Softwarepakketten.nl

Onderzoek

XML Auditfiles: waar de Belastingdienst is gestopt pakken commerciële aanbieders de draad op

Plaatsingsdatum 07-06-2011
Berichtdatum 7 juni 2011

Met behulp van XML Auditfiles is het de bedoeling om de gegevens uit administratieve systemen te kunnen uitwisselen via standaard XML formaten. Er is sprake van open standaards die voor iedereen beschikbaar zijn gesteld. XML Auditfiles zijn op dit moment beschikbaar voor boekhoudsystemen (XML Auditfile Financieel), salarissystemen (XML Auditfile Salaris) en kassasystemen (XML Auditfile Afrekensystemen).

De Belastingdienst is zondermeer de grootste afnemer va de XML Auditfiles en gebruikt deze voor, geautomatiseerde, controle van administraties van ondernemers (honderden auditors maken binnen de Belastingdienst gebruik van de Auditfiles). In mindere mate worden XML Auditfiles ook gebruikt voor andere doeleinden, zoals door intermediairs.

Voldoen aan fiscale bewaarplicht niet mogelijk
Veel softwareleveranciers nemen een afwachtende houding aan om de laatste versie van de XML Auditfile Financieel in te bouwen, maar de Belastingdienst heeft echter ook wat steken laten vallen als het gaat om de doorontwikkeling en het gebruik van de Auditfiles. Zo is het streven om via de Auditfiles te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht nog niet geslaagd. Ook de nieuwste versie van de Auditfile blijkt niet afdoende om aan de fiscale bewaarplicht te kunnen voldoen. Dus nog steeds moeten oude versies van (boekhoud)software beschikbaar blijven of moet de hele handel op papier afgedrukt worden. De bewaarplicht is ingewikkelde materie, waarover nog steeds wordt nagedacht voor de toekomst. Misschien dat in de toekomst de Auditfiles hierin alsnog een belangrijke rol kunnen spelen.

Een ander punt is dat de Belastingdienst de Auditfile Viewer niet heeft aangepast op de nieuwste versies van de Auditfiles en de Auditfile Viewer daardoor waardeloos is geworden.

Ontwikkeling Auditfile viewer gestopt door de Belastingdienst 
Met behulp van de Auditfile Viewer kunnen eindgebruikers de inhoud van (oude versies van)  een Auditfile raadplegen. Op deze wijze is direct inzicht in de gegevens die via een Auditfile aangeboden worden aan de Belastingdienst of bijvoorbeeld accountantskantoor. De Auditfile Viewer is gratis beschikbaar gesteld door de Belastingdienst. Een accountant of fiscaal adviseur kan het bestand ook gebruiken voor zijn eigen (controle)werkzaamheden. De Auditfile Viewer ondersteunt echter alleen de Auditfile Financieel in ASCII formaat en de XML Auditfile Financieel 1.0. Opmerkelijk genoeg worden recente versies van de XML Auditfiles, zoals de XML Auditfile Financieel 3.1 en de XML Auditfile Afrekensystemen niet door de Auditfile Viewer ondersteunt.

Dus ondanks dat de ontwikkeling van de XML Auditfiles in volle gang is heeft de Belastingdienst, zonder vooraankondiging of opgaaf van reden, de stekker uit de ontwikkeling van de Auditfile Viewer getrokken. De bedoeling is dat de Auditfile Viewer opgevolgd wordt door tools vanuit de markt.

Commerciële aanbieders
De eerste tool is inmiddels verschenen, te weten: ‘Qdac XML converter’. Qdac staat voor ‘Quick Data Analyse en Conversie’.  Qdac is een commercieel product dat tegen betaling op de markt wordt aangeboden. Qdac XML converter is echter een tool die gratis beschikbaar is op dit moment en biedt ook ondersteuning aan andere XML formaten dan alleen de XML Auditfiles. Qdac XML converter is eenvoudig te downloaden via de website http://www.qdac.net.

Naar opvragen complete artikel "XML Auditfles: waar de Belastingdienst is gestopt pakken commerciële aanbieders de draad op"...

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Standaardisatie, (open)standaarden, XML Auditfiles, Horizontaal toezicht, Soort > Boekhoudsoftware
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED