Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Terugblik kenniscongres administratieve software 2009

Plaatsingsdatum 13-11-2009
Berichtdatum 13 november 2009

Op 12 november 2009 is voor de derde maal het "Kenniscongres Administratieve software" gehouden met onder andere:

Software certificering, OverheidsTransatiePoort (OTP), Elektronisch factureren en UBL, Open Standaarden, XBRL en kredietrapportages, Horizontaal toezicht Belastingdienst en trendanalyse financieel administratieve software)..

Onderstaand zijn enkele presentaties beschikbaar van sprekers.

10.50 - Softwarecertificering 
              Met deze presentatie van Rob Himmelreich en Jeroen van Schajik van BDO krijgt u inzicht
              in certificeringsland: welke certificeringen zijn er, discussie over de voors en tegens,
              en informatie over wat en hoe er wordt onderzocht bij een certificering.
              Download presentatie in PDF...

11.30 - OverheidsTransactiePoort
             
De presentatie van GBO.Overheid geeft inzicht in de werking en laatste ontwikkelingen van
              de Overheidstransactiepoort (OTP). De nieuwe OTP is in januari 2010 klaar, met o.a. een
              koppelvlak voor postbussen (POP3). Wat betekent dit voor software ontwikkelaars en
              gebruikers?
              Download presentatie in PDF...
 
12.00 - Hoe kan een extern adviseur een softwareleverancier helpen succesvol te zijn?
              Via prikkelende stellingen en praktijkvoorbeelden maken Koos Bijman en Sau-Han Wong
              van BDO de tegengestelde belangen van beide partijen duidelijk.
              Download presentatie in PDF...

13.20 - Elektronisch factureren en UBL 2.0
              Vanuit het project e-Factureren van het Ministerie van EZ wordt door Bo Thé dieper
              ingegaan op elektronisch factureren met behulp van UBL 2.0. als standaard en andere
              actuele zaken die op dit moment spelen rondom de verdere implementatie van
              e-Factureren dor ondernemers bij de overheid. Met name wordt aandacht besteed aan
              een subset van UBL 2.0. om eFactureren concreet mogelijk te maken richting overheid. 
              Download presentatie in PDF...
 
13.50 - Live demo eFactureren met UBL 2.0 en kredietrapportage via XBRL
             Wilko Stronks van Reeleezee zal een live demo verzorgen van het versturen van facturen
             volgens UBL 2.0 en het ontvangen en verwerken van facturen volgens UBL 2.0. 
             Aansluitend zal Wilko een presentatie geven over XBRL en kredietrapportage en de wijze
             waarop dit aangeleverd kan worden.  
             Download presentatie in PDF...
 
14.25 - XBRL
             Paul Snijders is vice voorzitter van XBRL Nederland en zal ingaan op de stand van zaken 
             rondom XBRL in Nederland, maar ook in het buitenland. Dat laatste is natuurlijk van
             belang voor softwareleveranciers die internationaal werken.
             Download presentatie in PDF...
  
15.20 - Belastingdienst en horizontaal toezicht
              Jan-Hein Dix  van de Belastingdienst zal ingaan op horizontaal toezicht in relatie tot
              administratieve software.
              Download presentatie in PDF...

16.00 - Open Source en open standaarden
              Vanuit het project Nederland Open in Verbinding (NOIV) wordt een presentatie gegeven
              over de wijze waarop de overheid omgaat met OpenSource en Open Standaarden en
              welke doelstelling men daarbij voor ogen heeft.    
            
16.30 - Trendanalyse financieel administratieve software
              Gerard Bottemanne zal eerst een toelichting geven op de trendanalyse en de antwoorden
              die zijn gegeven door leveranciers. Hierna zal Gerard in discussie gaan met aanwezige
              leveranciers en andere deelnemers in de zaal. Met name de aanwezigheid van
              managementinformatie en assurance binnen administratieve software is een punt van
              discussie. 
              Download presentatie in PDF...

Meer informatie over het Kenniscongres administratieve software is te vnden via www.softwarepakketten.nl/kas

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Standaardisatie, (open)standaarden, Softwareselectie, Horizontaal toezicht, OpenSource, Kennisplatform Administratieve software, SBR / XBRL
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED