Links  |  Begrippen  |  Colofon  |  Home
zoek
Exact Software
RGS: Uniform rekeningschema voor alle bedrijven

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Het Referentie grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. Dit laatste wordt in de praktijk bereikt door enerzijds bestaande (grootboek)rekeningschema’s te koppelen aan RGS. En anderzijds door rapportages (zoals vanuit SBR) te ontlenen aan RGS. Maar RGS kan bijvoorbeeld ook ingezet worden bij elektronisch factureren om factuurregels op de juiste rekening(en) te boeken. De toekomst zal leren waar RGS van toegevoegde waarde is.

Gratis rapport over RGS
Om duidelijkheid te verschaffen over de rol van het RGS, de status van RGS, de relatie met SBR en vooral ook aandachtspunten heeft Onderzoeksbureau GBNED een uitgebreid rapport/document samengesteld.
Gratis opvragen RGS rapport...

RGS Ready
Belangrijk is wanneer software RGS Ready is? Met boekhoudsoftware als uitgangspunt heeft Onderzoeksbureau GBNED nu een opsomming gemaakt van functionaliteit en eigenschappen die vallen onder het stempel ‘RGS Ready’. Zodat eenvoudig is te toetsen in hoeverre (boekhoud)software RGS ondersteunt. 
Naar RGS Ready functies en eigenschappen...


Relaties RGS met andere standaarden

RGS en XML Auditiles
Met behulp van de XML Auditfile Financieel (vanaf versie 3.2) met daarin opgenomen de RGS-codering kan de voorbereiding van een onderzoek van een toezichtmedewerker van de Belastingdienst geautomatiseerd ondersteund worden. Naast het vaststellen van matches met de aangiften OB en IH-Winst/VpB kunnen op basis van RGS de eerste analyses worden gedaan. Over het aansluiten hoeven dan geen vragen meer te worden gesteld. De vragen tijdens een bezoek zijn dan gerichter en beperkter. Dat laatste scheelt tijd voor de ondernemer en de accountant, die de ondernemer ondersteunt bij een controlebezoek door de Belastingdienst.
Meer over XML Auditfiles...

UBL-RGS pilot
Kan een koppeling tussen UBL en RGS (Referentie grootboekschema) automatisch boeken van inkomende facturen bevorderen? Om dit te onderzoeken is de UBL-RGS pilot uitgevoerd.
Lees verder over UBL en RGS... 

RGS en SBR
In de praktijk is SBR in verreweg de meeste gevallen niet gekoppeld aan (grootboek)rekeningen, maar aan fiscale aangiftesoftware en rapportagesoftware en dan meestal onder de motorkap. Door RGS komt nu de wens om rapportages direct te ontlenen aan de boekhouding een stuk dichterbij. Een belangrijke conditie is dan wel dat RGS gekoppeld is aan SBR-rapportages, op een zodanige wijze dat de gebruiker daar verder niets van merkt.
Meer over SBR...


Boekhoudpakketten en mate van RGS Ready 

Softwarepakketten opvragen

Links

Capterra
Internationaal bedrijfssoftware selecteren.
Raadpleeg alle links...

LinkedIN - RGS/Auditfiles/SBR

LinkedIN
Discusseer mee met de LinkedIN groep RGS/Auditfiles/SBR

Aanbevolen

RGS Ready
Wanneer is uw (boekhoud) software RGS Ready?

XML Auditfiles.nl
Startpagina voor de XML Auditfiles.

XBRL
Informatie over SBR en XBRL.


SBR Viewer