Softwarepakketten.nl

Software nieuws

eFactureren en SEPA centraal tijdens bijeenkomst Kennisplatform administratieve software 22-9-2010

Plaatsingsdatum 27-08-2010
Berichtdatum 27 september 2010

Woensdag 22 september 2010 is de 3e bijeenkomst gepland van het Kennisplatform administratieve software. Vooralsnog is gepland deze 3e bijeenkomst te houden op het kantoor van ECP-EPN te Leidschendam. Met onder meer aandacht voor de landkaart eFactureren en SEPA.

De volgende onderwerpen staan op de agenda om te behandelen:

  1. Presentatie van de eerste resultaten van het onderzoek "Landkaart eFactureren" naar de adoptie van eFactureren onder softwareleveranciers en dienstverleners op het gebied van eFactureren.  
  2. Presentatie (inter)nationale ontwikkelingen inzake eFactureren door ING.
  3. Peiling behoefte welke (standaard) koppelvlakken te gebruiken bij het uitwisselen van eFacturen. 
  4. Stand van zaken SEPA door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
  5. Stand van zaken eHerkenning (met o.m. PKI-Certificaten) en certificaataanbieders
  6. Rondvraag: met uw inbreng qua onderwerpen 

Ad. 1. Landkaart eFactureren
Afgelopen periode is gewerkt aan een inventarisatie van de mate waarop softwareleveranciers eFactureren geïmplementeerd hebben of van plan zijn dat te doen in administratieve toepassingen (zoals boekhoud- en logistieke softwaresystemen). Ook is bij dienstverleners van eFactureren geïnventariseerd naar software en diensten die e-factureren ondersteunen. De inventarisatie is uitgevoerd onder de naam "Landkaart eFactureren".
Tijdens de bijeenkomst zullen de eerste conclusies toegelicht worden op basis van de antwoorden die tot heden zijn gegeven. Vanwege de vertrouwelijkheid van sommige antwoorden is (nog) geen inzage in individuele antwoorden van leveranciers.  

Ad. 3. Koppelvlakken eFactureren
Tijdens de hiervoor genoemde inventarisatie is aan betreffende leveranciers en dienstverleners ook het volgende gevraagd:

  1. Bent u voorstander van het uitwisselen van elektronische facturen met debiteuren/crediteuren op basis van een standaard email profiel?
  2. Bent u voorstander van standaard webservice interfaces, bijvoorbeeld op basis van Digipoort?
  3. Welke andere uitwisselingsmechanismen zouden naar uw mening moeten worden afgesproken?

Graag willen we nagaan in hoeverre er bereidheid is onder leveranciers en dienstverleners om mee te denken hoe het uitwisselen van facturen per email verder vormgegeven kan worden. Ook willen we de belangstelling peilen voor een profiel voor het uitwisselen van facturen op basis van webservices. Het is nadrukkelijk de bedoeling om gebruik te maken van bestaande standaards (zoals SMTP, SOAP en een implementatie als Digipoort). Een afgeleide van Digipoort wordt 
inmiddels ook door banken toegepast voor het uitwisselen van kredietrapportages. 

Ad. 4. Stand van zaken SEPA door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
Dit voorjaar is SEPA al eens aan de orde geweest en tijdens de afgelopen bijeenkomst zijn de resultaten van de SEPA monitor door De Nederlandse Bank (DNB) toegelicht. Wat is de stand van zaken op dit moment. Met medewerking van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Ad. 5. Stand van zaken eHerkenning (met o.m. PKI-Certificaten) en certificaataanbieders
eHerkenning is bedoeld als een efficiënte en betrouwbare dienst die de digitale herkenning van zakelijke afnemers van overheidsdiensten eenvoudig regelt. eHerkenning wordt aangeboden door verschillende commerciële aanbieders die zijn verenigd in het netwerk voor eHerkenning. Het netwerk baseert zich op een afsprakenstelsel dat op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken is opgesteld en waar alle deelnemende aanbieders aan voldoen. In dit stelsel is veel aandacht besteed aan belangrijke aspecten zoals kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, privacy en toezicht. sinds mei 2010 worden een aantal pilotimplementaties met eHerkenning uitgevoerd. Leveranciers van administratieve software hebben of krijgen met eHerkenning te maken. Denk aan communicatie met Digipoort als opvolger van BAPI. Tijdens de bijeenkomst zullen we nader ingaan op eHerkenning en de consequenties daarvan voor standaard softwaresystemen. 

Als u zelf suggesties heeft voor te behandelen onderwerpen of het uitnodigen voor een deskundige op een bepaald gebied dan kunt u dat doorgeven aan gerard@gbned.nl.

Vooraf even aanmelden
Het verzoek U vooraf aan te melden via gerard@gbned.nl, o.v.v. "KAS 22-09-2010". Zodat we vooraf weten met hoeveel personen we rekening moeten houden.

(Als u zich al heeft aangemeld voor de bijeenkomst op 22 september a.s. ontvangt u enkele dagen tevoren een bevestiging per email, opnieuw aanmelden is dus niet nodig).

Hopelijk graag tot 22 september a.s te Leidschendam.

Met vriendelijke groet,
Kennisplatform administratieve software
Jelle Attema, Jelle.attema@ecp-epn.nl (070-419 03 09) en
Gerard Bottemanne, gerard@gbned.nl (06 10069402)

Meer informatie over het kennisplatform is te vinden op www.softwarepakketten.nl/kennisplatform

Categorie(n) Kennisplatform Administratieve software, Soort > (Elektronisch) factureren, Soort > Boekhoudsoftware
Bronvermelding ECP-EPN, GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED