Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Kennisplatform Administratieve software: kick-off 11 feb a.s.

Plaatsingsdatum 30-01-2010
Berichtdatum 29 januari 2010

Leveranciers van administratieve software hebben te maken met meerdere innovatieve ontwikkelingen. Geïnitieerd vanuit overheidswege, technologie of vanuit de markt.
Na een periode van voorbereiding en overleg met marktpartijen heeft ECP-EPN in samenwerking met onderzoeksbureau GBNED nu het “Kennisplatform Administratieve software” opgericht. De belangrijkste doelstelling van dit platform is kennisoverdracht richting softwareleveranciers. Rekening houden met de informatiebehoefte en vragen vanuit de softwareleveranciers spelen hierbij nadrukkelijk een rol, evenals een actieve participatie van de softwareleveranciers.

In eerste instantie zijn de volgende onderwerpen op de agenda van het platform gezet:

1. Digipoort (voorheen OTP):  Voor het elektronisch uitwisselen van informatie tussen administratieve softwaresystemen en systemen van de overheid. Digipoort wordt gebruikt als toekomstig communicatiekanaal met de Belastingdienst als het gaat om aangiftes in XBRL-formaat, maar ook om het uitwisselen van elektronische facturen (en andere elektronische handelsdocumenten) richting overheid.
  
2. SBR:  Het gaat hier om het SBR-Programma van de overheid en dat van de banken, gericht op gestandaardiseerde bedrijfsrapportages (XBRL).
 
3. Elektronisch factureren:  De overheid heeft vorig jaar als launching customer gekozen voor UBL 2.0 als standaard voor het uitwisselen van elektronische facturen. Als communicatiekanaal wordt onder meer Digipoort gebruikt.
 
4. Horizontaal toezicht belastingdienst:  Bij de ontwikkeling van horizontaal toezicht kijkt de belastingdienst nadrukkelijk naar compliant gedrag (willen én kunnen) en het "proven in control" zijn binnen de keten van economisch handelen tot en met het indienen van de aangiften. Horizontaal toezicht kent 3 sporen, te weten: branches, fiscaal intermediairs en software ontwikkelaars. Gericht op het 3e spoor is het doel om samen met Software ontwikkelaars betrouwbare en controleerbare software te bevorderen als bijdrage in de kwaliteit van de keten van transactievastlegging tot aangifte.
 
5. SEPA:  SEPA staat voor "Single EURO payments Area". Doelstelling is het elimineren van de lokale verschillen tussen betalingsinstrumenten en infrastructuren. Ondermeer overboekingen en automatische incasso moet aangepast worden binnen administratieve software.
Vanzelfsprekend kunnen ook andere onderwerpen ingebracht worden.

UITNODIGING
Op donderdag 11 februari a.s.
is een eerste bijeenkomst van het Kennisplatform Administratieve software.

Locatie
Kantoor van ECP-EPN, Overgoo 13,  te Leidschendam

Met daarbij de volgende agenda:

13.00u – Ontvangst
13.15u – Opening door ECP-EPN
13.30u – Inleiding; Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED,
                met tevens een eerste verkenning van de onderwerpen.
14.00u – Digipoort en SBR-NL; GBO.Overheid
15.00u -  Pauze
15.30u – SBR; vanuit Financiële Rapportages Coöperatief B.A.
                 (Rabobank, ABN AMRO bank en ING)
16.15u – SEPA; Frans van Beers, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
17.00u – Afsluiting met borrel

Leveranciers van administratieve software nodigen wij u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. De bedoeling is dat aanwezige partijen op dermate wijze kennis met elkaar uitwisselen dat dit de ontwikkeling van administratieve software ten goede komt.
De omvang van de bijeenkomst willen we enigszins beperkt houden om daarmee de effectiviteit van de kennisoverdracht te vergroten. Daarom willen wij in eerste instantie verzoeken één persoon vanuit uw organisatie aanwezig te laten zijn. Belangrijk is dat de vertegenwoordiger kennis heeft van het onderwerp of zich er van tevoren in wil verdiepen en weet welke vragen er binnen uw organisatie leven met het oog op deze ontwikkelingen.

Naast sprekers van genoemde onderwerpen zal ook het programma eFactureren van de overheid deelnemen aan het platform, evenals de Belastingdienst. 

Graag vernemen wij van u wie van uw organisatie deze bijeenkomst kan bijwonen. U kunt dit doorgeven aan ECP-EPN (Jelle.attema@ecp-epn.nl). Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met  Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED, per e-mail ghb@gbned.nl of telefonisch 06 10069402.

Wij zien uw reactie graag tegemoet,
Met vriendelijke groet,
Jelle Attema, namens ECP-EPN
Gerard Bottemanne, namens onderzoeksbureau GBNED

Vol is vol
Partijen die niet aan de bijeenkomsten deel willen of kunnen deelnemen, kunnen de informatie en verslagen van de bijeenkomsten toegestuurd krijgen en zich melden bij Jelle.attema@ecp-epn.nl. Ook wanneer u specifieke vragen hebt over deze onderwerpen die relevant zijn voor de bijeenkomsten, kunt u die bij de voorzitter van het Kennisplatform, Gerard Bottemanne, ghb@gbned.nl) of Jelle Attema neerleggen.

Categorie(n) XML Auditfiles, Soort > Boekhoudsoftware, Soort > ERP, SAAS, Cloud Computing, Kennisplatform Administratieve software, Soort > (Elektronisch) factureren, SBR / XBRL , Standaardisatie, (open)standaarden, SEPA
Bronvermelding ECP-EPN
Internet URL http://www.ecp.nl/kennisplatform-administratieve-software-zoekt-deelnemers

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Kennisplatform Administratieve software zoekt deelnemers [20-01-2010]


Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED