Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Sectorvisie ING: nieuw bedrijfsmodel accountantskantoor - SBR en ICT spelen belangrijke rol

Plaatsingsdatum 25-11-2011
Berichtdatum Oktober 2011

"Accountantskantoren zullen een flinke organisatie en cultuuromslag moeten maken in reactie op de sterk veranderende behoeften van klanten en maatschappij. Dankzij technologische vernieuwingen liggen tegelijkertijd grote kansen in het verschiet om de regisseur te worden in de informatie- en rapportageketen". Zo luidt de eerste alinea van de Sectorvisie Acountantskantoren van de ING.

Enkele hightlights uit de sectorvisie Accountantskantoren zijn:

 1. Driekwart van de omzet wordt behaald in de administratie-, aangifte- en samenstelpraktijk. Juist daar vinden als gevolg van digitalisering, automatisering en standaardisering veranderingen plaats. Meer efficiëntie, kritische en minder loyale klanten en scherpe prijsconcurrentie zetten de omzet onder druk.
   
 2. Op het gebied van ICT gaan de ontwikkelingen steeds sneller, met grote gevolgen voor administratieve dienstverlening en rapportage. Een volgende verandering is de standaardisering van data. De voordelen van SBR zingen allange tijd rond, maar krijgen sinds kort voet aan de grond in de accountancy. Uit recent onderzoek van ING blijkt dat 72% van de ondernemers hun kredietaanvraag via SBR wil aanleveren als de doorlooptijd korter wordt. Bijna tweederde van de ondernemers schakelt bij de kredietaanvraag een accountant of administratiekantoor in. Nu al zou een op de vijf ondernemers voor een andere accountant of administratiekantoor kiezen als de eigen accountant of administratiekantoor niet met SBR werkt. Met het snel naderen van het jaar 2013, waarin de aangiftes voor inkomstenbelasting
  en vennootschapsbelasting over 2012 alleen in SBR gedaan kunnen worden, kan de definitieve doorbraak niet langer uitblijven (Box 1).
    
 3. Voor accountantskantoren betekent SBR dat het eenvoudiger is om administratieve gegevens te verzamelen en te verwerken voor diverse rapportages. Het indienen van belastingaangiftes, het samenstellen van de jaarrekening en kredietrapportages en het invullen van verplichte enquête formulieren voor het CBS kan met SBR nagenoeg geheel geautomatiseerd gebeuren. De efficiëntere processen maken meer tijd vrij voor het adviseren van klanten. Het SBR programma is integraal onderdeel van het streven door de overheid naar minder administratieve lastendruk voor ondernemers.
    
 4. Een kantoor kan zich bij een automatisch gegenereerde rapportage moeilijk op de kwaliteit van die rapportage onderscheiden. De toegevoegde waarde bij het rapporteren verschuift naar het frequenter kunnen aanbieden van managementinformatie, Box 1
    
 5. SBR heeft voor alle betrokken partijen in de rapportageketen grote voordelen. De onderneming kan snel, efficiënt (in één keer) en op een veilige manier gegevens aanleveren. Bij een kredietaanvraag bijvoorbeeld leidt dit tot een snellere beoordeling. Met SBR zijn banken beter in staat om krediet op maat te leveren. Bovendien kunnen ondernemers door benchmarking een beter inzicht in de eigen bedrijfsvoering verkrijgen. Voor accountantskantoren betekent SBR dat het eenvoudiger is om administratieve gegevens te verzamelen en te verwerken voor diverse rapportages. Het indienen van belastingaangiftes, het samenstellen van de jaarrekening en kredietrapportages en het invullen van verplichte enquête formulieren voor het CBS kan met SBR nagenoeg geheel geautomatiseerd gebeuren. De efficiëntere processen maken meer tijd vrij voor het adviseren van klanten. Het SBR programma is integraal onderdeel van het streven door de overheid naar minder administratieve lastendruk voor ondernemers. Daarnaast zal de kwaliteit van dienstverlening vanuit overheid, intermediairs en banken aan ondernemers verbeteren.
    
 6. Een kantoor kan zich bij een automatisch gegenereerde rapportage moeilijk op de kwaliteit van die rapportage onderscheiden. De toegevoegde waarde bij het rapporteren verschuift naar het frequenter kunnen aanbieden van managementinformatie, bijvoorbeeld via een dashboard op een klantenportaal. Daarnaast zijn er mogelijkheden om over meer zaken te
  rapporteren en financiële prognoses en scenario’s te presenteren. Accountantscontrole is door de digitalisering en standaardisering eveneens vaker uit te voeren en (deels) te automatiseren. Slimme software helpt bijvoorbeeld bij het doen van steekproeven en door standaardisering is het toevoegen van zekerheid op detailniveau mogelijk.

De sectorvisie maak verder onderscheidt naar:  

 1. De digicountant (biedt lage prijzen);
  Deze combinatie van automatiseerder en accountant is een versnelde manier om te komen tot een procesgeoriënteerd kantoor met de nodige accountantskennis. Het kantoor is achterwaarts geïntegreerd met een softwareleverancier. De kennis en expertise van deze partij op het vlak van software en/of cloud computing is zo aantrekkelijk dat het geïncorporeerd wordt in de kernactiviteiten van het accountantskantoor. De onderneming richt zich op MKB-bedrijven en opereert vanuit één vestiging. Het klantencontact verloopt hoofdzakelijk via internet en het portaal, waardoor de klantrelatie in hoge mate gedigitaliseerd is, met veel zelfbediening. Het aanbod bestaat uit een klein aantal standaarddiensten. Advisering is daarvan maar een minieme component en beperkt zich tot standaard tips en online contact.
      
 2. Het dienstenhuis is het warenhuis onder de accountantskantoren. Bedrijven en instellingen
  kunnen er terecht voor uiteenlopende zaken als een wettelijke controle, advies over een financieringsaanvraag, maar ook voor het opstellen van de jaarrekening. Dit bedrijfsmodel is veeleisend voor de organisatie omdat het standaarddiensten combineert met advies op maat. 
   
 3. De specialist door het bedienen van een niche is een optie. Voor klanten zit veel toegevoegde waarde in de dienstverlening door een kantoor dat specifieke kennis heeft over
  bijvoorbeeld de branche of de problematiek van een beroepsgroep. Niet voor ieder kantoor zal een niche te vinden zijn. Bovendien maakt een nichestrategie sterk afhankelijk van de ontwikkelingen bij de doelgroep.

Opvragen complete rapport Sectorvisie Accountantskantoren (door ING Economisch Bureau).

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren > Software advies, SBR / XBRL, Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding ING Economisch Bureau
Internet URL http://www.ing.nl/Images/ING%20-%20Naar%20een%20nieuw%20bedrijfsmodel%20voor%20het%20accountantskantoor%20-%20oktober%202011_tcm7-95230.pdf

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

 

Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED