Softwarepakketten.nl

Onderzoek

XBRL voor de administrateur: consequenties van XBRL voor uw administratie

Plaatsingsdatum 16-06-2011
Berichtdatum 16 juni 2011

Uw administratie moet in staat zijn om rapportages aan te leveren in het juiste XBRL formaat. Bespreek de consequenties van SBR/XBRL voor uw administratie eens met uw  accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor. Zo bent u tijdig op de hoogte van de komende veranderingen.

Als u op een accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor werkt dan bent u ongetwijfeld volledig op de hoogte van het SBR programma om elektronische informatie aan te leveren in XBRL formaat aan de overheid en banken. 

Zowel het SBR programma als XBRL zijn buiten de accountancysector echter nog relatief onbekend. De vraag wat het SBR programma en XBRL betekenen voor het bedrijfsleven zal door de meeste financiële medewerkers binnen een organisatie onbeantwoord blijven.

Voor het opstellen, controleren en rapporteren van en over jaarrekeningen bestaan standaarden. Hierbij gaat het vooral om de inhoudelijke aspecten (IFRS, GAAP, BW2 titel 9). Een stap verder is om de presentatie van rapportages te standaardiseren. XBRL dat een afkorting is van “eXtensible Business Reporting Language” kan gezien worden als een open standaard voor het op uniforme wijze communiceren van financiële bedrijfsgegevens. XBRL is ook te vergelijken met de barcode waarmee producten in schappen, bij onder meer de detaillist, geïdentificeerd worden. Met behulp van een barcode kan een product in de hele keten gevolgd worden en zo is het feitelijk ook met rapportages die op basis van XBRL worden gemaakt. XBRL kan ook aangeduid worden als “barcode voor financials”.

Op dit moment kunnen de volgende rapportages in XBRL uitgevraagd:

Belastingdienst
- Aangifte VPB en IB
- Verkorte winstaangifte VPB en IB
- Aangifte omzetbelasting
- Aangifte intracommunautaire prestaties

Kamers van Koophandel
- Publicatiestukken kleine- , middelgrote- en grote ondernemingen.
- Naast de publicatiestukken kunnen ook de inrichtingsstukken uitgevraagd worden in XBRL. Voor de winst- en verliesrekening wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de categoriale- en functionele indeling. 

CBS
De volgende rapportage voor bedrijven met minder dan 50 werknemers:
- Productie- / jaarstatistiek (bouw, handel, industrie, zorg en overige)
- Enquête investeringen en lease
- Korte termijn- / omzetstatistieken voor (bouw, handel, industrie en overige)

Banken
- Kredietrapportage voor kleine rechtspersonen en natuurlijke personen
- Kredietrapportage voor middelgrote rechtspersonen
- Bancaire IB aangifte

Uw administratie
Uiteindelijk moet uw administratieve software in staat zijn om de hiervoor genoemde rapportages aan te leveren in het juiste XBRL formaat. Natuurlijk kunt u het aanleveren van een jaarrekening in XBRL formaat overlaten aan een intermediair, evenals het aanleveren van een aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Maar de benodigde gegevens zullen toch uit uw administratie moeten komen. En hoe beter (gestructureerd) deze gegevens zijn vastgelegd in uw administratie, des te eenvoudiger zijn de gegevens te koppelen aan de uitgevraagde rapportages.  

Lees verder...
Het complete artikel "XBRL voor de administrateur" is GRATIS op te vragen in PDF formaat. U wordt dan ook automatisch op de hoogte gehouden van relevante ontwikkeling op het gebied van ICT en Accountancy.
Naar opvragen gratis artikel XBL voor de administrateur...

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Financials, Soort > Boekhoudsoftware, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A), SBR / XBRL
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Gids Salaris- en HRM-software 2020/2021 [10-10-2020]

Rapport: software voor Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM [22-09-2020]

Gids boekhoudsoftware 2020: alle standaard boekhoudsoftware en hun functionaliteit [02-06-2020]

RGS: uniform rekeningschema voor alle bedrijven [06-05-2020]

Elektronisch factureren 2.0: met UBL, PEPPOL en voorstel voor retourberichten [28-04-2020]


Seminar RPA en robotic accounting

Voorjaar 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software

MUIS Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED