Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Forum Standaardisatie doet oproep naar open standaarden

Plaatsingsdatum 19-10-2012
Berichtdatum 19 oktober 2012

Forum Standaardisatie werkt momenteel aan een actualisering van de lijst met gangbare standaarden.  Uw hulp is daarbij zeer welkom. We verzoeken u om ons aan de hand van onderstaande vragen suggesties te doen.

 1. Kent u open standaarden die mogelijk in aanmerking komen voor opname op de lijst met gangbare standaarden?
       
 2. Staan er wellicht op de huidige lijst open standaarden die inmiddels niet meer te beschouwen zijn als gangbaar of waarvoor inmiddels een ander gangbaar alternatief bestaat?

De standaarden die we zoeken dienen wel de processen van het overheidsdomein of (semi)publieke domein te raken.

Uw suggesties inclusief motivatie kunt u mailen naar: openstandaarden@logius.nl. Suggesties zullen vervolgens nader geanalyseerd worden op geschiktheid voor opname op de lijst met gangbare open standaarden. Hierover kan door ons met u nader contact gezocht worden.

Lijsten met standaarden
Forum en College standaardisatie beheren twee lijsten met open standaarden:

 1. Lijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden 
  Overheden zijn verplicht de open standaarden, die op de lijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden staan, bij aanschaf van ICT-systemen/-diensten te eisen ('pas toe'). Afwijken mag alleen met zwaarwegende reden en hierover moeten ze verantwoording afleggen via het jaarverslag ('leg uit'). Het gaat om standaarden waarvoor wel draagvlak bestaat maar die nog niet breed geadopteerd zijn.
    
 2. Lijst met gangbare standaarden
  Overheden wordt aanbevolen de open standaarden, die op de lijst met gangbare standaarden staan, toe te passen in hun ICT-systemen/-diensten. Het gaat om standaarden die breed geadopteerd ('de facto') zijn. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn om deze standaarden te gebruiken. Een verplichting daartoe is overdreven.

Toetsingsprocedure en criteria
Forum en College hanteren voor opname een toetsingsprocedure met een viertal criteria (Open Standaardisatieproces, Toegevoegde waarde, Draagvlak en Opname bevorderd adoptie) voor opname op deze lijsten.  Eenieder kan te allen tijde een standaard aanmelden voor de lijsten.
 
Het aantal aanmeldingen voor de lijst met gangbare standaarden is in de praktijk beperkt. De adoptie van de standaarden is immers reeds hoog en daardoor zijn er weinig organisaties die zich geroepen voelen de standaard aan te melden.  Het Forum en College hechten eraan om deze lijst up-to-date te houden en zoeken met deze oproep actief naar standaarden die mogelijk voor deze lijst in aanmerking komen.

Categorie(n) Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Overheid en semi overheid, Kennisplatform Administratieve software
Bronvermelding Forum Standaardisatie
Internet URL http://www.forumstandaardisatie.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED