Links  |  Begrippen  |  Colofon  |  Home
zoek
Urios
Centralservices
Softwareselectie

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Ons belangrijkste advies luidt: Eerst proberen dan beslissen

Voor de daadwerkelijke aanschaf is het volgens ons beter een softwarepakket eerst uit te proberen.

Andere tips:

Informeer eens bij uw branche organisatie naar ervaring met softwarepakketten.

Referenties. Ga niet alleen af op de documentatie en presentaties van de leveranciers. Breng eens een bezoek aan een referentie adres, zo mogelijk zelfs meerdere. Dan krijgt u informatie uit de praktijk.
Meer tips voor referentie navraag...

Laat u vooraf informeren over de implementatiekosten. Met name bij de grotere ERP pakketten bedragen de implementatiekosten vaak vele malen de kosten van aanschaf van een pakket.

Leg in de selectiefase de nadruk op het verschil tussen harde eisen en 'nice to have'. Eisen die baten opleveren zijn belangrijk.

Probeer via 'knock out criteria' vanuit een longlist te komen tot een shortlist van uiteindelijk zo'n 3 mogelijke leveranciers. Laat vervolgens een door u opgestelde casus deel uitmaken van de uiteindelijke keuze in de vorm van uitgebreide demonstraties of workshops.


Ondersteuning bij selectie van software
Er zijn organisaties die zich hebben gespecialiseerd in de selectie van softwarepakketten. Het gaat dan om organisaties die zelf GEEN softwarepakketten verkopen en ook geen financiële binding hebben met softwareleveranciers.

In onze rubriek Diensten zoeken vindt u Adviseurs bij aanschaf pakketten.


Gratis
"Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software".
Met algemene selectiecriteria voor o.a.: leverancier, doelgroep, beveiliging, bediening, support- en updates. Met name gericht op boekhoudsoftware.
Meer informatie...

Een bijdrage van Indora Informatisering
Stappenplan Software en Leverancierselectie
Met de volgende hoofdstukken: Bedrijfsanalyse, analyse huidige situatie, analyse gewenste situatie, vaststellen mogelijke oplossingen, selecteren definitieve oplossing en een uitgebreide checklist met selectiecriteria.
Download PDF document (500 KB), dat is volgens ons beslist de moeite waard.

Certificeren van software
Voor het certificeren van software is een apart onderdeel opgenomen op deze website.
Meer informatie over certificeren...

Links

Capterra
Internationaal bedrijfssoftware selecteren.
Raadpleeg alle links...