Softwarepakketten.nl

Aanbieders van escrowdiensten

Escrow > Aanbieders van escrowdiensten

Nederland

Escrow Alliance
Als Trusted Third Party levert Escrow Alliance een pakket aan kwalitatieve en innovatieve escrowregelingen ter voorkoming van stagnatie van de bedrijfscontinuïteit voor softwaregebruikers en ter bescherming van het intellectueel eigendom van software leveranciers. Kortom, escrow-overeenkomsten zijn de onmisbare schakel binnen het 'riskmanagement' van uw organisatie. De keuze voor Escrow Alliance geeft gemoedsrust. Wij leveren toekomstbestendige oplossingen voor continuïteitsvraagstukken met escrowregelingen voor broncode, software, SaaS, cloud en data én uitgebreide verificaties. Ons belangrijkste doel is leveranciers en eindgebruikers te helpen met een passende escrowregeling, die het belang van zowel de leverancier als de klant dient. Escrow Alliance bestaat uit een team van specialisten, waarbij u profiteert van onze bedrijfskundige ervaring op het snijvlak van ICT en business en verregaande kennis over software- en internetontwikkelingen. Voor meer informatie belt u naar +31 (0) 20 30 80 180 of stuurt u ons een e-mail (info@escrowalliance.nl).

Escrow4all
Escrow4all biedt full-service escrow diensten - zoals Software Escrow, SaaS Escrow, Knowledge Escrow en uitgekiende verificatiediensten - aan iedereen die serieus en professioneel om gaat met IT-risico management vraagstukken. Als escrow expert creëert Escrow4all met kwalitatieve oplossingen en doordachte processen meerwaarde voor haar klanten.

EscrowDirect
EscrowDirect.eu is de online escrow van Escrow Alliance. Zie hiervoor.

Softcrow 
Biedt onder de naam 'software escrow services' de garantie dat bedrijven en organisaties te allen tijde hun software kunnen blijven gebruiken. Ook als een leverancier niet langer in staat is de continuïteit te waarborgen. Bij software escrow worden de sourcecodes van de software in bewaring genomen.

Softcrow faciliteert niet alleen de fysieke veiligheid van sourcecodes maar biedt standaard actieve escrow. Hierbij wordt de in bewaring gegeven informatie regelmatig door een onafhankelijke, bij de Nederlandse Organisatie van Register EDP Auditors aangesloten accountant/deskundige, gecontroleerd. 

CloudSecure van Softcrow?
CloudSecure voorziet in een juridische constructie en ondersteunende technische infrastructuur (SecureStorage) waarmee: 1) de dienstverlening aan de gebruiker, ook in geval van faillissement, gewaarborgd blijft; 2) het intellectueel eigendom, en bijbehorende inkomstenstroom, voor de dienstverlener behouden blijft.

Softwareborg
De Software Borg Stichting biedt in samenwerking met het notariaat een kwalitatief hoogstaande actieve broncode deponerings regeling aan. 

Deze samenwerking tussen beëdigd informaticadeskundigen en gespecialiseerde
IT- notarissen resulteert in een product dat zowel de leverancier van software, als de licentienemer maximale zekerheid biedt.

Internationaal

NCC Group plc
NCC Group is een toonaangevende wereldwijde leverancier van onafhankelijke IT-zekerheid, veiligheid en consultancy diensten. NCC Group helpt meer dan 15.000 commerciële en non-profitorganisaties, waaronder 94 van het FTSE 100, om efficiënt gebruik te maken van informatie en technologie en om de bijbehorende risico’s te managen.
Voor meer informatie over NCC Group, belt u met +31 (0)20 4350 850 of stuur ons een e-mail.

 

Kent u een interessante website met informatie over 'escrow diensten'? of biedt u zelf 'escrow diensten' aan?

Graag vernemen wij dan het adres van u. Stuur hiervoor een mail naar onze redactie


Onerzoeksbureau GBNED