Softwarepakketten.nl

Onderzoek

XBRL: controllers van de toekomst kunnen niet zonder

Plaatsingsdatum 30-01-2013
Berichtdatum Januari 2013

De ontwikkeling van XBRL ‘eXtensible Business Reporting Language’ dateert al vanaf 1998, geïnitieerd door het Amerikaanse accountantsinstituut (AICPA). In vele landen wordt XBRL inmiddels ingezet om financiële data op gestandaardiseerde wijze elektronisch uit te wisselen. En dat laatste is precies waarvoor XBRL is bedoeld. Er is  sprake van een wereldwijze standaard die wordt beheerd door ‘XBRL International’ (zie www.xbrl.org).  Als controller heeft u vast al van XBRL gehoord of gelezen en als u bij een intercontinentaal opererend concern werkt is XBRL mogelijk al aanwezig binnen uw werkgebied van verslaggeving.

Maar wat is XBRL eigenlijk?
XBRL kunt u beschouwen als een open op XML (Extensible Markup Language) gebaseerde standaard voor het op uniforme wijze communiceren van (financiële) bedrijfsgegevens. De elementen die in  een financiële rapportage worden gebruikt zijn vastgelegd in een  ‘taxonomie’. Ook wel aangeduid als ‘financieel gegevenswoordenboek’. Een (financieel) rapport dat op basis van XBRL is samengesteld wordt aangeduid als ‘instance-document’. Dit document bevat per rapportage-element zowel de elementgegevens als de waarde die aan het element is toegevoegd.

Wat is hier zo handig aan?
Door het gebruik van de XBRL-labels zijn gegevens eenduidig gedefinieerd, waardoor er geen misverstand meer kan ontstaan over wat een gegeven betekent. Dit in tegenstelling tot de uitwissing op papier of PDF) waarbij bij het gebruik interpretatie of verwerkingsfouten kunnen ontstaan. Onderzoek heeft aangetoond dat bij het verwerken (overtypen) van informatie op papier, fouten optreden die kunnen oplopen tot meer dan 30%.

Via het ‘Standard Business Reporting’ (SBR) programma  hebben de Nederlandse overheid en banken (vertegenwoordig in de bankencoöperatie FRC) de handen ineen geslagen om het gebruik van XBRL als standaard tot een succes te maken.  In de nabije toekomst zullen ook andere (uitvragende) partijen in Nederland aanhaken bij dit SBR-initiatief (zie www.sbr-nl.nl). 

De Nederlandse banken (ABN AMRO, ING en Rabobank), die zijn vertegenwoordigd in de FRC, zetten XBRL in voor het elektronisch uitwisselen van kredietinformatie. In eerste instantie gericht op het midden en kleinbedrijf, waarbij kredietrapportage plaatsvindt via een intermediair (bijvoorbeeld uw accountantskantoor). 

In de ideale situatie wordt een rapport in XBRL-formaat direct samengesteld vanuit uw financiële administratie. Veel administratieve software geneert output in Excel of bijvoorbeeld PDF, maar kan (nog) niet overweg met het XBRL-formaat. Daarnaast zult u op de een of andere manier binnen uw financiële administratie de juiste gegevens moeten koppelen aan de juiste elementen van een XBRL-rapportage. Dit laatste wordt in XBRL-jargon als ‘taggen’ of ‘mappen’ aangeduid. Dit kunnen individuele (grootboek)rekeningen zijn die gekoppeld worden (aan bijvoorbeeld een winstaangifte VpB of posten voor de jaarrekening). Maar lang niet alle gevraagde informatie komt uit uw grootboek. Denkt u bijvoorbeeld aan een toelichting op posten van een jaarrekening of aan een specificatie van registergoederen en aangegane verplichtingen als het gaat om een kredietrapportage aan de bank. Voor dit laatste is een uitsplitsing van het openstaande saldo debiteuren (vorderingen) en crediteuren (schulden) naar ouderdomstermijnen op een bepaalde datum ook van belang. 

Ook in omringende landen wordt XBRL ingezet. Wist u dat het in België al jaren gemeengoed is om de jaarrekening aan te leveren in XBRL formaat bij de Belgische Balanscentrale? Op Europees niveau is ook sprake van een samenwerking op het gebied van XBRL via een jurisdictie van XBRL International. Landen als België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland en Spanje nemen deel aan deze samenwerking. Informatie hierover is te vinden op de website www.xbrl.org/eu/. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht te rapporteren volgens IFRS. Het “IFRS Foundation XBRL Team” is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en onderhoud van de XBRL representatie van IFRS, bekend onder de naam “IFRS Taxonomy”. Meer informatie over IFRS en XBRL is te vinden op www.ifrs.org/XBRL/XBRL.htm.

Download gratis het complete artikel "XBRL: controllers van de toekomst kunnen niet zonder" (PDF) met tevens de visie van Jan Pasmooij RE RA RO over XBRL. Jan is al jaren nauw betrokken bij de implementatie van XBRL in Nederland.
Download artikel: XBRL: controllers van de tekomst kunnen niet zonder (PDF)... 


Is uw SBR/XBRL kennis voldoende?

Meerdere data en locaties!
Praktijkcursus SBR/XBRL voor intermediairs
Vanaf 2013 wordt SBR binnen de overheid verplicht (in fasen) ingevoerd. In 2013 te beginnen met de verplichtstelling van de aangiftes inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en het jaar erop voor de aangifte omzetbelasting, opgaaf ICP en jaarrekening voor kleine rechtspersonen bij de KvK (als het gaat om elektronische deponering). Daarnaast vragen banken ook steeds meer naar SBR kredietrapportages. Dit betekent dat u niet langer om SBR heen kunt. Hoe kunt u SBR implementeren (er wordt ingegaan op de fiscale stromen, jaarrekening en kredietrapportage), wat betekent dit voor uw organisatie, welke stappen moet u wanneer zetten. Al deze facetten komen in deze praktische cursus naar voren.

De deelnamekosten bedragen 195 euro per persoon (excl. BTW). Tweede en volgende persoon van dezelfde organisatie 30% korting!
Meer informatie en aanmelden...
 

Categorie(n) Branche > Financials, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A)
Bronvermelding GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Presentaties: 2013 is het jaar van de boekhoudsoftware en de jaarrekening via SBR [28-06-2013]

Rapport: welk portaalsysteem moet ik kiezen? [15-05-2013]

Terugblik Praktijkdag ICT: SEPA, SBR en uw bank [22-03-2013]

Scannen en herkennen van boekingsdocumenten: groeiend aanbod [05-02-2013]

Van boeking tot app: boeken met de Smartphone [30-12-2012]


Seminar RPA en robotic accounting

Voorjaar 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software

MUIS Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED