Softwarepakketten.nl
Urios
Centralservices

Agenda

Praktijkdag scan, herken, efactureren en robotic 2017

Datum 13-09-2017
Duur 13.30 - 19.00 uur (dus filevrij!)
Plaats Hoevelaken

Woensdag 13 september 2017

Steeds meer accountants- en administratiekantoren maken gebruik van oplossingen voor het scannen en herkennen van boekingsdocumenten, al dan niet in combinatie met het elektronisch uitwisselen van boekingsdocumenten. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld de factuur die als PDF-bijlage wordt ontvangen en vervolgens verwerkt via een scan- en herken oplossing in de boekhouding. De rol van het scannen is dan overgenomen door bijvoorbeeld email en scheelt dus weer een handmatige handeling. Ook elektronisch factureren op basis van de ISO-standaard UBL behoort steeds meer tot de standaardbagage van deze oplossingen. Dit biedt kantoren de mogelijkheid om in dit hybride tijdperk zowel te profiteren van scannen en herkennen van boekingsdocumenten als van elektronisch factureren in de meest optimale vorm. 

Machine learning
Een actuele ontwikkeling is Robotic accounting met als belangrijk onderdeel "Machine learning".
Machine learning geeft computers het vermogen zelflerend te zijn, zonder expliciete programmering. 
In relatie tot elektronische factuurverwerking wordt bijvoorbeeld boekingsintelligentie opgebouwd die er voor zorgt dat steeds meer ontvangen facturen automatisch geboekt kunnen worden zonder menselijke tussenkomst. Tijdens deze praktijkdag wordt uitgebreid aandacht besteed aan machine learning.

Maak tijdens deze praktijkdag kennis met alle mogelijkheden op het gebied van scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking en natuurlijk robotic accounting.

Deze praktijkdag bevat de volgende onderdelen:

  • Conclusies rapport "Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking op basis van robotic accounting 2017".
  • Presentaties/toelichting uit de (gebruikers)praktijk met scannen/herkennen en elektronische factuurverwerking.
  • Robotic accounting en machine learning.
  • Ervaringen van de UBL Ketentest en factuurscenario's.
  • De nieuwe EU-standaard EN 16931 voor elektronisch factureren.

Programma

13.00 uur
Ontvangst met koffie op informatiemarkt

13.30 uur
Inleiding en conclusies rapport ‘Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking op basis van robotic accounting 2017’; 
Door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.
  
14.15 uur
Robotic accounting en machine learning

Vooraf is leveranciers van elektronische factuurverwerking gevraagd naar hun ervaring en plannen met machine learning. Een en ander is verwerkt als expert-bijdragen in het nieuwe rapport dat hiervoor is genoemd. Na uitleg van een aantal begrippen worden, door middel van een forumdiscussie onder leiding van Gerard Bottemanne, enkele voorbeelden van machine learing doorgenomen. En met leveranciers en deelnemers gediscussieerd over wat machine learning betekent voor elektronische factuurverwerking en in welke mate dit al wordt toegepast met het uitwisselen van ervaring.   

15.00 uur
Pauze op informatiemarkt.

15.30 uur
Presentaties/toelichting uit de (gebruikers)praktijk
Confianza Accountants is volop bezig met digitaal werken. Scannen en herkennen van boekingsdocumenten maakt hier ook deel van uit. Gerrit Klok, partner bij Confianza Accountants deelt met u zijn praktijkervaring en brengt ook aandachtspunten aan de orde. 

16.00 uur
UBL en RGS
Het Referentie grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. Maar RGS kan bijvoorbeeld ook ingezet worden bij elektronisch factureren om factuurregels op de juiste rekening(en) te boeken. In 2015 is al de UBL-RGS pilot uitgevoerd en inmiddels heeft Rob Tolstra van Go2UBL de handschoen verder opgepakt en is gestart met een verkenning om met name na te gaan hoe boekhoudsoftware ondersteund kan worden om de juiste RGS-code te bepalen en daarmee volledig automatisch te kunnen boeken. Rob Tolstra deelt tijdens deze sessie zijn ervaring met u en nodigt u uit met hem daarover van gedachten te wisselen.

16.30 uur
Presentaties/toelichting uit de (gebruikers)praktijk
Taco Luiken is initiatiefnemer van het recent opgerichte ‘Slimme boekhouding’ en 30 jaar actief geweest voor middelgrote accountants- en adviesorganisaties. Taco Luiken deelt met u zijn aanpak van digitaal samenwerken met klanten, waar scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking een belangrijk onderdeel van is.

17.00 uur
Pauze met broodjeslunch en bezoek informatiemarkt.

18.00 uur
Inleiding UBL, UBL Ketentest en factuurscenario's
De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief, bedoeld om eventueel interpretatieverschillen en dialecten weg te nemen om zo vlekkeloos elektronisch facturen tussen de verschillende administratietoepassingen (zoals boekhoudpakketten, online factuuroplossingen, factuurverwerking, etc.) te kunnen uitwisselen in UBL-formaat en te zorgen voor automatische boekingen in de administraties. Afgelopen 2,5 jaar hebben ruim 100 leveranciers en bedrijven actief deelgenomen aan de UBL Ketentest. 
Aan de orde komen:
- Inleiding UBL-standaard(s);
- Inleiding UBL Ketentest;
- UBL Ketentest en factuurscenario's (wel/geen BTW, BTW verlegd, korting, toeslagen, kredietbeperking, etc.);
Door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.

18.30 uur
De nieuwe EU-standaard voor elektronisch factureren
De nieuwe norm EN 16931 beschrijft de (toekomstige) basisfactuur voor alle facturatie naar overheden en voorziet reeds in gebruik ervan tussen bedrijven onderling. Op 17 maart 2017 hebben leden van de Europese normalisatie organisatie CEN, waaronder het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), unaniem positief gestemd op de basisfactuur en de vastgestelde lijst met syntaxen (UBL en UN/CEFACT). De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken vanaf eind 2018. Tijdens deze presentatie wordt met name ingegaan op de verhouding tussen huidige elektronische (UBL-)facturen en (UBL-)facturen volgens EN 16931. Een UBL-factuur conform EN 16931 is beschikbaar om in te lezen door aanwezige leveranciers. 
Door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.  

19.00 uur
Afsluiting bijeenkomst 

Napraten op de informatiemarkt.

19.30 uur
Einde bijeenkomst.

Informatiemarkt
Op de informatiemarkt kunt u kennismaken met de volgende leveranciers:


DizzyData

Exact Software

Reeleezee

Blue10

TriFact365

Yuki

Go2UBL

Asperion

MUIS Software

SnelStart

Everbinding

Visma
 
Smartbooqing
 

 

Locatie 

Congres- en vergadercentrum EXPO Hoevelaken
(Euretco)
 
Koninginneweg 1
3871 JZ Hoevelaken
(gratis parkeren op eigen terrein).

Kosten
De kosten voor het bijwonen van het congres bedragen 150 euro per persoon, inclusief koffie/thee en een broodjesmaaltijd. Leden van Auxilium, BSPD, NOAB en NOVAK betalen 130 euro persoon. Genoemde tarieven zijn excl. BTW.

PE
NBA: 3 PE-punten.

Aanmelden
Direct inschrijven... 

Organisator GBNED in samenwerking met NOVAK


Onerzoeksbureau GBNED