Softwarepakketten.nl

Software nieuws

GRATIS Onderzoeksrapport: boekhoudsoftware en assurance

Plaatsingsdatum 06-01-2011
Berichtdatum 6 januari 2010

Een betrouwbare boekhouding is van belang voor de ondernemer zelf en voor derden die informatie ontlenen aan de boekhouding. Het kan dan gaan om de leden van een vereniging, een bank of de Belastingdienst.

De Belastingdienst werkt aan "horizontaal toezicht", oftewel "samenwerken vanuit vertrouwen". Bij horizontaal toezicht wordt gekeken naar compliant gedrag (het willen naleven van regels) en het "in control" zijn binnen de gehele keten van economisch handelen tot en met het indienen van de jaarrekening. Bij horizontaal toezicht verlegt de Belastingdienst als het ware de controles achteraf naar afstemming vooraf. Oftewel heeft de ondernemer of zijn intermediair het (financiële) proces zo op orde dat de Belastingdienst erop kan vertrouwen?

Om 'in control' te zijn beschikken organisaties over een 'Internal Control Framework' (ICF). Het 'Tax Control Framework' (TCF) is daar een onderdeel van. Het TCF richt zich op de interne beheersing van de fiscale processen en heeft betrekking op alle belastingmiddelen. Het complete ICF bepaalt feitelijk de mate van Assurance.

Boekhoudsoftware, maar natuurlijk ook ERP software, kan in belangrijke mate bijdragen tot het efficiënt uitvoeren van assurance maatregelen.

Mede gezien ontwikkelingen als horizontaal toezicht door de Belastingdienst en eisen die gesteld worden door banken aan kredietrapportages mag verondersteld worden dat leveranciers van boekhoudsoftware voldoende aandacht besteden aan assurance ondersteunende functies.

Met de gratis uitgave "boekhoudsoftware en assurance" willen wij in elk geval een handvat bieden om dit laatste na te gaan.
De uitgave is opgebouwd uit  de volgende hoofdstukken:

1.      Inleiding
2.      De rol van een boekhoudpakket
3.      Afnemers van cijfers
4.      Assurance maatregelen buiten de software
5.      Assurance maatregelen binnen de software
         5.1. Systeemonafhankelijke assurance maatregelen
         5.2. Op boekhoudsoftware gerichte assurance maatregelen
6.      Managementrapportages binnen boekhoudsoftware
7.      Selecteren van een boekhoudpakket
8.      Certificeren van boekhoudsoftware

Verder kent de uitgave de volgende bijlagen:
      I. Gebruikte bronnen
     II. Selectiecriteria bij de keuze van standaard boekhoudsoftware
    III. Overzicht ondersteuning managementrapportages door standaard boekhoudsoftware
   IV. Voorbeelden van managementrapportages

Het complete onderzoeksrapport "Boekhoudsoftware en assurance" bestaat uit 97 pagina's en is GRATIS op te vragen in PDF formaat. 
Naar opvragen...

Categorie(n) Horizontaal toezicht, Soort > Boekhoudsoftware, Branche > Accountantskantoren, Kennisplatform Administratieve software
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED