 Rechtsgeldigheid van e-mail: hoe zit het?
Er wordt nog steeds veel getwijfeld over de rechtsgeldigheid van e-mail en elektronische documenten. Hoe zit het precies met de rechtsgeldigheid van e-mail? Kan e-mail worden gebruikt voor het afsluiten van overeenkomsten of het versturen van facturen?
22-10-2014 SaaS-contracten en Service Level Agreements (SLA), een checklist
Tegenwoordig wordt veel software aangeboden via het internet, wat ook wel Software as a Service (SaaS) wordt genoemd. Men kan SaaS gebruiken voor allerlei toepassingen, zoals CRM, ERP, financiŽle pakketten, etc. Bij de meeste SaaS-diensten worden de afspraken met de klant in een SaaS-overeenkomst vastgelegd, waarin tevens vaak een Service Level Agreement is opgenomen.
30-09-2014 Een risicometer voor softwaregebruik: als gebruiker afhankelijkheid en kwetsbaarheid meten
Deze risicometer is bedoeld voor softwaregebruikers als instrument om afhankelijkheid en kwetsbaarheid te meten. Het is een raamwerk waarmee u het risico kunt meten, dat uw organisatie loopt bij het overstappen naar een nieuw softwarepakket.
30-09-2014 Checklist preventief IT-juridisch beleid: houvast bij inventariseren risico's die volgen uit gebruik van IT
Deze checklist is bedoeld voor organisaties, die actief juridisch preventief beleid willen voeren op het gebied van IT. De checklist geeft organisaties een houvast bij het inventariseren van risico's, die volgen uit het gebruik van informatietechnologie.
30-08-2014 Checklist softwareovereenkomsten: aandachtspunten bij de beoordeling van de rechtspositie van een softwaregebruiker
In deze checklist, opgesteld door De IT-Jurist, is een aantal aandachtspunten opgenomen die moeten worden gebruikt bij de beoordeling van de rechtspositie van een softwaregebruiker. Het gaat daarbij om de inventarisatie van de reeds bestaande (contracts)verhoudingen tussen de softwaregebruiker en zijn leverancier.
21-07-2014 De belangrijkste juridische aspecten van ASP en SAAS
In dit artikel worden door De IT-jurist de belangrijkste juridische aspecten van Software as a Service en Application Service Providing besproken. Met deze termen worden twee enigszins vergelijkbare constructies van het leveren van software aangeduid. In dit artikel wordt allereerst uiteengezet wat de kenmerken van de constructies zijn, waarbij tevens wordt ingegaan op hun onderlinge verschillen.
21-07-2014 Wat zijn de (wettelijke) verplichtingen van een softwaregebruiker?
In dit artikel van De IT-jurist worden de verplichtingen die de gebruiker van software heeft, besproken. Het verplichtingenbegrip is daarbij breed. Het kan namelijk allereerst gaan om wetgeving waarmee direct of indirect eisen worden gesteld aan de (omgang met) software die een organisatie gebruikt. In het artikel wordt vervolgens gewezen op de aanwezigheid van verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de overeenkomst die een softwaregebruiker met zijn leverancier heeft gesloten.
18-07-2014 De IT-Jurist: Open Source, een introductie
In dit artikel van De IT-Jurist worden in vogelvlucht de belangrijkste aspecten van het gebruik van Open Source software besproken. Open Source software is software waarvan de broncode door de maker ervan vrij ter beschikking wordt gesteld. De broncode is software in de vorm van een voor een mens te begrijpen programmeertaal en de daarbij horende documentatie.
15-03-2014 Rapport: Creditmanagement software - Nederlandse Markt 2014
Het onafhankelijke rapport "Creditmanagement Software" telt ruim 120 pagina's en bevat onder andere: algemene informatie over creditmanagement en incasso, aanbieders van creditmanagement-, incasso- en gerelateerde software in Nederland en interviews met gebruikers van creditmanagement- en incassosoftware. Het rapport is gratis beschikbaar.
21-09-2013 SEPA: alles wat u moet weten voor een tijdige overgang met presentaties van SEPA Kennisevent op 17 sep 2013
Op dinsdag 17 september j.l. vond het SEPA Kennisevent plaats met medewerking door de DNB, ABN Amro, ING, Rabobank, Equens, Jaccoo, Exact Software en UNIT4. Sprekers gaven antwoord op openstaande vragen en presentaties gaven inzicht in de laatste aandachtspunten.
31-08-2013 Assurance over de cloud: risico's en over assurance-producten
Het verplaatsen van dataopslag en/of verwerking naar de cloud brengt altijd risico's met zich mee. Gelukkig zijn er al diverse 'assurance-producten' op de markt. Dit artikel gaat in op onder meer: IFAC-standaard ISAE3402, SOC1, SOC2, SOC3 en een goede exit-strategie.
28-06-2013 Presentaties: 2013 is het jaar van de boekhoudsoftware en de jaarrekening via SBR
Tijdens het congres Financial-Systems op 6 juni j.l. heeft onderzoeksbureau GBNED de presentatie: "2013 het jaar van de boekhoudsoftware" gegeven en is door Logius een presentatie gehouden over het elektronisch deponeren van de jaarrekening. Deze en andere presentaties zijn beschikbaar.
12-10-2012 Rapport IViR, op verzoek van SURF, biedt inzicht in rol Patriot Act bij gebruik cloud computing
Het Instituut voor Informatierecht (IViR) heeft onafhankelijk onderzoek gedaan naar de toegang van overheden tot data die zich in de cloud bevinden. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van SURF, de ICT samenwerkingsorganisatie voor hoger onderwijs en onderzoek. Belangrijkste aanleiding voor het onderzoek zijn veelgestelde vragen over de Amerikaanse Patriot Act.
28-10-2009 Marktanalyse: standaard software voor advocatenkantoren
Verreweg het meest gebruikt in de advocatenpraktijk is software voor tijdschrijven, declareren en dossierbeheer. Daarnaast kennen we systemen voor documentbeheer en overige systemen, bijvoorbeeld voor de afhandeling van faillissementszaken, letselschade zaken, digitaal dicteren, spraakherkenning en beveiliging van berichtenverkeer.
22-10-2008 Standaard software advocatuur in kaart gebracht
Onderzoeksbureau GBNED heeft voor het Advocatenblad een bijdrage geleverd voor de special "IT en Advocatuur". Hiermee is standaard software voor de advocatuur in kaart gebracht.
14-06-2007 Proefschrift: Advocaat en Kennismanagement
In een ruim 400 pagina's tellend proefschrift beschrijft Martin Apistola Kennismanagement binnen de advocatuur. Centraal staat de vraagstelling "Op welke wijze managen advocaten in Nederlandse advocatenkantoren hun kennis?".
24-05-2007 Marktanalyse software voor de advocatuur 2007
Onderzoeksbureau GBNED doet regelmatig onderzoek naar het aanbod van standaard software voor advocatenkantoren. Inzicht wordt geboden in softwarepakketten en de daarbij behorende eigenschappen voor Digitaal dossierbeheer, tijdschrijven, declareren, boekhouding,
documentbeheer en overige toepassingen. Mei 2007 is het rapport marktanalyse software voor de advocatuur 2007, verschenen.
31-01-2007 Column: ICT en geheimhoudingsplicht
Twee woorden waarvan je in eerste instantie niet zou zeggen dat ze samen gaan. Maar sinds enkele jaren heeft de ict een vaste positie ingenomen in de wereld van de advocaat. Computers, (tekstverwerkings)software, websites, diskettes en USB-sticks, de advocaat kan niet meer zonder. Advocaten snappen ook dat deze tools een aanvulling zijn op hun werkzaamheden en deze vergemakkelijken.
30-01-2007 Gebruikerservaring Van Gelderen Advocaten in Magazine Mr
In het magazine Mr is een onafhankelijk interview gehouden met mr. Maarten van Gelderen van Van Gelderen Advocaten. Het kantoor met 20 werknemers laat als een van de nieuw startende gebruikers met FORTUNA haar eerste ervaringen horen. Lees het volledige artikel hier.
28-03-2006 Cordemeyer & Slager Advocaten over QicsTime
Cordemeyer & Slager is gespecialiseerd in automatiseringsrecht en arbeidsrecht en voert daarnaast een algemene commerciele praktijk. Het kantoor richt zich op kleine en middelgrote ondernemingen.

Deze pagina printen