Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Samenstelpraktijk zal na XBRL blijven bestaan

Plaatsingsdatum 05-11-2011
Berichtdatum 4 november 2011

Slechts zestien procent van de accountants verwacht van XBRL een negatief effect op de werkgelegenheid en slechts ruim een kwart voorziet lagere tarieven voor administratieve diensten. Wel verwacht 72 procent (meer) andere diensten te moeten gaan leveren, zoals advisering. Maar de samenstelpraktijk zal volgens 84 procent blijven bestaan.

Dat blijkt uit een enquête die is uitgevoerd in de marge van het Accountancy Beloningsonderzoek 2011, uitgevoerd door Accountant en Alterim. De antwoorden op deze vragen zijn in de bijlage bij het oktobernummer niet opgenomen maar zijn verwerkt in een artikel in het deze week te verschijnen novembernummer van Accountant.

Iets meer dan een kwart van de openbaar accountants zegt geen enkel effect te verwachten van het toenemend gebruik van XBRL. Veruit de meeste openbaar accountants voorzien echter wel degelijk gevolgen en zijn zich bewust van de ontwikkelingen. Dertien procent zegt die effecten zelfs nu al concreet te ervaren.

Opvallend daarbij is echter dat het nogal eens geschetste 'doemscenario' van grotendeels wegvallende samenstelopdrachten - sommige toekomstverkenners voorspellen een omdraaiing van de huidige verhouding tachtig procent samenstellen en twintig procent advisering - bij accountants niet erg lijkt te leven.

Slechts zestien procent voorziet dat of merkt nu al iets van zo'n ontwikkeling. Maar liefst 84 procent gelooft er simpelweg niet in en denkt dat de samenstelpraktijk zal blijven bestaan.

Wat die samenstelvooruitzichten betreft is er nauwelijks verschil tussen AA's en RA's. Meer in het algemeen is er wel een verschil tussen deze twee groepen: AA's ondervinden vaker dan RA's nu al de effecten van toenemend XBRL-gebruik en het aantal AA's dat geen enkel effect verwacht is veel lager dan bij RA's.

Download het artikel "Inzicht of oogkleppen?" via Accountant.nl 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL
Bronvermelding Nieuwsbrief Accountant
Internet URL http://www.accountant.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED