Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Specificatie Verkorte Winstaangifte Vennootschapsbelasting

Plaatsingsdatum 30-05-2008
Berichtdatum 7 mei 2008

Doelstelling is het realiseren van (administratieve) lastenverlichting voor de kleine ondernemers zoals bedoeld in BW2 door het schrappen van overbodige gegevenselementen uit de aangifte vennootschapsbelasting, zoals die op dit moment worden
uitgevraagd voor alle in Nederland belastingplichtige lichamen voor de heffing van de vennootschapsbelasting. Tevens is de doelstelling deze aangifte – ook wel de verkorte winstaangifte – aan te laten sluiten op de jaarrekening op basis van fiscale grondslag.

Naar de mening van de werkgroep FJR (werkgroep Fiscaal Jaarrapport NTP) hoeft de verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting uit slechts 387 velden te bestaan. Dit betekent een reductie (zonder enige nuancering) van circa 75% ten opzichte van de huidige aangifte vennootschapsbelasting, uitgaande van ondergenoemde minimale positie. Bij een andere samenstelling kan de reductie zelfs groter zijn.

De reguliere aangifte vennootschapsbelasting voor het jaar 2007 kan worden onderverdeeld in de volgende onderdelen, te weten:

1. Algemene vragen en ja/nee-vragen
2. Winstherleiding- en belastingberekeningsvragen
3. Balans en Winst- en verliesrekening
4. Modellen en specificaties
5. Vrijwillige toelichtingsvelden

Het aantal mogelijke invulvelden genoemd onder 1 t/m 5 beslaat minimaal 1543 velden. Hierbij moet worden aangetekend dat hierbij is uitgegaan van één zelfstandig belastingplichtige. De fiscale structuur van de belastingplichtige heeft uiteraard grote invloed op het aantal invulvelden. Het aantal invulvelden wordt substantieel groter bij bijvoorbeeld een fiscale eenheidsaangifte waarbij van elke dochtervennootschap in de huidige situatie de balans en de winst- en verliesrekening moet worden opgenomen of bijvoorbeeld bij een belastingplichtige met meerdere aandeelhouders. Voorts heeft bijvoorbeeld het aantal bedrijfsmiddelen waarin wordt geïnvesteerd en waarvoor investeringsaftrek wordt geclaimd, invloed op het aantal invulvelden. Bij de compilatie van de verkorte winstaangifte is uitgegaan van de minimale basispositie van één belastingplichtige, met één aandeelhouder, één deelneming en één investering. Vervolgens is elk invulveld individueel beoordeeld of deze een juridische basis heeft of dat deze is uitgevraagd voor toezichts- en/of controledoeleinden van de Belastingdienst.

De verkorte winstaangifte zal er dan – kort gezegd – als volgt uitzien:

Onderdeel verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting Aantal velden
Algemene vragen en ja/nee-vragen 13
Winstherleiding- en belastingberekeningsvragen 173
Balans en Winst- en verliesrekening 70
Modellen en specificaties 100
Vrijwillige toelichtingsvelden 31
Totaal 387

 

 

 

 

 

Download
Specificatie Verkorte Winstaangifte Vennootschapsbelasting van de werkgroep Fiscaal Jaarrapport, 98 pagina's in PDF...

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL
Bronvermelding werkgroep Fiscaal Jaarrapport NTP
Internet URL werkgroep Fiscaal Jaarrapport NTP

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED