ICT Financials.nl
Links  |  Begrippen  |  Colofon  |  Home
zoek
Big data

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Gratis rapporten

Data-analyse voor de auditfunctie
Data-analyse wordt voor audit doeleinden gebruikt binnen de accountancy/auditpraktijk. Zowel door interne auditors als externe accountants en auditors. Het rapport "Data-analyse voor de auditfunctie" geeft inzicht in het landschap van data-analyse, beschikbare software voor data-analyse, ervaring met data-analyse in de praktijk en selectiecriteria data-analysetools.
Opvragen rapport: Data-analyse voor de auditfunctie.

Management dashboards
Het rapport "Management dashboards" bevat de volgende onderdelen: algemene informatie dashboads, overzicht standaard dashboardsystemen, self service BI systemen, dienstverleners, selectiecriteria standaard dashboardsystemen, toelichting standaard dashboardsystemen, toelichting dienstverleners en gebruikerservaring. 
Opvragen rapport: Management dashboards.

Relevante begrippen

Big data

De term 'Big data' illustreert dat de omvang van data exponentieel toeneemt. Daartegenover neemt computercapaciteit ook toe en lijken de mogelijkheden om data te analyseren onbegrensd. Zowel zakelijk als privé slaan we steeds meer data op. Vaak zonder dat we ons daar echt van bewust zijn. De komst van ‘cloud computing’ is daar ook debet aan. Denk aan Facebook, LinkedIN, Twitter en Dropbox en de steeds groeiende email-accountants. Deze data is inmiddels zo omvangrijk dat ze uit hun jasje groeien voor reguliere databasemanagementsystemen. En dan wordt gesproken over Big data.

Het is echter maar de vraag of er één uitleg is van het begrip big data. Verwezen wordt naar Wikipedia en andere bronnen op internet voor een verdere (theoretische) beschouwing van het begrip 'Big data'.

Voor het opvragen van Big data wordt Business Intelligence (BI) software aangeboden. Big data is er volop en met data analyses als onderdeel van Business Intelligence kunnen talloze rapporten met cijfers geproduceerd worden. Maar door vaak lijvige rapporten heen worstelen is niet efficiënt. Voor dit laatste wordt software aangeboden onder de noemer Management dashboards, als onderdeel van Business Intelligence. 

BI

Business Intelligence (BI). Opvragen van informatie uit gegevenspakhuizen via specifieke applicaties. Gartner onderscheidt onder BI vier vormen van data-analyse, te weten:
1. Descriptive analytics; uit analyse van historische gegevens patronen destilleren.
2. Diagnostic analytics; trend en patronen in historische gegevens zien.
3. Predictive analytics; voorspellingen op basis van gegevens uit het verleden.
4. Prespective analytics; volgende stap voor de toekomst voorspellen.

Data-analyse

Data-analyse is het ontsluiten, ontkoppelen, onderzoeken en inzichtelijk maken van gegevensbestanden. Data-analyse wordt toegepast op vele terreinen, zoals marketing, accountancy/auditing en medische analyses.

Meer uitleg over Data-analyse
Datamining

Uit bestaande gegevensverzamelingen (data) wordt nieuwe informatie afgeleid. Een voorbeeld is het afleiden van het koopgedrag van uw afnemers. Datamining wordt vaak gebruikt in combinatie met Datawarehousing).

Alle begrippen...


Softwarepakketten opvragen
Analytische software (Business Intelligence - BI)
Dashboards

Managementinformatie
Software voor het vervaardigen een jaarrekening en andere soorten van managementinformatie. Met tevens aandacht voor management dashboards.
Naar Managementinformatie...

Data-analyse en audit activiteiten
Specifiek gericht op de accountancy en controller is er data-analyse software voor het uitvoeren van audit-activiteiten. De gegevens worden dan veelal ontleend aan de boekhouding. 
Naar Data-analyse (auditsoftware)... 

Links

Big Data Value Association
The Big Data Value Association AISBL is a fully self-financed nonfor-profit organisation under Belgian law. Currently there are 24 founding members from large and SME industry and research. The BDVA shall present an industry-led contractual counterpart to the European Commission for the implementation of the Big Data Value PPP cPPP. A basic principle is openness, transparency and inclusiveness.
European Data Forum
The European Data Forum (EDF) is a meeting place for industry, research, policymakers and community initiatives to discuss the challenges of Big Data and the emerging Data Economy and to develop suitable action plans for addressing these challenges. Of special focus for the EDF are Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), since they are driving innovation and competition in many data-driven economic sectors. The range of topics discussed at the European Data Forum ranges from novel data-driven business models (e.g. data clearing houses), and technological innovations (e.g. Linked Data Web) to societal aspects (e.g. open governmental data as well as data privacy and security).
Raadpleeg alle links...