ICT Financials.nl
Links  |  Begrippen  |  Colofon  |  Home
zoek
PakketsoortenKwaliteitszorg

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Kwaliteitszorg
Onder kwaliteitszorg wordt over het algemeen verstaan een kwaliteitssysteem dat gericht is op de bedrijfsvoering. Er wordt dan ook wel gesproken over kwaliteitsmanagementsystemen.

Voorbeelden zijn:


RSI
Naarmate het aantal RSI klachten toeneemt van personen als gevolg van het werken met een computer komt er steeds meer informatie, software en andere middelen ter bestrijding van de klachten of voorkoming van de klachten. Onder zoeken softwarepakketten vindt u onder de pakketsoort kwaliteitszorg een aantal softwarepakketten ter voorkoming of bestrijding van RSI klachten.

Meer informatie over RSI kunt u vinden op de volgende websites:
- Startpagina dochter over RSI
- RSI Patiëntenvereniging
- Stichting RSI Nederland


Softwarepakketten opvragen
Kwaliteitszorgsystemen
Energie Monitoring Systemen
Registratie gevaarlijke stoffen
 
Voor accountants- en administratiekantoren
Kwaliteitszorg (BPM)

Relevante begrippen

EFQM

EFQM staat voor ‘European Foundation for Quality Management’ en is een non-profit organisatie met als doel het concurrentievermogen van de Europese economie te versterken. Het EFQM Excellence Model is een niet-normatief kader waarmee organisaties kunnen beoordelen waar ze staan op weg naar excellent presteren. EFQM is mede gebaseerd op de concepten van TQM ‘Total Quality Management’.

Meer uitleg over EFQM
GRC

GRC staat voor “Governance Risk Compliance”. GRC wordt in hoofdlijnen onderverdeeld naar:
- Financial GRC; gericht op de financiële processen.
- IT GRC; gericht in de informatietechnologie.
- Legal GRC; gericht op de juridische aspecten.
Meer uitleg en segmentatie van GRC is te vinden op Wikipedia.

INK-managementmodel

Het INK-managementmodel  is ontwikkeld door stichting INK die als doelstelling heeft het versterken van de kwaliteit van de bedrijfsvoering op basis van het INK-managementmodel.
Binnen het model zijn tien aandachtsgebieden te onderscheiden, te weten: leiderschap, strategie en beleid, management van medewerkers, management van processen, management van middelen, klanten en partners, medewerkers, maatschappij, bestuur en financiers en tot slot Verbeteren en vernieuwen. Het INK-managementmodel is gebaseerd op het EFQM model. Meer informatie is te vinden op de website www.ink.nl.

Alle begrippen...

Links

INK
Stichting INK met als doelstelling het versterken van de kwaliteit van de bedrijfsvoering op basis van het INK-managementmodel.
Raadpleeg alle links...