Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Behoefte aan samenwerking leveranciers van salaris software en salaris seviceverwerkers

Plaatsingsdatum 15-12-2010
Berichtdatum 15 december 2010

Op verzoek uit de markt doet het Kennisplatform Administratieve software (een samenwerking tussen ECP-EPN en onderzoeksbureau GBNED) onderzoek naar de behoefte onder leveranciers van salaris software en salaris seviceverwerkers naar een eventuele samenwerking. Het gaat dan om samenwerken en afstemmen over relevante onderwerpen die van invloed zijn op salarissystemen.

Het kan daarbij gaan om:

  • Communicatie met uitvragende partjen. Vragen daarover of problemen daarmee. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, het UWV, Arbodiensten en Pensioenfondsen (c.q. -uitvoerders)? Misschien is het wel gewenst op een uniforme wijze met alle pensioenuitvoerders te kunnen communiceren.
  • De implementatie van SEPA (Single Euro Payments Area) voor wat betreft de salarisbetalingen.
  • Standaards in de markt op het gebied van salarisadministraties. Denk bijvoorbeeld aan SETU en HR-XML.
  • Digipoort als toekomstige opvolger (2 á 3 jaar?) van BAPI.
  • De zin van de XML Auditfile Salaris.
  • De zin van XBRL voor salaris.
  • Walvisachtige perikelen die spontaan de kop opduiken.
    Door als gezamelijke leveranciers op te treden bij bepaalde problemen of afspraken kan wellicht meer worden bereikt in de zin van "rekening houden met".

Een paar jaar geleden heb ik eens een bijeenkomst voorgezeten bij AFAS in het kader van het opnieuw moeten aanleveren van salarisgegevens over voorbije jaren.
Toen bleek min of meer de behoefte van een aantal partijen om in elk geval onderling af te stemmen hoe om te gaan met dit soort zaken.

Bij voldoende belangstelling wordt dan een bijeenkomst vanuit het Kennisplatform Administratieve software speciaal aan deze samenwerking gewijd in de periode februari of maart 2011. Deze bijeenkomst is dan bedoeld om gezamelijk verder van gedachten te wisselen over een eventueel samenwerkingsverband. Tevens zal dan tijdens deze bijeenkomst nader ingegaan worden op 1 of 2 relevante onderwerpen door ook gastsprekers uit te nodigen. Een vervolg van een eventueel samenwerkingsverband valt verder buiten het Kennisplatform administratieve software. Het Kennisplatform is alleen bedoeld om een dergelijk initiatief bij de opstart te faciliteren.

Leveranciers van salaris software en salaris seviceverwerkers die geïnteresseerd zijn om vrijblijvend van gedachten te wisselen over genoemde samenwerking kunnen dit kenbaar maken aan Gerard Bottemanne (voorzitter Kennisplatform administratieve software), email gerard@gbned.nl, mobiel 06 10069402.

Categorie(n) Soort > Loon-, salaris- en HRM software, Diversen, Kennisplatform Administratieve software
Bronvermelding Kennisplatform Administratieve software
Internet URL http://www.softwarepakketten.nl/kennisplatform

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Tweede SEPA-testevent toont positieve samenwerking banken en softwareleveranciers [04-10-2012]

SEPA-testevent toont belang dialoog banken en softwareleveranciers [27-06-2012]

Volgende gratis bijeenkomst Kennisplatform op dinsdag 27 september 2011 [24-05-2011]

Presentaties bijeenkomst "Goed voorbereid aan de gang met SBR" zijn beschikbaar [17-04-2011]

Invoering van SEPA dichterbij dan u denkt [01-10-2010]


Woensdag 9 oktober 2019
Kennisevent administratieve software
Aan bod komen ontwikkelingen als PSD2, AVG-proof, RGS, UBL, PEPPOL en APIs.
Afgestemd op leveranciers van administratieve software en andere geïnteresseerden.
Meer informatie en aanmelden...


Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED