Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Uitfaseren BAPI-PIN, verzamelcertificaten en consequenties voor SBR

Plaatsingsdatum 24-09-2011
Berichtdatum 23 en 26 september 2011

De Belastingdienst heeft besloten het inzenden van elektronische aangiften met behulp van BAPI-PIN uit te faseren. Tevens wordt het inzenden van aangiften afkomstig van verschillende belastingplichtigen met 1 BAPI-certificaat vanuit portaal of softwarepakket (verzamelcertificaat) uitgefaseerd.

Hieronder vindt u enkele vragen die wij het Ministerie van FInanciën gesteld hebben (vrijdag 23 september 2011) met de daarop gegeven antwoorden door het Ministerie van Financiën (maandag 26 september 2011):

 1. Klopt het dat elektronische aangifte via BAPI Pincode wordt afgeschaft voor ALLE aangiftes (LB,OB,ICP,IB,VPB)? Zo ja, kunt u dan aangeven per wanneer en wat daarvan de reden is?
  Antwoord:
  Uitfasering gepland eerste kwartaal 2012.
   
 2. Klopt het dat softwareleveranciers straks NIET meer voor hun klanten een elektronische aangifte kunnen insturen via BAPI (met het BAPI certificaat van de softwareleverancier?)
  Zo ja, kunt u dan aangeven per wanneer en wat daarvan de reden is en geldt dit dan ook voor alle soorten aangiftes zoals hiervoor genoemd?
  Antwoord:
  Uitfasering verzamelcertificaat gepland per 2013.

Op bovenstaande vragen is door het Ministerie van Financiën uitgebreid antwoord gegeven via:  Belastingdienst: Document Uitfaseren BAPI-PIN, ‘verzamelcertificaten’ en specifiek gebruik FOS-kanaal (23-9-2011).

Verder zijn de volgende vragen gesteld:

 1. In een folder van het SBR programma staat onder andere “Er zijn softwareleveranciers die hun digitale bedrijfspaspoort gebruiken voor het aanleveren van XBRL-berichten bij Digipoort. Het voordeel van deze implementatie voor u is dat u geen eigen digitaal bedrijfspaspoort hoeft aan te schaffen”.
  Klopt deze situatie nog en waarom kan het hier wel door softwareleveranciers en niet via BAPI, zoals hiervoor genoemd?
  Antwoord:
  In bijgevoegd bericht is aangegeven dat de Belastingdienst zijn voornemens ook inbrengt in SBR en eHerkenning. Zoals u weet, is de Belastingdienst slechts een van de participanten in SBR. In SBR-verband is afgesproken dat uitvragende partijen niet eenzijdig standpunten innemen. De Belastingdienst gaat de andere uitvragende partijen (KvK, CBS, banken) en Logius uitnodigen voor een overleg over verzamelcertificaten; in dat overleg zal het Belastingdienststandpunt worden ingebracht.
    
 2. Klopt het dat er nog steeds geen operationele oplossing is voor het aanleveren van retourberichten via Digipoort? En is er garantie dat deze oplossing er op 1 januari 2012 wel is? Intermediairs/ondernemers zullen toch een jaar moeten kunnen oefenen voordat de aangiftes IB/VPB verplicht via SBR ingediend kunnen worden.
  Antwoord:
  Naar ik aanneem, doelt u hier op de EKA’s (en niet op de ontvangstbevestigingen). Via het project b2 wordt gewerkt aan een tijdelijke machtigingsvoorziening, die in de loop van 2012 beschikbaar komt. Deze voorziening zal het, samen met een voorziening binnen Logius voor e-mededelen, mogelijk maken EKA’s via Digipoort toe te zenden.
     
 3. Klopt het dat de loonaangiftes nog niet (op vrijwillige basis) via het Digipoort kanaal ingediend kunnen worden?
  Zo ja, klopt het dat intermediairs en/of ondernemers verplicht worden zowel over een PKIoverheid services certificaat te beschikken als over een BAPI-certificaat per 1-1-2013?
  En dus met dubbele kosten.
  Antwoord:
  Ja, dat klopt. Software-ontwikkelaars in de loonsector hebben herhaaldelijk aangegeven (nog) niet de overstap naar Digipoort te willen maken. Bovendien is onduidelijk wat de introductie van een loonsomheffing (een voornemen van het kabinet) gaat betekenen. Het klopt ook dat er een periode kan zijn dat sommige partijen zullen moeten beschikken over twee certificaten (BAPI en PKI-overheid). Dat hangt af van het soort aangiften dat wordt ingediend en van de keuzes die worden gemaakt. De vraag hoe hoog de kosten hiervan zijn hangt onder andere af van de toekomstige marktontwikkelingen.

Naar dossier uitfaseren BAPI-pin en verzamelcertificaten...

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Soort > ICT Beheer en Beveiliging, Soort > Belastingen, Juridisch en Subsidie, Soort > ICT Beheer authenticatie en autorisatie, SBR / XBRL, Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding Vragen GBNED / Antwoorden Ministerie van Financiën

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

 

Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED