Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Gids boekhoudsoftware 2014: ruim aanbod, maar lang niet alle boekhoudsoftware biedt dezelfde functionaliteit

Plaatsingsdatum 19-11-2013
Berichtdatum 19 november 2013

De Gids Boekhoudsoftware 2014 geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudsoftware voor de Nederlandse markt, onderverdeeld naar:

  1. ZZP'ers en klein MKB; 
  2. Middelgrote bedrijven (MKB);
  3. Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).

Dat het aanbod van standaard boekhoudsoftware afneemt naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt is niet verrassend. Wel verrassend is het enorme aanbod van standaard boekhoudsoftware (meer dan 50) voor alleen al de doelgroep ZZP'ers en klein MKB. Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals) hebben wat dat betreft minder te kiezen met een aanbod van zo’n tien pakketten. Een opvallende conclusie is dat het aanbod van boekhoudsoftware via het SAAS-model (Software as a Service) van cloud computing inmiddels gelijk opgaat met boekhoudsoftware die lokaal op een computer of server wordt geïnstalleerd. De overtuigende voorspelling is dat eind 2014 het SAAS-model de leiding neemt qua aanbod van boekhoudsoftware.

Aanwezige functionaliteit verschilt aanzienlijk
Als de keuze tussen lokaal of SAAS is gemaakt speelt de aanwezige functionaliteit een belangrijke rol bij de selectie van boekhoudsoftware. Opvallend is bijvoorbeeld dat slechts vanuit de helft van de boekhoudsoftware voor ZZP’ers en klein MKB een BTW-aangifte en ICP-opgave op elektronische wijze aan de Belastingdienst gestuurd kan worden. Deze doelgroep lijkt hiermee de voorkeur te geven aan opgave via het persoonlijk domein op de website van de Belastingdienst of heeft dit uitbesteed aan een fiscaal intermediair (accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor). Bij boekhoudsoftware voor Middelgrote bedrijven (MKB) kent ruim de helft van de software geen Verplichtingenregistratie. Terwijl veel MKB-bedrijven wel te maken hebben met bijvoorbeeld aangegane huur- en/of leaseverplichtingen. Met de aanwezigheid van een financieel dashboard is het al niet beter gesteld. En een functie voor Vreemde valuta blijkt ook niet in alle aangeboden boekhoudsoftware tot de bagage te behoren. Het is dus zaak om vooraf goed op een rij te zetten welke functionaliteit is gewenst bij de selectie van boekhoudsoftware, anders kan wel eens tegen ongewenste beperkingen worden aangelopen. Houdt daarbij ook in de gaten of gewenste functionaliteit standaard of als optie wordt aangeboden. Het is net als bij het kopen van een auto: gewenste opties bepalen vaak de prijs.

Naast enkele algemene (pakket)gegevens is aan leveranciers gevraagd naar de aanwezigheid van bepaalde functionaliteit binnen de software, gerelateerd aan de genoemde doelgroepen.

ZZP en klein MKB
Gericht op de zzp’er en klein MKB is de aanwezigheid van de volgende functionaliteit in kaart gebracht: Grootboek, Debiteuren / crediteuren, Inlezen en verwerken van elektronische rekeningafschriften van de bank, Urenregistratie, Facturering met aanvullend de mogelijkheid van elektronisch factureren, Elektronische BTW-aangifte en ICP-opgave (via SBR/Digipoort, zoals geldt per 1-1-2014), Afschrijvingen, Budgettering, Financieel dashboard op smartphones, Auditfiles (XAF) en eventueel overige functies. Verder is gevraagd naar de prijsstelling omdat in dit segment de prijs een belangrijke factor is bij de keuze van boekhoudsoftware.

Middelgroot (MKB)
Gericht op middelgrote bedrijven is de uitvraag naar aanwezigheid van functionaliteit dezelfde als hiervoor en aangevuld met: Kostenplaatsen, Vreemde valuta, Automatische incasso, Consolidatie, SBR/XBRL functionaliteit (anders dan BTW/ICP), Verplichtingenregistratie, Data-analyses en Werkkostenregeling.

Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals)
Gericht op grote bedrijven is de uitvraag voor middelgroot (MKB) als basis genomen met daarbij de volgende aanvullingen: Kostenplaatsen is vervangen door Meerdere boekingsdimensies (bijvoorbeeld kostendragers, divisies, etc.). Rekening courant bedrijven, Kosten verdeelstaat, Workflow, Activity Based Costing (ABC) en Creditmanagement zijn toegevoegd. Als laatste is apart functionaliteit op het gebied van rapportage en managementinformatie in kaart gebracht, te weten: SBR/XBRL-functionaliteit; (anders dan BTW/ICP), Jaarrekening, Kasstroomoverzicht, Financiële ratio’s, Liquiditeitsplanning en Export naar rapportagesoftware.

Bovenstaande wil niet zeggen dat boekhoudsoftware voor klein MKB altijd beperkt is qua functionaliteit. Naarmate de bedrijfsomvang toeneemt zullen financiële taken echter toenemen in aard en omvang binnen een bedrijf. En aan dit laatste is de gevraagde functionaliteit gerelateerd in de gids.

Relevante ontwikkelingen
Naast inzicht in standaard boekhoudsoftware wordt in de gids kort stilgestaan bij enkele relevante ontwikkelingen in relatie tot boekhoudsoftware, te weten:
1. Cloud computing;
2. Scannen en herkennen boekingsdocumenten;
3. Elektronisch factureren;
4. SBR;
5. Elektronisch bankieren;
6. Keurmerk boekhoudsoftware;
7. Werkkostenregeling.

Gratis opvragen Gids boekhoudsoftware 2014
De Gids telt ruim 200 pagina's en is gratis op te vragen in PDF Formaat...

Categorie(n) XML Auditfiles, Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, SBR / XBRL , Branche > Financials, ZZP'ers en klein MKB, SAAS, Cloud Computing, Branche > Juridisch, Softwareselectie
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED