Softwarepakketten.nl
EXACT Software

Onderzoek

GRATIS onderzoeksrapport: boekhoudsoftware en assurance

Plaatsingsdatum 28-12-2010
Berichtdatum November 2010

Als we het begrip ‘Assurance’ vertalen op het gebied van economie en handel (zie www.mijnwoordenboek.nl) komen we op ‘mate van betrouwbaarheid’ en ‘zekerheid’. Bij een boekhouding gaat het er dan om welke mate van betrouwbaarheid ontleend kan worden aan de boekhouding en welke zekerheid dit oplevert. Een betrouwbare boekhouding is van belang voor de ondernemer zelf en voor derden die informatie ontlenen aan de boekhouding. Het kan dan gaan om de leden van een vereniging, een bank of de Belastingdienst. In een volgend hoofdstuk komen we hier uitgebreid op terug.

Hoe groter de onderneming, hoe meer gelet zal worden op procedurele maatregelen op het gebied van interne controle en administratieve organisatie om bij te dragen tot assurance. Zo kan gedacht worden aan een interne accountantsdienst (veelal bij overheden en multinationals het geval) of functiescheiding dat ook al adequaat kan zijn binnen kleinere organisaties. Deze maatregelen stippen we aan in een volgend hoofdstuk als assurance maatregelen buiten de software om.

Hiervoor is al even de Belastingdienst genoemd als partij die belang heeft bij een betrouwbare administratie van de ondernemer die voldoende mate van zekerheid biedt. Het het gaat dan om juistheid, volledigheid en tijdigheid van de fiscale aangiftes, zoals de aangifte BTW, Inkomsten- of Vennootschapsbelasting. De Belastingdienst werkt aan “horizontaal toezicht”, oftewel “samenwerken vanuit vertrouwen”. Bij horizontaal toezicht wordt gekeken naar compliant gedrag (het willen naleven van regels) en het “in control” zijn binnen de gehele keten van economisch handelen tot en met het indienen van de jaarrekening. Bij horizontaal toezicht verlegt de Belastingdienst als het ware de controles achteraf naar afstemming vooraf. Oftewel heeft de ondernemer of zijn intermediair het (financiële) proces zo op orde dat de Belastingdienst erop kan vertrouwen? Als deze laatste vraag positief kan worden beantwoord betekent dit minder controles achteraf en dus minder tijdsbeslag voor de ondernemer en zijn intermediair om bij dit laatste de Belastingdienst te ondersteunen. En dit leidt dan vanzelf weer tot administratieve lastenvermindering.

Om ‘in control’ te zijn beschikken organisaties over een ‘Internal Control Framework’ (ICF). Het Tax Control Framework (TCF) is daar een onderdeel van. Het TCF richt zich op de interne beheersing van de fiscale processen en heeft betrekking op alle belastingmiddelen. Het complete ICF bepaalt feitelijk de mate van Assurance.

Boekhoudsoftware, maar natuurlijk ook ERP software, kan in belangrijke mate bijdragen tot het efficiënt uitvoeren van assurance maatregelen. Maatregelen die deze software biedt op het gebied van assurance komen in een volgend hoofdstuk uitgebreid aan de orde.

Mede gezien ontwikkelingen als horizontaal toezicht door de Belastingdienst en eisen die gesteld worden door banken aan kredietrapportages mag verondersteld worden dat leveranciers van boekhoudsoftware voldoende aandacht besteden aan assurance ondersteunende functies. Met deze uitgave willen wij in elk geval een handvat bieden om dit laatste na te gaan.

Met inbegrip van de inleiding (zoals hiervoor weergegeven) is de uitgave opgebouwd uit  de volgende hoofdstukken:

 1. Inleiding
 2. De rol van een boekhoudpakket
 3. Afnemers van cijfers
 4. Assurance maatregelen buiten de software
 5. Assurance maatregelen binnen de software
  5.1. Systeemonafhankelijke assurance maatregelen
  5.2. Op boekhoudsoftware gerichte assurance maatregelen
 6. Managementrapportages binnen boekhoudsoftware
 7. Selecteren van een boekhoudpakket
 8. Certificeren van boekhoudsoftware

Verder kent de uitgave de volgende bijlagen:
     I. Gebruikte bronnen
    II. Selectiecriteria bij de keuze van standaard boekhoudsoftware
   III. Overzicht ondersteuning managementrapportages door standaard boekhoudsoftware
   IV. Voorbeelden van managementrapportages

Het complete onderzoeksrapport "Boekhoudsoftware en assurance" bestaat uit 97 pagina's en is GRATIS op te vragen in PDF formaat. 
Naar opvragen...

Categorie(n) Branche > Financials, Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, Standaardisatie, (open)standaarden, Soort > ERP, Horizontaal toezicht, SAAS, Cloud Computing, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Woensdag 11 oktober 2023
Seminar RPA en robotic accounting

Robotic accounting

Robotic Process automation (RPA), Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI) in Business applicaties, Sustainability geïntegreerd in boekhoudsoftware, E-factureren en de Gids boekhoudsoftware 2023 en innovaties.
Meer informatie en aanmelden.


AFAS Software


KING Software


Gerelateerde berichten

Welke accountantskantoren hebben de relatie tussen boekhouding, jaarrekening en VPB-aangifte het meest effectief ingericht [29-08-2023]

BI en RPA: presentaties beschikbaar van 10 sprekers [02-06-2023]

Scan en herken van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking [15-02-2023]

ICT Accountancy softwaregids: productontwikkeling en innovatie [28-01-2023]

Rapport: Practice management software voor de accountancy [07-01-2023]


Onerzoeksbureau GBNED