Softwarepakketten.nl

Agenda

Financial Systems: met EU standaard elektronisch factureren en SBR kredietrapportage

Datum 18-05-2017
Duur Gehele dag
Plaats Nieuwegein
Locatie NBC Congrescentrum

Financial Systems is Nederlands grootste kennis- en netwerkevent op het snijvlak van Finance en IT. Financial Systems brengt vraag en aanbod in een inspirerende omgeving op één dag bij elkaar door middel van een vakbeurs in combinatie met een kwalitatief hoogwaardig programma. Daarmee biedt Financial Systems bezoekers een compleet overzicht van de Nederlandse markt voor IT-toepassingen en diensten bestemd voor professionals in financiële beroepen. Financial Systems wordt sinds 2011 jaarlijks georganiseerd door Alex van Groningen in samenwerking Next Level Academy. Het event wordt elk jaar door bijna 1000 finance professionals bezocht.

Ontmoet honderden vakgenoten
Financial Systems is Nederlands grootste event op het snijvlak van Finance en IT. Ontmoet honderden vakgenoten. Deel kennis en ervaringen. Laat u bijpraten over de laatste marktontwikkelingen. In diverse hoogwaardige sessies worden relevante trends en ontwikkelingen omtrent Finance en IT besproken door toonaangevende experts. Denk daarbij aan ontwikkelingen op het gebied van robotica, kunstmatige intelligentie, big data en analytics.

Speciaal in relatie tot administratieve software bevelen we de volgende TWEE sessies aan:

Eerste sessie:
De impact van de nieuwe Europese kernfactuur

Onder de noemer ‘EN 16931-1’ is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT) . Er wordt hierbij gesproken over een ‘kernfactuur’. De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken vanaf eind 2018. En dat laatste kan wel eens sneller zijn dan u denkt.

Veel softwareleveranciers van boekhoud- en ERP-software bieden inmiddels de mogelijkheid om elektronisch te factureren (uitgaand en inkomend) op basis van UBL. Elektronisch factureren aan de Rijksoverheid is zelfs verplicht sinds 1 januari 2017 in de variant UBL-OHNL.

Veel bedrijven en softwareleveranciers krijgen te maken met deze norm op Europees niveau voor elektronisch factureren. Dat leidt tot onder andere de volgende vragen:

  • Voor wie is de nieuwe Europese norm voor een elektronische kernfactuur van belang?
  • Wat houdt de norm in?
  • Welke beperkingen heeft de kernfactuur?
  • Welke gebruikersinstructies en restricties zijn er?

Tijdens deze sessie wordt antwoord gegeven op bovenstaande vragen en komt ook het gebruik van de kernfactuur in veel voorkomende scenario’s aan de orde en wordt ook stilgestaan bij uitbreidingen voor specifieke gevallen. Kortom: verplichte kost voor bedrijven en softwareleveranciers.

Door dr. Ir. Fred van Blommestein, Lead editor van de nieuwe Europese norm voor een elektronische factuur.

Tweede sessie:
Is uw eigen (boekhoud)software en die van uw accountant goed voorbereid op elektronische kredietrapportage via SBR?

Tijdens Financial Systems verschijnt de uitgave “Gids boekhoudsoftware 2017: compleet met eigenschappen per pakket”. De gids geeft inzicht in standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt.

De auteur van deze gids, Gerard Bottemanne, gaat tijdens deze sessie in op de nieuwe uitgave van de gids boekhoudsoftware 2017. Met ditmaal specifiek en uitgebreid aandacht voor het actuele thema “elektronische kredietrapportages aan banken op basis van SBR”.

Banken zijn belangrijke gebruikers van de financiële (verantwoordings-)informatie. Ze hebben informatie nodig om hun klanten zo goed mogelijk te kunnen adviseren met betrekking tot de aanvraag en het beheer van een krediet. Al geruime tijd werken banken aan een SBR-standaard voor het elektronisch aanleveren van kredietinformatie door bedrijven of hun accountants.

De basis voor een kredietrapportage wordt gevormd door de jaarrekening en/of aangifte IB/VPB, aangevuld met enkele specifieke gegevens, zoals:
- De WOZ-waarde van registergoederen;
- Langlopende en kortlopende vorderingen en schulden
- Betaaltermijnen handelsdebiteuren en -crediteuren.

Is uw (boekhoud)software voorbereid op elektronische kredietrapportage of heeft deze een goede uitwisseling van gegevens met specifieke rapportagesoftware van de accountant?

Tijdens deze sessie wordt mede ingegaan aan de informatiebehoefte door banken en de mate waarin deze aangeleverd wordt vanuit bestaande software, waarbij boekhoudsoftware centraal staat. Het FRC (Samenwerking ABN Amro, ING en Rabobank) hebben hun medewerking toegezegd aan deze sessie.

Door Gerard Bottemanne AA, onderzoeksbureau GBNED.

Het event telt vele andere sessies die wij u ook kunnen aanbevelen. En op de beurs ontmoet u tientallen softwareleveranciers en vele vakgenoten.

Meer informatie en aanmelden via www.financial-systems.nl (gebruik code GBNE2017 voor gratis toegang als relatie van GBNED). 

Organisator Alex van Groningen
Website http://www.financial-systems.nl


Onerzoeksbureau GBNED