Softwarepakketten.nl

Software nieuws

2013: het jaar van de boekhoudsoftware

Plaatsingsdatum 01-01-2013
Berichtdatum 1 januari 2013

Afgelopen decennia is het maar zelden voorgekomen dat er zoveel ontwikkelingen impact hebben op boekhoudsoftware als in 2013 het geval is. 

Vanuit de landelijke en Europese overheid krijgt u te maken met:

 • SEPA en IBAN; het gaat om migratie van lokale betaalmiddelen (overschrijvingen en incasso) naar SEPA en om uitbreiding van huidige bankrekeningnummers naar IBAN (International Bank Account Number). Als uiterste overgangsdatum voor overschrijvingen en incasso’s geldt 1 februari 2014. Hierna worden lokale betaalmiddelen niet meer geaccepteerd.
   
 • BTW aangiftes via SBR; om vanaf 2014 de BTW aangiftes en ICP opgaves te kunnen insturen aan de Belastingdienst vanuit uw boekhoudpakket moet uw software de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken en via Digipoort (de opvolger van BAPI) kunnen verzenden.
    
 • Werkkostenregeling; De werkkostenregeling (WKR) heeft  ook direct  invloed op de boekhouding als het gaat om de niet-werknemer gerelateerde kosten (denk aan een personeelsfeest). Vergoedingen en verstrekkingen die vallen onder de WKR moeten inclusief BTW geboekt worden en altijd maandelijks bijgewerkt worden. Voor de loonbelasting, en dus ook voor de werkkostenregeling, geldt het kasstelsel.

Andere onderwerpen die, hoewel niet verplicht vanuit overheidswege, in 2013 verder zullen doorbreken zijn:

 • Mobile computing; het ontsluiten van software op een smartphone of een tablet PC.
    
 • Scannen en herkennen; nadat een ontvangen boekingsdocument (zoals een inkoopfactuur) is ontvangen en gescand wordt gebruik gemaakt van speciale software om de gescande boekingsdocumenten te herkennen en te verwerken in de boekhouding.
    
 • Elektronisch factureren; onder elektronisch factureren wordt verstaan: het op elektronische wijze, in een afgesproken formaat, verzenden van facturen door een leverancier en het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van facturen door een afnemer.
    
 • Kredietrapportages via SBR; als onderdeel van het SBR-programma hebben banken (ABN-AMRO, Rabobank en ING) een kredietrapportage samengesteld in XBRL-formaat. De gegevens voor de kredietrapportage worden voor een belangrijk deel ontleend aan de boekhouding.

Een aantal koplopers zal al op weg zijn met een of meer van de genoemde ontwikkelingen, maar verreweg de meeste ondernemers zullen in 2013 pas aan de gang gaan. Enige haast is geboden, zeker wat betreft de ontwikkelingen vanuit de overheid, want 2013 is voorbij voordat u het weet.

Lees het complete artikel “2013: het jaar van de boekhoudsoftware” (PDF)...

Categorie(n) SEPA, Soort > Boekhoudsoftware, Kennisplatform Administratieve software, Soort > (Elektronisch) factureren, SBR / XBRL , Mobile computing, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Accountantskantoren, SAAS, Cloud Computing, Branche > Financials
Bronvermelding GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED