Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Marktanalyse consolidatiesoftware 2013/2014

Plaatsingsdatum 28-09-2013
Berichtdatum Oktober 2013

Consolidatiesoftware biedt de mogelijkheid om financieel inzicht te bieden op groepsniveau. Dit kan voor intern gebruik zijn, ook wel managementconsolidatie genoemd. Maar ook voor het opstellen van een  aangifte Vennootschapsbelasting (VpB) of een te publiceren jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Goede consolidatiesoftware kan u veel werk besparen, zoals het handmatig optellen van cijfers en het presenteren van cijfers in de juiste volgorde. Door een geïntegreerde workflow kan bewaakt en voorkomen worden dat bepaalde handelingen over het hoofd worden gezien, zoals het verwerken van bepaalde eliminatieboekingen. En goede consolidatiesoftware kan een positief effect hebben op het tijdstip van rapporteren, nadat een rapportageperiode is afgelopen.

Het aanbod van consolidatiesoftware dat verkrijgbaar is op de Nederlandse markt is beperkt te noemen. Tijdens het samenstellen van dit rapport kwamen wij op ruim 10 oplossingen, veelal internationaal. Dit rapport beoogt een eerste inzicht te geven in de functionaliteit waarop consolidatiesoftware geselecteerd kan worden en de beschikbare consolidatiesoftware met enkele daarbij behorende eigenschappen.

Functionaliteit waarop consolidatiesoftware geselecteerd kan worden is als volgt:

 1. Koppeling met de boekhouding; het is natuurlijk niet de bedoeling dat de saldi per grootboekrekening vanuit boekhoudsystemen handmatig overgenomen moet worden in een consolidatiesysteem. Nog afgezien van de tijd die daarmee gemoeid is zal het de betrouwbaarheid van de gegevens niet ten goede komen. In elk geval moet een koppeling mogelijk zijn tussen boekhoudsystemen en het consolidatiesysteem om de saldi geautomatiseerd over te nemen.
         
 2. Afwijkende rekeningschema’s; in de praktijk wordt vaak met afwijkende rekeningschema’s gewerkt die aangesloten moeten worden op een geconsolideerd rekeningschema. Het consolidatiesysteem moet de mogelijkheid van afwijkende rekeningschema’s dan wel bieden. Veelal wordt dan gewerkt met zogenaamde ‘brugstaten’ die tevens bewaard blijven voor een volgende consolidatieperiode, zodat de koppeling maar één keer hoeft plaats te vinden per boekhouding.
       
 3. Partieel consolideren; in de basis opgave van een deelnemingspercentage per te consolideren bedrijf als geen sprake is van een 100% deelneming. Bij partieel consolideren worden proportionele consolidatie genoemd of verwerking op basis van de equity-methode.
          
 4. Subconsolidatie; dit wordt ook wel tussenconsolidatie genoemd. De mogelijkheid om een aantal bedrijven te consolideren, waarbij het resultaat gebruikt wordt om verder te consolideren.
        
 5. Consolidatie begroting en forcast; in relatie tot de planning & control cyclus kan consolidatie van een begroting en forcast gewenst zijn.
          
 6. Integratie buitenlandse valuta; omrekening van vreemde valuta tegen desgewenst verschillende koersen (eindkoers, gemiddelde koers en historische koers). Met eventueel de mogelijkheid de valutakoersen te importeren en tijdens de consolidatie  het automatisch berekenen en boeken van koersverschillen.
        
 7. Consolidatie naar soort:
  Fiscaal; zoals een fiscale eenheid vormen voor de aangifte Vennootschapsbelasting (VpB). Wordt meestal gebruikt door de fiscalist. De geconsolideerde cijfers zijn dan de basis voor het opstellen voor een aangifte VpB. 
      
  Juridisch; voor het publiceren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Wordt meestal gebruikt door de accountant. Een aandachtspunt is het opstellen van een jaarrekening in XBRL dat verderop aan de orde komt.
        
  Bedrijfseconomisch; managementconsolidatie voor de interne bedrijfsvoering. Wordt meestal gebruikt door de controller.
       
 8. Consolidatie op verschillende grondslagen; zoals Dutch-Gaap / RJ, US-Gaap of IFRS.
        
 9. Deconsolidatie; de mogelijkheid om voor een bedrijf(sonderdeel) een aparte jaarrekening te maken en deze uit de consolidatie te halen.
        
 10. Inzoomen op details; vanuit een consolidatie kunnen inzoomen op de onderliggende cijfers.
        
 11. Maximum aantal consolidatieniveaus; mede in relatie tot de hiervoor genoemde subconsolidatie.
        
 12. Meerdere dimensies mogelijk bij consolidatie; in de basis vindt consolidatie plaats op basis van grootboeksaldi. Aanvullend kan gedacht worden aan consolidatie op andere (boekings)dimensies, zoals: kostenplaatsen, productgroepen en regio’s. Het zal duidelijk zijn dat dan de dimensies dezelfde indeling moeten hebben binnen de te consolideren administraties.
       
 13. Wijze van eliminatie; boekingen, zo mogelijk automatisch, op basis van intercompany verhoudingen en resultaat deelnemingen.
        
 14. Workflow consolidatieproces;alle stappen in het consolidatieproces zichtbaar maken. Bijvoorbeeld de eliminatieboekingen en aanpassingen van deelnemingen.
         
 15. Grafische weergave van informatie; informatie in de vorm van diagrammen visueel maken.
          
 16. XBRL ondersteuning; XBRL staat voor ‘eXtensible Business Reporting Language’. XBRL is een wereldwijze standaard die wordt beheerd door “XBRL International” (zie www.xbrl.org). XBRL kunt u beschouwen als een open op XML (Extensible Markup Language) gebaseerde standaard voor het op uniforme wijze communiceren van (financiële) bedrijfsgegevens. 
       
 17. SOX compliant; SOX staat in dit verband voor ‘Sabanes – Oxley’ en heeft betrekking op regels voor op de Amerikaanse beurs genoteerde bedrijven. SOX Artikel 404 kent regels voor betrouwbaarheid van de interne controle en financiële rapportage. Het gaat niet alleen om de rapportage zelf maar ook op het tot stand komen van de software en een betrouwbare wijze van beheer. 

Aan de volgende leveranciers is gevraagd aan te geven in hoeverre bovenstaande eigenschappen ondersteund worden door hun software:

 1. CaseWare Nederland
 2. CPMview
 3. Diamond FMS
 4. HBSoftware
 5. IBM
 6. Infine Software
 7. LucaNet Benelux
 8. Oracle
 9. Prophix Benelux
 10. Sigma Conso
 11. Speedbooks Software
 12. UNIT4
 13. Visionplanner
 14. Vrij!

Complete rapport
De complete (ruim 40 pagina's tellende) marktanalyse met onder meer inzicht in de eigenschappen per toepassing is gratis op te vragen.
Gratis opvragen marktanalyse consolidatiesoftware (PDF)...
 

Categorie(n) Branche > Financials, Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Gids boekhoudsoftware 2020: alle standaard boekhoudsoftware en hun functionaliteit [02-06-2020]

RGS: uniform rekeningschema voor alle bedrijven [06-05-2020]

Elektronisch factureren 2.0: met UBL, PEPPOL en voorstel voor retourberichten [28-04-2020]

Gids RPA en robotic accounting [19-04-2020]

Terugblik en presentaties Praktijkdag Practice management 2020 [07-03-2020]


Seminar RPA en robotic accounting

Najaar 2020
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software

MUIS Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED