Softwarepakketten.nl
Urios
Centralservices

Onderzoek

Compliance in de cloud in relatie tot horizontaal toezicht

Plaatsingsdatum 11-12-2012
Berichtdatum 11 december 2012

Bianca Pors, werkzaam bij de Belastingdienst in de regio Utrecht, schreef haar SPD afstudeerscriptie in 2012 met als titel ‘Compliance in de cloud?’ in relatie tot horizontaal toezicht door de Belastingdienst.

Op het gebied van toezicht vindt binnen de belastingdienst sinds 2005 een cultuuromslag plaats. Het accent van toezicht is verlegd van repressief toezicht naar responsief toezicht, waarvan horizontaal toezicht een voorbeeld is.

Horizontaal toezicht bij MGO (middelgrote ondernemingen) en ZGO (zeer grote ondernemingen) vindt plaats door individuele klantenbehandeling en het sluiten van (individuele) convenanten. Binnen het MKB is sprake van een drie fasenplan, te weten:

 1. Fase één is het maken van afspraken met (fiscaal) intermediairs;
   
 2. Fase twee is het maken van afspraken met brancheorganisaties;
   
 3. Fase drie is samenwerking met softwareontwikkelaars van online boekhoudpakketten. Gericht op het bereiken van compliance in de cloud voor het MKB en in het bijzonder de ZZP’er.

Het onderzoek van Bianca is gericht op fase 3, het MKB en online boekhoudpakketten in relatie tot Compliance in de cloud.

Binnen het toezicht speelt internet een steeds prominentere rol. Met name internetboekhouden is een ontwikkeling die van invloed kan zijn op de bedrijfsvoering van de Belastingdienst. Centraal in het onderzoek van Bianca staat het onderwerp ‘wat is de invloed van het internet op het bereiken van compliance?’. Dit onderwerp is uitgewerkt in de volgende deelvragen:

 1. Hoe probeert men de bedrijfsdoelen compliance, lastenvermindering voor de ondernemer en een effectievere en efficiënter werkende overheid te bereiken?
   
 2. Wat wordt verstaan onder cloud computing?
   
 3. Wat zijn voor de Belastingdienst relevante ontwikkelingen op het gebied van cloud computing?
   
 4. In hoeverre maakt men binnen de Belastingdienst gebruik van cloud computing?
    
 5. Op welke wijze kan cloud computing bijdragen aan de bedrijfsdoelen?
    
 6. Welke knelpunten ervaren de ondernemer en de Belastingdienst met de betrekking tot cloud computing en de samenwerking?

Om compliance in de cloud te bewerkstellingen is de Belastingdienst actief betrokken bij het opzetten van een keurmerk voor internetboekhouden, onder de naam ‘Zeker online’. Doelstelling van dit keurmerk is onder meer het verschaffen van zekerheid aan (MKB)ondernemers dat hun boekhouding in de cloud veilig en betrouwbaar is. De Belastingdienst kan compliance van de ondernemers bereiken door afspraken te maken met softwareleveranciers, waarbij deze afspraken feitelijk onderdeel uitmaken van het beoogde keurmerk ‘zeker online’.  Zonder volledig te willen zijn gaat het om afspraken over techniek (audittrail), veiligheid (continuïteit, back up, recovery, etc.), softwareontwikkeling, functionaliteit en it governance.

Een onafhankelijk keurmerk is een absolute voorwaarde. Het keurmerk moet door een onafhankelijke partij gecontroleerd worden op het voldoen aan zekerheids- en kwaliteitseisen.

Bianca heeft de hiervoor genoemde punten betrokken in haar onderzoek en uitgebreid beschreven. Noemenswaardig zijn ook de gehouden interviews die integraal deel uitmaken van de scriptie. Dit betreft zowel interviews gehouden binnen de Belastingdienst als daarbuiten met SAAS-aanbieders.

Scriptieprijs
De scriptie van Bianca heeft de 2e plaats behaald tijdens de Nationale SPD scriptieprijs 2012 die jaarlijks wordt uitgereikt door de Belangenvereniging SPD.  Dit jaar vond de uitreiking plaats op 29 november 2012. Het behalen van deze 2e plaats is een bevestiging van de kwaliteit van de (afstudeer)scriptie.

Opvragen scriptie
De complete scriptie ‘Compliance in de cloud?’ telt 94 pagina’s en is gratis beschikbaar in PDF (alleen lezen formaat). De scriptie wordt van harte aanbevolen voor intermediairs, softwareleveranciers, adviseurs en andere geïnteresseerden.
Naar gratis opvragen scriptie…

Categorie(n) GRC en Assuring, Soort > Boekhoudsoftware, Branche > Accountantskantoren, Softwareselectie, SAAS, Cloud Computing
Bronvermelding Door: Gerard Bottemanne, GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED