Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Onderzoek naar behoeften van de gebruikers van een XBRL jaarrekening

Plaatsingsdatum 17-09-2011
Berichtdatum 15 september 2011

Zoals u heeft kunnen lezen begint XBRL steeds meer door te dringen in de uitwisseling van financiële gegevens. Door de overheid is het gebruik van XBRL via het SBR-programma zelfs verplicht gesteld vanaf 1 januari 2013 voor de aangifte van de VpB, dat is al over 15,5 maand. Kijkende naar het schema waarop de invoering is gebaseerd dient de gehele financiële gegevensuitwisseling met de Belastingdienst, de Kamers van Koophandel en het CBS met ingang van 1 januari 2015 via het SBR-programma, lees XBRL, te lopen. Het staat de ondernemingen vrij om eerder op die wijze financiële gegevens uit te wisselen. Ook de banken gaan gebruik maken van XBRL vor haar dienstverlening. In de Verenigde Staten is het zelfs nu al voor de 500 grootste ondernemingen verplicht om een XBRL jaarrekening naast de traditionele jaarrekening te deponeren. Deze verplichting geldt ook voor buitenlandse ondernemingen die een beursnotering in de Verenigde Staten hebben.
 
Deze ontwikkeling vindt niet onopgemerkt plaats voor de accountantsbranche, immers de bedenker van XBRL was een Amerikaanse accountant. De International Federation of Accountants (IFAC) heeft zich dan ook de vraag gesteld wat deze ontwikkeling betekent voor de accountantsverklaring bij de jaarrekening. Hiervoor hebben ze aan een samenwerkingsverband van drie universiteiten gevraagd onderzoek te doen. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag naar de behoeften van de gebruikers van een XBRL jaarrekening en met name de beleggers.
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door professor Hans Verkruijsse, Tilburg University samen met professor Roger Debreceny, University of Hawai‘i en XBRL deskundige van het eerste uur, en professor Stephanie Farewell, University of Arkansas, onder de titel 'The implications of XBRL for the Financial Statement Audit'. Het onderzoek wordt begeleid door de Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) in het Verenigd Koninkrijk en de International Association forr Accounting Education & research (IAAER) in de Verenigde Staten.
 
Aangezien Nederland een vooraanstaande rol speelt bij de ontwikkelingen van XBRL is Nederland naast de Verenigde Staten gekozen om een antwoord op de gestelde vraag te geven. In de Verenigde Staten is de onderstaande vragenlijst recentelijk uitgezet. Na een vertaling in het Nederlands is nu ook Nederland aan de beurt.
 
Gelet op het grote belang van dit onderzoek wil ik u verzoeken de vragenlijst, welke u kan bereiken via onderstaande link, in te vullen.

http://tinyurl.com/ICT-Accountancy
 
Alvast, mede namens de onderzoekers, hartelijk bedankt.
 
Gerard Bottemanne
Onderzoeksbureau GBNED, ICTAccountancy.nl 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A), SBR / XBRL, Branche > Financials
Bronvermelding International Federation of Accountants (IFAC)

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Seminar RPA en robotic accounting

Voorjaar 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software

MUIS Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED