Softwarepakketten.nl

Onderzoek

XBRL en kredietrapportage: 1 april(grap) of niet, in elk geval vijf adviezen voor fiscaal intermediairs

Plaatsingsdatum 27-11-2009
Berichtdatum 27 november 2009

Uw jaarcijfers in één elektronische rapportage, voor zowel bank als overheid. Vanaf april 2010 wordt dat de normaalste zaak van de wereld”. Zo luidt de tekst op de website van de Rabobank en in andere media sinds 10 september 2009. Het is nog wat te vroeg om nu al met een 1 april grap te komen, dus neem ik het bericht direct serieus. Het lijkt wel of fiscaal intermediairs (accountants- en administratiekantoren) en softwareleveranciers door een flinke zwerm wespen zijn gestoken en consultants en belangen/advies organisaties weer opnieuw dollartekens zien om maar weer zo snel mogelijk voorlichting te geven over XBRL. 

Het loopt in de praktijk tot heden niet zo’n vaart met de implementatie van XBRL in Nederland. En de software die deze kantoren gebruiken kunnen maar beperkt met XBRL overweg. Er is weliswaar een pilot gaande voor het indienen van de verkorte winstaangifte bij de Belastingdienst via XBRL met enkele kantoren en weer een paar andere kantoren hebben de sprong gewaagd om de jaarrekening te deponeren in XBRL bij de KvK, maar van een massale overgang naar rapportage in XBRL is nog geen sprake.

Waarom is de markt dan toch opeens in beweging gekomen naar aanleiding van één simpel persbericht vanuit de banken?
Op die vraag denk ik wel een antwoord te hebben. Enerzijds heeft dit onderwerp alle aandacht in de media gekregen (daar doe ik zelf hard aan mee trouwens) en anderzijds hebben banken natuurlijk best een grote invloed als het gaat om de cliënten van fiscaal intermediairs. Want menig (MKB) ondernemer is, zeker in deze tijd, toch afhankelijk van zijn of haar bank. En het niet aanleveren van de gevraagde rapportage betekent eenvoudig “geen kredietverstrekking”.

Is het in de praktijk dan zo dat banken met één simpel mailtje voor elkaar krijgen “Lastenverlichting door middel van XBRL” waar de overheid al jaren naar streeft?
Of het antwoord hierop volmondig “JA” moet zijn is dan toch nog even de vraag. Ik hoor menig lezer nu denken: “daar heb je Bottemanne weer, de eeuwige criticaster als het gaat om de implementatie van XBRL in Nederland”. Het zal dan ook die zelfde lezers verbazen dat ik licht aan het einde van de tunnel zie als het gaat om de implementatie van XBRL in Nederland. En ik heb daar meerdere redenen voor:

 • Steeds meer fiscaal intermediairs oefenen druk uit op softwareleveranciers om XBRL nu echt te gaan implementeren;
 • Het aantal softwareleveranciers dat XBRL ondersteunt of serieus bezig is met de voorbereiding daarvan neemt toe;
 • Binnen de overheid is XBRL en Digipoort (de nieuwe naam voor de OTP) nu ondergebracht bij GBO.Overheid; 
 • En als laatste natuurlijk de rol die de banken vervullen bij de implementatie van XBRL;

Toch raad ik fiscaal intermediairs aan om niet overhaast te werk te gaan als het gaat om de inrichting van hun software en procedures binnen hun organisatie als het gaat om de invoering van XBRL.

Daarom wil ik u de volgende vijf adviezen c.q. aandachtspunten meegeven:

 • Bestudeer eerst de algemene informatie die er is over de implementatie van XBRL bij overheid en banken. Ik maak maar gelijk weer even reclame voor mijn website www.ictaccountancy.nl als mogelijke bron, maar natuurlijk zijn er ook andere uitstekende bronnen, zoals www.sbr-nl.nl en natuurlijk de informatie die beroepsorganisaties als NIVRA en NOVAA verstrekken.
   
 • Bestudeer zeker de “Gebruikershandleiding Jaarrekening op fiscale grondslag”, opgesteld door de werkgroep Fiscaal jaarrapport binnen het SBR programma (voorheen XBRL-NTP). Een goed leesbare handleiding, volledig afgestemd op de fiscaal intermediair zonder technisch jargon over XBRL.
   
 • Vraag eens een leesbare beschrijving op van een of meer rapportages die in XBRL ingediend kunnen worden. Bijvoorbeeld van de verkorte winstaangifte of kredietrapportage aan banken. Want we lezen er van alles over, maar wat wordt er nu precies uitgevraagd, of weet u dat al? U kunt eenvoudig een blik werpen op de gevraagde informatie via een zogenaamde XBRL Taxonomie viewer. Klinkt misschien ingewikkeld, maar het kost echt niet meer dan een paar minuten zonder dat u echt verstand van ICT moet hebben. U kunt trouwens starten met een van de gratis viewers die is te downloaden. Bijvoorbeeld http://spidermonkey.sbr-taxonomie.nl/yeti (laat u niet afschrikken door de technische benaming) of via www.finan.nl of www.semansys.nl. Het kost niets en u kunt zelf bepalen welke viewer u het prettigst vindt. Wilt u echt de techniek in, dan vindt u de taxonomies (specificatie van rapportages in XBRL) zelf op www.nltaxonomie.nl (zelf heb ik die website weer snel verlaten).
   
 • Ga niet direct af op te algemene uitspraken als “XBRL heeft consequenties voor uw kantoor” of “XBRL zal van invloed zijn op rol die de accountant heeft”. Ik kom teveel van deze uitspraken tegen zonder dat de auteur in detail aangeeft waar het precies over gaat. Dat we geen jaarrapport in een enveloppe hoeven te stoppen als we elektronisch aanleveren bij de Kamer van Koophandel en dat we dan geen postzegel hoeven te plakken op een enveloppe kunnen u en ik ook nog wel bedenken. Of er andere consequenties zijn zal mede afhankelijk zijn van de grootte en samenstelling van uw kantoor denk ik zelf. Wordt de jaarrekening en aangifte VPB bijvoorbeeld opgesteld door dezelfde medewerker of door gescheiden afdelingen? En met welke softwarepakketten wordt gewerkt? U kunt zich dan bijvoorbeeld afvragen welke informatie komt uit welke softwarepakketten en via welk systeem wordt straks de informatie uitgewisseld met de overheid en banken of gaat dat misschien wel via meerdere systemen, zoals dat nu het geval is bij het uitwisselen van gegevens met de Belastingdienst via BAPI. Vanuit het boekhoudpakket wordt dan de aangifte OB elektronisch aangeleverd en vanuit het fiscale aangiftepakket de aangiftes IB en VPB. En hoe zit het straks met een digitaal certificaat en het nieuwe autorisatieregister? Maakt u zich vooral even geen zorgen over deze zaken. Ik ben er van overtuigd dat zowel de overheid, banken als andere betrokken organisaties u hierover uitgebreid gaan informeren.
   
 • Als u dan toch besluit een voorlichtingsbijeenkomst te volgen, zorg dan vooraf dat u concrete vragen heeft verzameld, te samen met uw kantoormedewerkers. En ga niet teveel af op algemene presentaties van organisaties die XBRL zelf nog niet (volledig) op de rails hebben. Als een medewerker van een accountantskantoor bij een voorlichting betrokken is vraag dan om een concrete demo van de software waarmee XBRL is geïmplementeerd. Daar is dan toch Bottemanne de criticaster weer “zien is geloven”. 

Begin dit jaar heeft Mark Bisschop als afstudeerscriptie het rapport “De invloed van XBRL op de accountantspraktijk” uitgebracht. Mark is zelf werkzaam als assistent accountant en kan dus uitstekend de link maken met de praktijk. Mark heeft besloten begin volgend jaar te komen met een praktijkboek voor de invoering van XBRL. Dat initiatief heb ik mijn medewerking aan verleend als mede auteur. Mark zal zich met name richten op de accountantspraktijk en de inhoudelijke kant van de rapportages (in XBRL) en ik zal met name de consequenties voor financieel administratieve software voor mijn rekening nemen en de wijze waarop softwareleveranciers omgaan met XBRL. We zullen alle betrokkenen stevig aan de tand voelen en de nodige detailvragen gaan stellen om echt te komen tot een bruikbaar handboek. Zeg maar een padvindersboek, maar dan voor XBRL en fiscaal intermediairs. Als u vragen heeft die u graag behandeld ziet in dit handboek, stuur dan een mail aan markbisschop@online.nl.  

Over een paar maanden zal dan blijken of XBRL doet wat het belooft te doen en of toch geen sprake is geweest van een te vroege 1 april grap en wij ons handboek kunnen weggooien.

Via www.ictaccountancy.nl en www.xbrlmonitor.nl zal ik proberen de voortgang zo goed mogelijk te melden.

Onderzoeksbureau GBNED
Gerard Bottemanne
www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl
 

Categorie(n) SBR / XBRL, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A), Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Scan en herken van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking [23-10-2020]

Gids Salaris- en HRM-software 2020/2021 [10-10-2020]

Rapport: software voor Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM [22-09-2020]

Gids boekhoudsoftware 2020: alle standaard boekhoudsoftware en hun functionaliteit [02-06-2020]

RGS: uniform rekeningschema voor alle bedrijven [06-05-2020]


Seminar RPA en robotic accounting

Voorjaar 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software

MUIS Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED