Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Verslag bijeenkomst Kennisplatform 27-11-2012: eFactureren, ondernemingsdossier, XML Auditfiles, Zeker Online en XBRL

Plaatsingsdatum 30-11-2012
Berichtdatum 30 november 2012

Op dinsdag 27 november 2012 is in Leiden een gezamenlijke bijeenkomst gehouden vanuit het Kennisplatform Administratieve software en het XML Platform. Deze laatste bijeenkomst in 2012 stond in het teken van meerdere relevante onderwerpen in relatie tot administratieve software. Er waren dan ook zo'n 80 belangstellenden, grotendeels vanuit de softwarebranche, maar ook vanuit de accountancy en de overheid.

Achtereenvolgens zijn de volgende onderwerpen behandeld:

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

Het 4-partijenmodel bij elektronisch factureren
Bij het uitwisselen van elektronische facturen (B2B, B2G en B2C) zijn meerdere partijen betrokken. De afzender en ontvanger van de factuur. Softwareleveranciers van administratieve (billing en purchase) software en Billing Service Partijen als tussenschakel in de factuurketen van 'versturen van factuur tot betalen van de factuur'. Afgelopen periode is overleg gevoerd met betrokken partijen om tot zo efficient mogelijke oplossingen te komen, afhankelijk van het marktsegment en bedrijfsomvang. Douwe Lycklama van Innopay heeft een toelichting gegeven op het project dat geïnitieerd is vanuit de Overheid. Op dit moment nemen een 10-tal tartijen deel aan het initiatief.

Er zijn 2 typen van participanten, te weten:
1. (billing) Service providers
2. Softwareleveranciers
Geïnteresseerden om deel te nemen aan dit initiatief kunnen zich richten tot Jelle Attema van ECP
   
E-factureren in vogelvlucht
Friso de Jong is in Nederland en ver daarbuiten bezig e-factureren te stimuleren met: boekjes, presentaties, congressen, toolbox, checklists, blogs, nieuwsbrieven, keurmerk, et cetera. Hij vertelde hoe hij e-factureren heeft zien ontwikkelen tot waar het nu staat, hoe het zich verder zal ontwikkelen en wat de (minder) kansrijke initiatieven op dit moment zijn. Friso verwacht dat het aantal providers zal exploderen als, op basis van Europese wetgeving, factureren vorm- en middelvrij is per 1-1-2013.
  
Europese standaard(s) elektronisch factureren
ir. P. Potgieser, die in het Europese e-Invoice Multistakeholder Forum is gekozen als vertegenwoordiger van de Europese nationale standaardisatie organisaties verenigd onder CEN en door de Europese Commissie is aangezocht om leiding te geven aan Task 4 van dat forum 'Migration towards a single e-invoice standard data model' geeft - op basis van de recente bijeenkomst van het Forum - inzicht in gekozen benadering, status en voortgang terzake.  
Peter Potgieser heeft de presentatie "e-Invoicing, the standards approach" gegeven.
Opvragen presentatie "e-Invoicing, the standards approach".
    
Het Ondernemingsdossier
Het Ondernemingsdossier is een initiatief en samenwerkingsverband dat bestaat uit: VNO-NCW en MKB Nederland, brancheorganisaties van de Horeca, de Rubber- en Kunststofindustrie en de Recreatiesector, Antwoord voor Bedrijven, de VNG, Inspectieraad en het ministerie van Economische Zaken,Landbouw en Innovatie en het programma Ondernemingsdossier.

In november 2011 zijn ondernemers van de genoemde brancheorganisaties samen met de betrokken overheden gestart met de invoering van het Ondernemingsdossier. Ondernemingen en overheden ervaren de samenwerking met digitale ondersteuning als een logische en gebruiksvriendelijke nieuwe ontwikkeling om de regeldruk te verminderen. In de komende jaren zullen steeds meer ondernemers en overheden aansluiten op en werken met een Ondernemingsdossier. Op deze bijeenkomst van het Kennisplatform vertelde Arjen van den Dool van Koninklijk Horeca Nederland over het gebruik van het ondernemingsdossier binnen de horeca en besprak de relevantie voor leveranciers van administratieve software. Voor authentificatie wordt gebruik gemaakt van eHerkenning.
   
XML Auditfiles
XML Auditfiles worden gebruikt binnen de domeinen: boekhoudsystemen, afrekensystemen en salarissystemen. U wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom de XML Auditfiles. Interessant is de mogelijke inzet van de XML Auditfiles financieel en salaris voor het uitvoeren van de WKR (werkkkostenregeling). Kenmerkend voor de WKR is dat deze regeling gevoed wordt vanuit zowel de salarisadministratie als de boekhouding. Terwijl veel leveranciers van boekhoudsoftware geen rekening houden met de WKR om bijvoorbeeld de vrije ruimte te kunnen bepalen. De inzet van de XML auditfiles kan mogelijk ondersteuning bieden voor de WKR. Fred van Ipenburg van de Belastingdienst heeft, namens het XML Platform, de presentatie "XML-Platform: 2012 --> 2013 en verder?" toegelicht. 
Opvragen presentatie "XML-Platform: 2012 --> 2013 en verder?".
  
Zeker online
Theo Klarenbeek van de Belastingdienst heeft de presentatie "Horizontaal Toezicht en Software = Automatisch goed" toegelicht. Aan de orde kwam dat 53% van het MKB geen deugdelijke boekhouding heeft. Er wordt gewerkt aan het keurmerk "Zeker Online" dat zich richt op boekhoudsoftware via het cloud model. Geïnteresseerden kunnen zich tot Jelle Attema van ECP. Naar de toekomst toe wordt 'boekhouden2020' genoemd als boekhouden zonder menselijke tussenkomst.
Opvragen presentatie "Horizontaal Toezicht en Software = Automatisch goed".
               
De Auditfiles in het XBRL tijdperk
Documenten in XML formaat uit administratieve systemen uitwisselen is met behulp van XML Auditfiles mogelijk. Maar hoe zit het met het uitwisselen van XBRL documenten uit administratieve systemen? Hoe kunnen financiële gegevens met XBRL gestandaardiseerd, geoptimaliseerd, uitgewisseld, gerapporteerd en vastgelegd worden? De oplossing hiervoor is XBRL GL (Global Ledger). Paul Snijders van Nederland heeft een presentatie van XBRL en XBRL GL gegeven.
Opvragen presentatie "XML Auditfiles en XBRL-GL". 

Categorie(n) XML Auditfiles, Kennisplatform Administratieve software, Soort > (Elektronisch) factureren, SBR / XBRL, Soort > Boekhoudsoftware, Branche > Detailhandel & Horeca, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Overheid en semi overheid
Bronvermelding Kennisplatform administratieve software

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED