Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Conclusie Kenniscongres administratieve software: Samenwerking tussen softwareleveranciers, intermediairs en overheid is belangrijker dan ooit

Plaatsingsdatum 27-11-2009
Berichtdatum 29 november 2009

Softwareleveranciers, bedrijfsleven en overheid slaan straks de handen ineen om financieel administratieve software naar een hoger platform te tillen in Nederland.

Op 12 november j.l. is voor de 3e keer het Kenniscongres Administratieve software georganiseerd door Softwarepakketten.nl (een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED). Met tal van sprekers vanuit de overheid en het bedrijfsleven over interessante en actuele onderwerpen.

Belangrijkste conclusie
Naast tal van interessante presentaties en discussies lijkt de belangrijkste conclusie dat samenwerking tussen softwareleveranciers, intermediairs en overheid meer nodig is dan ooit voor het slagen van echte ICT innovaties op het gebied van administratieve software.

Bij dit laatste hebben we het dan over ontwikkelingen als eFactureren, SAAS, Webservices, XBRL, Open Standaarden en zekerheid die financieel administratieve software moet bieden aan ondernemers en toezichthouders, zoals aan de Belastingdienst mede in het kader van Horizontaal Toezicht.

Een belangrijke boodschap tijdens het congres door Jean-Paul Bakkers vanuit GBO.Overheid is dat men graag in contact komt met het bedrijfsleven om hun wensen te vernemen rondom de verdere ontwikkeling van de Overheids Transactie Poort en de ProcesInfrastructuur (M.i.v. januari 2010 Digipoort).  Voor de software- en pakketleveranciers voorziet GBO.Overheid een zeer belangrijke rol weggelegd om het bedrijfsleven en ontvangende overheidspartijen te voorzien van een standaardoplossing voor koppeling met Digipoort.

Wilko Stronks van Reeleezee, die een presentatie verzorgde over XBRL en een demo gaf van eFactureren via haar on-line boekhoudpakket, laat weten graag vroeg aan de tafel te gaan zitten met GBO.Overheid.

Jan-Hein Dix van de Belastingdienst heeft als boodschap dat zij softwareleveranciers nadrukkelijk willen betrekken in het horizontaal toezicht programma en daardoor mede de compliance gedachte bij softwareleveranciers willen bevorderen.

Bo The van het project e-Factureren van het Ministerie van Economische roept softwareleveranciers op om hun pakket geschikt te maken voor het verzenden en ontvangen van UBL facturen. Vanaf januari 2010 kunnen e-facturen via de Digipoort worden uitgewisseld. De aansluit- en berichtspecificaties zijn te vinden op http://www.overheidstransactiepoort.nl/voor-bedrijven/aansluiten-op-soap/e-factureren/

Jelle Attema van ECP-EPN geeft tijdens het congres aan dat ECP-EPN graag een faciliterende rol vervult bij het tot stand komen van samenwerking tussen genoemde partijen.

Gerard Bottemanne van GBNED/Softwarepakketten.nl zal het initiatief nemen door met betrokken organisaties contact op te nemen om de wensen door te nemen van een dergelijk overlegorgaan. Mogelijk kan een eerste overleg al begin 2010 plaatsvinden.


Tijdens het kenniscongres zelf zijn presentaties gehouden over:

  • Softwarecertificering
  • Hoe kan een extern adviseur een softwareleverancier helpen succesvol te zijn?
  • Elektronisch factureren en UBL 2.0
  • Live demo eFactureren met UBL 2.0 en kredietrapportage via XBRL
  • XBRL
  • Belastingdienst en horizontaal toezicht 
  • Open Source en open standaarden 
  • Trendanalyse financieel administratieve software (meer informatie)

Meer informatie over een terugblik van het congres en presentaties van een aantal sprekers zijn beschikbaar via deze website... 

Categorie(n) Soort > Boekhoudsoftware, Kennisplatform Administratieve software, SBR / XBRL , Soort > (Elektronisch) factureren, Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED