Softwarepakketten.nl
Urios
Centralservices

Onderzoek

Column: ICT en geheimhoudingsplicht

Plaatsingsdatum 31-01-2007
Berichtdatum 31 januari 2007

Twee woorden waarvan je in eerste instantie niet zou zeggen dat ze samen gaan. Maar sinds enkele jaren heeft de ict een vaste positie ingenomen in de wereld van de advocaat. Computers, (tekstverwerkings)software, websites, diskettes en USB-sticks, de advocaat kan niet meer zonder. Advocaten snappen ook dat deze tools een aanvulling zijn op hun werkzaamheden en deze vergemakkelijken.

Advocaten hebben over het algemeen geen kaas gegeten van de technische kant van de ict. Dit heeft meerdere oorzaken. Een advocaat heeft er niets mee te maken, geen interesse in of voelt zich er te oud voor (of kan de ontwikkelingen niet meer bijbenen). In ieder geval vinden ze het allemaal maar moeilijk en laten het liever over aan de expert.

Advocaten weten wel dat er virussen, worms, hackers, spammers e.d. zijn, maar zijn niet in staat hier iets tegen te doen. Ze laten de beveiliging liever aan de ict-expert over. De ict-expert houdt zich vervolgens bezig met het beveiligen van het computersysteem en de website. De mate van beveiliging is voor de ict-expert altijd gelijk, het moet goed beveiligd zijn. Wat zo�n ict-expert niet weet is dat de advocaat een zogenaamde geheimhoudingsplicht heeft.

Geheimhoudingsplicht en ICT
Wat heeft deze geheimhoudingsplicht en zwijgplicht met ict te maken? De verplichting tot geheimhouding is principieel en heeft een in beginsel absolute werking. Iedere advocaat heeft immers de plicht �te zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn client en de aard en omvang van diens belangen�.

Het Hof van Discipline stelde als hoofdregel: �De eisen van een goede praktijkuitoefening kunnen per geval verschillen maar brengen in elk geval mee, dat de bereikbaarheid van de advocaat voor zijn clienten en voor anderen met wie hij in het kader van de belangenbehartiging voor zijn clienten in contact treedt, en zijn geheimhoudingsplicht gewaarborgd zijn.� (Hof van Discipline, 17-03-2003/3688).

Naast het bovenstaande staat in de advocatuur de zorgvuldigheid centraal. Uit deze uitspraak en de algemene beginselen zou derhalve gedestilleerd kunnen worden dat de advocaat de plicht heeft alle redelijke maatregelen te treffen om aan zijn geheimhoudingsplicht te voldoen.

Wachtwoorden
Geheimhouding gaat dan ook over e-mails, computersystemen, websites, USB-sticks, diskettes en softwarebeveiliging. Een advocaat moet er dus voor zorgen dat zijn computersysteem altijd up-to-date is, dat alle uitgaande e-mails beveiligd zijn met encryptie, dat alle USB-sticks en diskettes beveiligd zijn met wachtwoorden en dat deze niet rondslingeren.

Voor zover een advocaat op dit terrein niet over de juiste kennis beschikt dient hij hiervoor een deskundige in te schakelen. Advocaten hebben weliswaar de juridisch kennis over de ict (meestal) wel in huis, maar zijn zich er niet van bewust dat de technische kennis minstens even belangrijk is voor de onderhandeling en gesprekken met de ict-expert.

Aecius juridisch advies is een adviesbureau gespecialiseerd op het snijvlak tussen juridische kennis en de technische kennis, op het gebied van ict.

Deze column is geschreven op persoonlijke titel door Mr. A.E.C. Punt van Aecius juridisch advies.  
Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.aecius.nl/

Categorie(n) Branche > Juridisch
Bronvermelding Mr. A.E.C. Punt van Aecius juridisch advies
Internet URL http://www.aecius.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED