Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Aansprakelijkheid deurwaarders, advocaten en accountants bij fouten in software

Plaatsingsdatum 04-02-2007
Berichtdatum 1 februari 2007

Enige tijd geleden is er door het Hof Amsterdam een uitspraak gedaan met grote gevolgen voor deurwaarders, maar ook voor andere branches, zoals accountants en advocaten. De zaak hield het volgende in.

Het softwarepakket dat een deurwaarder hanteerde bevatte een fout. Door deze fout vonden er stelselmatig foutboekingen plaats door betalingen in mindering te brengen op lopende rente, terwijl diezelfde rente aan het eind van de maand weer bij de hoofdsom werd opgeteld. Kortom debiteuren betaalden structureel te veel.

Een oplettende debiteur ontdekte de fout en klaagt bij de deurwaarder. Uiteindelijk komt deze klacht via een tuchtrechtelijke procedure terecht bij het Hof Amsterdam. Het Hof doet de opvallende uitspraak: �Het had op de weg van de gerechtsdeurwaarder gelegen de werking van het systeem te laten onderzoeken. Het Hof acht deze handelwijze (red. het niet laten onderzoeken) (�) laakbaar en wel dusdanig laakbaar dat het Hof (�) een maatregel op zijn plaats acht.� De door het Hof aan de deurwaarder opgelegde maatregel was een berisping (LJN: AT6027).

Het ligt voor de hand dat een laakbaar handelende deurwaarder hier verantwoordelijk en aansprakelijk voor is en dus tevens schadeplichtig.

Deze zaak kan tevens toegepast worden op accountants en advocaten. Deze beroepsgroepen zijn immers eveneens onderworpen aan een tuchtcollege. Daarnaast zijn deze beroepsgroepen deskundige op hun eigen werkgebied en dus is het standpunt van het Hof dat het �op de weg van een (�) gelegen (red. is) de werking van het (red. hun) systeem te laten onderzoeken� van toepassing.

Zowel accountants als advocaten doen er dus goed aan de door hun gebruikte computerprogramma�s te laten controleren op fouten. Dit nalaten kan namelijk behalve aansprakelijkheid en schadeplichtigheid ook een beroepsfout en dus een tuchtrechtelijke maatregel opleveren.

Deze publicatie is geschreven op persoonlijke titel door Mr. A.E.C. Punt van Aecius juridisch advies. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.aecius.nl/.

Categorie(n) ICT & Recht
Bronvermelding Mr. A.E.C. Punt van Aecius juridisch advies
Internet URL http://www.aecius.nl/

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Column: ICT en geheimhoudingsplicht [31-01-2007]


Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED