Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Tweede SEPA-testevent toont positieve samenwerking banken en softwareleveranciers

Plaatsingsdatum 04-10-2012
Berichtdatum 4 oktober 2012

Op 25 september jl. vond bij VNO-NCW te Den Haag het tweede SEPA-testevent plaats. Tijdens het evenement stond de aanpassing van koppelvlakken van betalingssoftware centraal. Meer dan honderd afgevaardigden van softwareleveranciers  namen de gepresenteerde informatie tot zich en gingen actief de inhoudelijke dialoog aan met de aanwezige banken. Net als het eerste SEPA testevent in juni j.l. was dit 2e testevent volledig volgeboekt.

Na een algemene inleiding door Gaston Aussems van het Nationaal Forum SEPA-migratie werd, het woord gegeven aan de banken. Vertegenwoordigd waren ABN Amro, BNG, ING, Rabobank en Van Lanschot Bankiers. Daarnaast gaf ook Equens een toelichting en werd de SEPA Softwaremonitor getoond, een initiatief vanuit Softwarepakketten.nl. Aan het einde van de dag was er een panel (bestaande uit de aanwezige banken) waaraan vragen vanuit de zaal gesteld konden worden. Hier werd dan ook goed gebruik van gemaakt.

De samenwerking door en met de banken was heel open en positief. Er werd zelfs opgemerkt dat sommige banken elkaars testbestanden hadden gebruikt.

Presentaties
Verschillende presentaties van deze dag zijn beschikbaar op www.softwarepakketten.nl/sepa. Op deze website vindt u ook de SEPA Softwaremonitor en andere SEPA informatie.
(direct naar presentaties).

Van de vele (meest inhoudelijke) punten die aan de orde zijn gekomen is het volgende kort uitgelicht:

 • Vanaf 2013 wordt de BIC optioneel (en is alleen IBAN voldoende - waar de BIC uit afgeleid kan worden) voor alle aan SEPA deelnemende landen.
 • Een veel voorkomende fout bij het aanleveren van SEPA (test)bestanden is het aanleveren van lege (XML) velden. Lege velden moeten weggelaten worden volgens XML.
 • Alle banken hebben binnen de MT940 (of een afgeleide daarvan - zie www.softwarepakketten.nl/sepa) de mogelijkheid om naast BBAN ook het IBAN terug te melden. Dat betekent dat het ontvangen van elektronische bankafschriften (op basis van MT940) zijn of worden voorbereid op SEPA en dat daarvoor, in eerste instantie, niet over gegaan hoeft te worden naar het nieuwe CAMT-formaat voor elektronische rekeningafschriften.
 • Betalingsverkeer in Nederland is goedkoper dan in andere SEPA-landen. Het kan dus interessant zijn voor buitenlandse bedrijven om in de toekomst hun (SEPA)-betalingsverkeer via Nederland te laten lopen.
 • Jaarlijks komt er een nieuwe versie van het SEPA-rulebook met mogelijk consequenties voor de bestandsformaten.
 • Enkele banken hanteren additionele gegevens aangaande de SEPA-formaten voor overschrijvingen en incasso's. De additionele gegevens zijn in de meeste gevallen niet nodig om een valide SEPA-bestand aan te leveren.
 • Het Common Global Implementation initiative (CGI) komt even aan de orde als één formaat voor het aanleveren van SEPA en NON-SEPA betalingstransacties. Voor 'cross border payments' blijft vooralsnog BTL91 de aangewezen standaard.
 • BNG heeft een controletotaal toegevoegd op basis van SHA1. De control som van Clieop ontbreekt namelijk bij SEPA. Inmiddels blijken ook andere banken geïnteresseerd.
 • Een aandachtspunt voor bedrijven is dat SEPA afdelings overstijgend is. Bijvoorbeeld de afdeling financiële- en salarisadministratie hebben beide met SEPA te maken.
 • De 'IBANBIC Service' komt volgens de dagvoorzitter als 'webservices' beschikbaar. Hierop werd uiterst positief gereageerd vanuit de zaal.
 • IBAN maakt gebruik van de modules97 proef. De elfproef bij BBAN wordt daarom t.z.t. losgelaten.
 • Een aandachtspunt is dat het maximum aantal aan te leveren transacties per kanaal en per bank verschilt.

Voor informatie over Mandaatmanagement wordt verwezen naar een factsheet op de website van de Betaalvereniging.

Aan het eind van de presentatie vroeg dagvoorzitter "Gastin Aussems" of er nog vragen waren vanuit de zaal. Dat laatste bleek niet het geval en daaruit wordt geconcludeerd dat softwareleveranciers nu volop aan de gang kunnen met de implementatie van SEPA binnen hun software. 

Het testevent is tot stand gekomen in samenwerking met: Forum Standaardisatie, Kennisplatform administratieve software (ECP en GBNED), Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS), Betaalvereniging, ICT~Office en het SEPA Platform Publieke Sector.

Categorie(n) Branche > Financials, Soort > Abonnementen- en Ledenadministratie, Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, Kennisplatform Administratieve software, SEPA, Soort > Treasury-, Cash en Payment management
Bronvermelding Kennisplatform administratieve software
Internet URL http://www.softwarepakketten.nl/kennisplatform

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED