Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Gevraagd terugkoppeling op: Guide for a European CORE INVOICE data model with UN/CEFACT CII Implementation Guideline

Plaatsingsdatum 04-10-2011
Berichtdatum 3 oktober 2011

De Europese Commissie ontplooit diverse initiatieven en activiteiten om de 'Single Market' in Europa te bewerkstelligen. In het oog springende aandachtsgebieden zijn daarbij het elektronische betalingsverkeer en elektronisch factureren.

Inmiddels is - na een uitgebreid 'public review' proces - gepubliceerd de onder CEN ontwikkelde
'Guide for a European CORE INVOICE data model with UN/CEFACT CII Implementation Guideline'

U wordt uitgenodigd om uw terugkoppeling te geven op de drie tot deze 'Guide' behorende documenten te weten:

  1. ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/MUG/CWA%2016356-1.pdf
  2. ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/MUG/CWA%2016356-2.pdf
  3. ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/MUG/CWA%2016356-3.pdf

Terugkoppeling kan worden gestuurd aan peter.potgieser@rbs.com, bij voorkeur vóór 1 november 2011.

Het complete bericht c.q. verzoek is als volgt:

De Europese Commissie ontplooit diverse initiatieven en activiteiten om de 'Single Market' in Europa te bewerkstelligen. In het oog springende aandachtsgebieden zijn daarbij het elektronische betalingsverkeer en elektronisch factureren.

In navolging van adviezen die door de Expert Group on e-Invoicing zijn opgesteld geeft de Commissie in het document 'COM(2010) 712 definitief'  (http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/com712_nl.pdf) concrete stappen aan die zij wil zetten om aan deze adviezen verder invulling te geven. Eén daarvan betreft het besluit tot oprichting van een Europees multi-stakeholderforum inzake elektronische facturering (http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/decision8467_nl.pdf)

Eén van de aan dit Forum toegekende taken betreft 'd) ondersteuning te bieden aan en toe te zien op werkzaamheden die gericht zijn op het aannemen van een standaard gegevensmodel voor e-facturering.'
 
ir. P. Potgieser, Senior Consultant Industry Standards bij RBS N.V., is door de Nationale Standaardisatie Organisaties van 31 Europese landen verenigd in de Europese Standaardisatie Organisatie CEN verkozen om CEN in dit Forum te vertegenwoordigen en is in de eerste bijeenkomst van dit Forum aangewezen om leiding te geven aan de bovengenoemde taak d).
 
Het is alleszins logisch om de invulling van deze taak (mede) te baseren op bestaande zaken die al op enig draagvlak binnen Europa kunnen rekenen. Eén daarvan is de onder CEN ontwikkelde 'Guide for a European CORE INVOICE data model with UN/CEFACT CII Implementation Guideline' welke recent - na een uitgebreid 'public review' proces is gepubliceerd.
 
Met het oogmerk om de bruikbaarheid van het hierin voorgestelde datamodel in de daadwerkelijke praktijk nader te kunnen vaststellen, overwegende dat verkregen commentaar kan bijdragen aan het opstellen van een aangepaste versie indien noodzakelijk, wordt u uitgenodigd om uw terugkoppeling te geven op de drie tot deze 'Guide' behorende documenten. Deze terugkoppeling dient bij voorkeur gewenste aanvullingen of wijzigingen in de gepubliceerde Guide te betreffen, maar ook door u noodzakelijk geachte randvoorwaarden m.b.t. het in gebruik kunnen nemen van het voorgestelde datamodel.
 
De verwachting is dat een toepasbaar datamodel, dat algemeen - op basis van een business rationale - in gebruik kan worden genomen, zal bijdragen aan een verdere versnelling van de adoptie van elektronisch factureren (m.n. ook tussen de Member States) in Europa.
 
Terugkoppeling kan worden gestuurd aan peter.potgieser@rbs.com, bij voorkeur vóór 1 november 2011. 

Categorie(n) Kennisplatform Administratieve software, Standaardisatie, (open)standaarden, Soort > (Elektronisch) factureren
Bronvermelding Europese Standaardisatie Organisatie CEN

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED