Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Toets of uw softwareleverancier klaar is voor SBR met de SBR Software Check

Plaatsingsdatum 16-09-2012
Berichtdatum 14 september 2012

Vanaf 1 januari 2013 gaat u verplicht aangiftes IB en VpB indienen via SBR. Een jaar later is het de beurt aan de aangiftes OB en de opgaves ICP om de overstap naar SBR te maken. Op vrijwillige basis kunt u deze laatste aangiftes nu al via SBR indienen, mits uw softwareleverancier daar klaar voor is. Op vrijwillige basis is het gebruik van SBR ook mogelijk voor het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel en het verstrekken van kredietrapportages aan banken. In de toekomst zal uitvraag via SBR ongetwijfeld verder toenemen.

De meest prangende vraag luidt "Is mijn softwareleverancier al klaar voor SBR?" Want u kunt als kantoor de invoering van SBR hoog op de agenda hebben staan (en dan niet alleen voor de aangiftes IB en VPB) zonder de juiste software kunt u met SBR geen kant op. Uw leverancier van fiscale aangiftesoftware zal op tijd klaar zijn om de aangiftes IB en VpB vanaf 2013 via SBR in te dienen, want anders betekent dit gewoon het einde voor deze leverancier. Het is wel de vraag of de verschillende leveranciers hierbij zullen kiezen voor een minimal(istisch)e oplossing, of dat er een rijkere SBR-functionaliteit wordt aangeboden. En hoe zit het met andere SBR-rapportages en welke functies worden ondersteund?

Zonder uitgebreid op de techniek en onderliggende (communicatie)protocollen in te gaan  kan SBR ondersteuning door software onderverdeeld worden naar:

 1. Het aanmaken van rapportages in XBRL formaat. De eerste vraag die u zich moet stellen is welke SBR rapportages relevant zijn voor uw kantoor en cliënten.
    
 2. Ondersteuning XBRL-Taxonomieën; hiervoor is al gesproken over verschillende soorten van SBR-rapportages en de toename ervan. Elke rapportage wordt opgesteld conform een XBRL-Taxonomie. In een taxonomie vindt u alle elementen en bijbehorende eigenschappen waaruit een bepaalde rapportage bestaat. Ondersteuning van XBRL-taxonomieën door software vindt op verschillende manieren plaats.
    
 3. Het voor de gebruiker leesbaar weergeven van rapportages in XBRL-formaat.  In XBRL-termen wordt dan ook gesproken over ‘rendering’. Als gebruiker moet u de rapportages die in XBRL-formaat worden samengesteld in leesbare vorm kunnen opvragen. Mogelijke voorbeelden zijn de aangiftes IB, VpB en BTW voor de Belastingdienst, de jaarrekening voor de Kamer van Koophandel en de kredietrapportage voor de banken.
    
 4. Het accorderen van rapportages.  Het gaat om het goedkeuren van rapportages door cliënten voordat deze elektronisch worden verzonden aan een uitvragende partij.
    
 5. Het verzenden van rapportages (in XBRL/formaat) aan de overheid via Digipoort en aan de banken via de BIV (Bancaire Infrastructurele Voorziening). Digipoort is de centrale voorziening van de overheid om elektronisch informatie uit te wisselen met bedrijven (en hun intermediairs). Digipoort is voor gegevensuitwisseling met de Belastingdienst tevens de opvolger van BAPI. Voor authenticatie en versleuteling van gegevens wordt dan gebruik gemaakt van een PKIoverheid Services certificaat. Van belang voor de software is dat de certificaatgegevens op de juiste wijze worden meegenomen in de SBR- rapportages. 
     
 6. Dossiervorming van SBR-rapportages.Ook achteraf moet de betrouwbaarheid van SBR-rapportages vastgesteld kunnen worden.

SBR Software Check
Biedt uw softwareleverancier al een oplossing voor bovenstaande functionaliteit en welke keuzes zijn daarbij gemaakt door de leverancier? Om na te gaan in hoeverre uw softwareleverancier klaar is voor SBR en welke keuzes daarbij zijn gemaakt kunt u de SBR Software Check raadplegen. Dit is een gezamenlijk initiatief van tien koepelorganisaties van accountants-, administratiekantoren en fiscaal intermediairs die deelnemen aan het koepeloverleg van het SBR-Programma.
Voor inzicht in alle SBR eigenschappen kunt u sbrsoftwarecheck.nl raadplegen.

Menno Kooreman, manager SRA-Automatisering, is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de SBR Software Check . Hij zegt over dit gezamenlijke initiatief van de koepels:  “In de SBR Software Check hebben we de balans gezocht tussen het inventariseren van SBR-basisfuncties en het verkennen van meer geavanceerde functionaliteit. Dit laatste biedt een opening om na te denken over het strategische belang en de (potentiële) langere termijn gevolgen van SBR voor de intermediair. Het daagt de leverancier uit tot maximale openheid over de wijze waarop hij SBR ondersteunt en geeft de intermediair meer inzicht in de impact van SBR voor zijn organisatie. De Software Check is geen boodschappenlijstje van SBR-ingrediënten, maar geeft als het ware een voorzet aan leverancier en intermediair om op gelijkwaardig niveau het gesprek over SBR aan te gaan en samen tot verantwoorde keuzes te komen over de wijze waarop dit met behulp van de software in de kantoororganisatie wordt geïmplementeerd.”

Als uw leverancier niet is vermeld in de tabel of op sbrsoftwarecheck.nl dan hoeft dit niet te betekenen dat uw leverancier (nog) niet ‘SBR-ready’ is. U wordt in dat geval wel aangeraden te informeren bij uw softwareleverancier.

Complete artikel: is mijn software klaar voor SBR?
Bovenstaande is een samenvatting van het artikel "Is mijn software klaar voor SBR?".
Dit artikel bevat tevens een samenvatting van de SBR Software Check, waarbij u per leverancier kunt volgen hoe deze is met de implementatie van SBR.
Het complete artikel kunt u lezen op de website van Accountancynieuws.nl.
Direct naar artikel (in PDF). 

SBR Software Check
Voor de laatste stand van zaken rondom de implementatie van SBR door softwareleveranciers kunt u de SBR Software Check raadplegen op www.sbrsoftwarecheck.nl  


25 oktober 2012
Jaarcongres ICT Accountancy
Met actuele onderwerpen op het gebied van: SEPA, Cliënt-portals, Salarissoftware via Smartphones en Tablet-pc's, Scannen & herkennen en elektronisch factureren, van administreren naar adviseren, SBR, eHerkenning en marktanalyse ICT Accountancy 2013.
Informatie en aanmelden...

 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL
Bronvermelding Accountancynieuws, GBNED
Internet URL http://www.sbrsoftwarecheck.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

SBR en Softwareleveranciers: geen bron van innovatie [28-05-2014]

Geen aangiftesoftware, toch SBR? [05-12-2013]

SBR verplichtstelling : BTW-aangifte en ICP-opgaaf [26-11-2013]

SBR en de jaarrekening: digitaal jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel [26-08-2013]

SBR verplichtstelling: status bij Belastingdienst en Leveranciers [01-03-2013]


Woensdag 9 oktober 2019
Kennisevent administratieve software
Aan bod komen ontwikkelingen als PSD2, AVG-proof, RGS, UBL, PEPPOL en APIs.
Afgestemd op leveranciers van administratieve software en andere geïnteresseerden.
Meer informatie en aanmelden...


Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED