Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Profiteren van data-analyse binnen de jaarrekeningcontrole

Plaatsingsdatum 09-06-2013
Berichtdatum 2012

Door:
Lodewijk Benjaminse, manager bij KPMG en Bram van der Heijden, adviseur bij KPMG
(de IT-Auditor 2012)

Data-analyse toepassen als integraal onderdeel van de jaarrekeningcontrole zou in theorie voor een efficiënter en effectiever controleproces moeten zorgen. In de praktijk blijken de theoretische voordelen echter moeilijk te realiseren. Dit artikel verheldert de oorzaken van het uitblijven van de voordelen en rijkt een conceptueel model aan dat gehanteerd kan worden bij het succesvol toepassen van data-analyse.

Uit diverse artikelen en uit onze praktijkervaringen blijkt dat accountants steeds meer aandacht voor en behoefte aan data-analyse hebben. Binnen de jaarrekeningcontrole door de accountant wordt de IT-auditor veelvuldig gevraagd deze data-analyses uit te voeren. De toenemende vraag naar data-analyse komt doordat er gezocht wordt naar methodes om de jaarrekeningcontrole efficiënter uit te voeren, bijvoorbeeld door het inzetten van data-analyse bij het testen van beheersmaatregelen. Tevens is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit waarmee accountants de jaarrekeningcontrole uitvoeren.

Toepassing van data-analyse
Het toepassen van data-analyse in de  jaarrekeningcontrole is voornamelijk bekend als Computer Assisted Audit Techniques (CAATs). De betekenis van CAATs is simpelweg het toepassen van tools om het controleproces te automatiseren of te vereenvoudigen. In de praktijk wordt CAATs meestal geassocieerd met het integreren van data-analyse in de controleaanpak, waarbij data-analyse voornamelijk in de gegevensgerichte controlewerkzaamheden wordt toegepast zoals cijferbeoordelingen, verbandcontroles en detailcontroles.

Lees het complete artikel 'Profiteren van data-analyse binnen de jaarrekeningcontrole'.

Categorie(n) Assuring > Data analyse, Branche > Accountantskantoren, Branche > Financials, Assuring (incl. certificeren en compliance)
Bronvermelding de IT-Auditor

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED