Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Onderzoek Oracle en Accenture: Gebrekkige financiële rapportage leidt tot minder vertrouwen, hogere kosten en hindert beslissingproces

Plaatsingsdatum 31-05-2012
Berichtdatum 30 mei 2012

Onderzoek van Oracle en Accenture wijst uit dat de substantiële investeringen die bedrijven wereldwijd hebben gedaan in systemen ter verbetering van hun financiële processen niet efficiënt zijn. Doordat deze investeringen vaak ad hoc zijn gedaan, hebben bedrijven weinig vertrouwen in de kwaliteit van en zicht op hun financiële gegevens.

Het onderzoeksrapport 'Challenges of Corporate Financial Reporting' onderstreept dat bedrijven niet in staat zijn aan te geven wat de echte kosten zijn van hun financiële rapportage. Daarnaast is 60 procent (Benelux: 82 procent) van de financiële professionals niet in staat de ware kosten te identificeren.

Het rapport geeft aan dat bedrijven hun investeringsstrategieën moeten veranderen om toenemende kosten, ineffectieve financiële rapportage en het missen van interne en externe deadlines te voorkomen.

Dynamic Markets heeft het onderzoek uitgevoerd en ondervroeg 1.123 financiële professionals van grote organisaties in twaalf landen, waaronder Nederland, België en Luxemburg.

Op zoek naar verandering: Bedrijven zien de noodzaak te investeren in nieuwe manieren van financiële rapportage om efficiënter te kunnen werken. 82 procent (Benelux: 80 procent) van de onderzochte bedrijven heeft de afgelopen drie jaar aanpassingen gedaan aan financiële sluitings-, rapportage- en archiveringsprocessen. Tegelijkertijd heeft 47 (Benelux: 45 procent) procent in de afgelopen twaalf maanden substantiële investeringen gedaan op ten minste één van deze drie gebieden.

Ineffectieve investeringen: 12 procent van de bedrijven in dit onderzoek heeft geïnvesteerd in maar één van de drie genoemde rapportagefasen (financiële afsluiting, archivering, rapportage); 10 procent heeft in twee van hen geïnvesteerd en 25 procent in alle drie (Benelux: respectievelijk 12, 14 en 18 procent). Ondanks deze investeringen worden spreadsheets (72 procent) en e-mails (68 procent) (Benelux: respectievelijk 59 en 49 procent) nog steeds gebruikt om dagelijkse rapportages te beheren en te controleren. Dit suggereert dat de nieuwe investeringen niet tegemoet komen aan de verwachtingen.

Toegenomen kosten en onzekerheid: 21 procent (Benelux: 12 procent) van de financiële teams heeft de kosten rondom het financiële sluitings-, rapportage- en archiveringsproces zien toenemen. De situatie is zelfs zo ondoorzichtig, dat zeker 60 procent (Benelux: 82 procent) van de onderzochte financiële managers eigenlijk niet goed weet wat de daadwerkelijke kosten zijn van het beheren van publiceren van de financiële resultaten van hun bedrijf.

Aanzienlijke uitdagingen: De meerderheid van de bedrijven heeft dankzij ontoereikende rapportagesystemen nog steeds te maken met significante problemen met financiële rapportage. Zeker 68 procent (Benelux: 47 procent) van de respondenten geeft toe slecht zicht te hebben op het rapportageproces, terwijl 84 procent (Benelux: 78 procent) van de financiële managers aangeeft moeite te hebben de kwaliteit van de gegevens tijdens de rapportage te kunnen garanderen. Dit geeft aan dat performance management extra aandacht zou moeten krijgen.

Afgenomen effectiviteit: Onbetrouwbare en ondoorzichtige gegevens bieden financiële teams de nodige kopzorgen, voornamelijk als het gaat om effectief werken. De effectiviteit van 71 procent (Benelux: 76 procent) van de financiële managers is op een of andere manier gelimiteerd vanwege problemen op het gebied van gegevensanalyse.

Gemiste deadlines: Het onvermogen effectief gegevens te vergaren en te analyseren heeft ook macro-economische effecten. Vanwege last minute veranderingen in de boekhouding heeft 15 procent (Benelux: 10 procent) van de ondernemingen weleens wettelijk verplichte rapportages te laat aangeleverd, waardoor hun organisatie een verhoogd risico loopt op boetes en zelfs negatieve beïnvloeding van de aandelenkoers.

De uitdaging aangaan: Bedrijven blijven methodes voor financiële rapportage verbeteren, waarbij 86 procent (Benelux: 84 procent) waarschijnlijk een significante investering zal doen binnen de komende vijf jaar. Van de onderzochte bedrijven zal zeker 46 procent (Benelux: 31 procent) alle drie de rapportagefasen onder de loep nemen en zo hun rapportageproces in lijn brengen met de verwachtingen.

Voor een overzicht van alle onderzoeksgegevens kijk hier.

Categorie(n) Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A), Branche > Financials
Bronvermelding Oracle
Internet URL http://www.oracle.com

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Seminar RPA en robotic accounting

Voorjaar 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software

MUIS Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED