Softwarepakketten.nl

Agenda

NEMACC-symposium 2017

Datum 08-06-2017
Duur Namiddag en avond
Plaats Hoevelaken
Locatie Expo Hoevelaken

NEMACC, het kenniscentrum van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de ondersteuning en profilering van de mkb-accountant, organiseert op 8 juni 2017 een symposium. Mkb-accountants kunnen dit evenement gratis bijwonen. Hiervoor worden 3 PE-uren toegekend. 

De onderstaande onderwerpen staan centraal tijdens het symposium:
 
Informatiebeveiliging en datalekken
Tijdens deze presentatie nemen Hans Gortemaker, Jan Pasmooij en Ruud Snoeker u mee in de wereld van informatiebeveiliging en datalekken. U werkt als mkb-accountant met gegevens in de uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten (controleren, samenstellen, adviseren). Onder deze gegevens zitten niet zelden (persoonlijke) privacy gevoelige gegevens. In de afgelopen periode zijn meerdere incidenten van datalekken in het nieuws gekomen. Dit is aanleiding om ook binnen accountantskantoren aandacht te besteden aan dit aspect van de bedrijfsvoering. Aan het opslaan en verwerken van die gegevens worden eisen gesteld (zoals betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid) om bijvoorbeeld datalekken te voorkomen. Hans, Jan en Ruud introduceren een praktische aanpak voor u als mkb-accountant op het gebied van informatiebeveiliging (inclusief datalekken). Met deze aanpak worden de risico’s en mogelijke maatregelen voor uw bedrijfsvoering in kaart gebracht. Tevens biedt de aanpak diverse mogelijkheden in de relatie met uw klanten. Tijdens de interactieve bijeenkomst wordt aan de hand van stellingen en vragen uw mening gepeild en neemt u kennis van de mening van uw collega's.
 
Materialiteit
Informatie is materieel als het weglaten of onjuist opnemen daarvan de economische beslissingen van de gebruikers kan beïnvloeden. Dit geldt voor zowel interne als externe gebruikers van informatie. In de literatuur over materialiteit is vooral aandacht voor externe verslaggeving van grote ondernemingen, terwijl materialiteit ook een rol speelt in het mkb. In deze presentatie nemen Martin Hoogendoorn en Elly van der Velden u mee in de regelgeving van materialiteit bij mkb-ondernemingen. Daarnaast zullen wij u collectief een aantal vragen stellen waarvan wij de uitkomsten verwerken in ons onderzoek. Op die manier kunnen we de opzet van het onderzoek zoveel mogelijk aansluiten op uw wensen.
 
Sociale media
Wat doet u als mkb-accountant met sociale media? In hoeverre is het gebruik van sociale media passend voor een accountantskantoor? In deze presentatie gaat Jeanet Walraven in op de kansen en bedreigingen die samenhangen met het gebruik van sociale media in de beroepspraktijk van de mkb-accountant. Het kantoor en de medewerkers hebben zich te houden aan strenge eisen met betrekking tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van cliëntgegevens. Wat betekent dat voor het gebruik van sociale media? Wat kan wel, wat kan niet? Hoe moet het accountantskantoor sociale media vormgeven en beheersen? Veel vragen waarop Jeanet in deze presentatie een antwoord formuleert. Ondernemer Dirk-Jan de Jeu zal vanuit zijn praktijkervaring de kansen en bedreigingen van sociale media toelichten.
 
Programma
Het complete programma ziet er als volgt uit:
 
15.30 - 16.00 uur  Inloop met koffie en thee
 
16.00 - 16.15 uur  Welkom en introductie door Jochem Beekhuizen AA, voorzitter van de NEMACC-raad 
 
16.15 - 17.30 uur  Informatiebeveiliging en datalekken door prof. Hans Gortemaker RA, Jan Pasmooij RE RA RO en drs. Ruud Snoeker RA
 
17.30 - 18.30 uur  Broodjesmaaltijd met warme snack
 
18.30 - 19.00 uur  Materialiteit door prof. dr. Martin Hoogendoorn RA en Elly van der Velden AA
 
19.00 - 20.00 uur  Sociale media voor het mkb-accountantskantoor door Jeanet Walraven en Dirk-Jan de Jeu MSc
 
20.00 - 20.30 uur  Borrel
 
Dr. Antoinette Rijsenbilt is de dagvoorzitter.
 
Registratie verloopt via www.nemacc-symposium.nl .

Organisator NEMACC (NBA, Erusmus Universiteit)
Website http://www.nemac-symposium.nl


Onerzoeksbureau GBNED