Softwarepakketten.nl

Software nieuws

SEPA-testevent toont belang dialoog banken en softwareleveranciers

Plaatsingsdatum 27-06-2012
Berichtdatum 27 juni 2012

Op 19 juni jl. vond bij Equens het eerste SEPA-testevent plaats. Tijdens het evenement stond de aanpassing van koppelvlakken van betalingssoftware centraal. Meer dan honderd afgevaardigden van softwareleveranciers  gingen actief de inhoudelijke dialoog aan met de zes aanwezige banken.

Dit soort evenementen is cruciaal als je beseft dat  softwareleveranciers  volgens de planning op 1 oktober 2012 gereed moeten zijn met het aanpassen van hun software. En niet alleen softwareleveranciers maar ook banken hebben vandaag van elkaar geleerd”, zo zei een van de aanwezige bankvertegenwoordigers.

Behalve uitleg over de aansluitprocedures per bank, testvoorzieningen en ervaringen uit de praktijk was er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen. Na een algemene inleiding door Gaston Aussems van het Nationaal Forum SEPA-migratie werd, zowel plenair als via parallelsessies het woord gegeven aan de banken. Vertegenwoordigd waren ABN Amro, BNG, ING, Rabobank, RBS en Van Lanschot Bankiers. Daarnaast gaf ook Equens een toelichting. Een aantal leveranciers had ook testbestanden meegenomen die ter plaatse gevalideerd werden.

Bij de deelnemers leek het besef te groeien dat de soepele invoering van dit  Europese initiatief gebaat is bij goede samenwerking tussen banken en softwareleveranciers. “We delen dezelfde klanten. De klant van de bank is ook klant bij de softwareleverancier. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we tevreden klanten hebben en houden.”, aldus een van de deelnemende  softwareleveranciers.

Tijdens het SEPA-testevent werd tevens een presentatie over eHerkenning gehouden. Met een eHerkenningsmiddel kunnen bedrijven via het internet bij steeds meer overheidsorganisaties en bedrijven inloggen voor het aanvragen van bijvoorbeeld een bouw- of omgevingsvergunning, een subsidie of het indienen van een bezwaarschrift.  Ook werd opgeroepen om te onderzoeken in hoeverre eHerkenning kan worden ingezet bij e-mandates voor SEPA Direct Debet.

Presentaties
Verschillende presentaties van deze dag zijn beschikbaar op www.softwarepakketten.nl/sepa (direct naar presentaties). Op deze laatste website vindt u ook de SEPA Softwaremonitor.

Vanwege de grote belangstelling is het voornemen om het SEPA-testevent te herhalen op 25 september a.s. Meer informatie hierover volgt binnenkort, onder meer via genoemde website.

Het testevent is tot stand gekomen in samenwerking met: Forum Standaardisatie, Kennisplatform administratieve software (ECP en GBNED), Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS), ICT~Office en het SEPA Platform Publieke Sector.

Categorie(n) Kennisplatform Administratieve software, SEPA
Bronvermelding Kennisplatform administratieve software
Internet URL http://www.softwarepakketten.nl/kennisplatform

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED