Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

White papers

Activity Based Costing (ABC): uw verborgen kosten ontdekken

Plaatsingsdatum 21-03-2013
Berichtdatum Maart 2013

Herinnert u zich activity based costing nog, oftewel ABC? Als dit onderwerp nieuw voor u is: ABC is een manier om de kosten van een product of dienst te bepalen, gebaseerd op de resources die zijn gebruikt voor de operationele activiteiten. Het is een alternatief voor de traditionele manier van boekhouden, waarbij de overheadkosten (indirecte kosten als licht, verwarming en marketing) in verhouding worden toegewezen aan het product of dienst op basis van de directe kosten van de activiteiten.

De traditionele manier van boekhouden wordt nog steeds het meest gebruikt. Maar deze manier kan tot problemen leiden wanneer twee activiteiten die gelinkt zijn aan dezelfde directe kosten, verschillende soorten overhead gebruiken. Massaproducten kunnen bijvoorbeeld geproduceerd worden door gebruik te maken van dezelfde resources voor arbeid en materiaal als maatwerkproducten. Maar ze hebben veel minder tijd nodig van gespecialiseerd personeel voor design en techniek (overhead). De traditionele manier van boekhouden houdt hier geen rekening mee. Dit kan leiden tot meer en meer output van maatwerkproducten. Met weinig zicht op de werkelijke kosten die dit met zich meebrengt. Niet goed voor de winstgevendheid dus. En hier zou ABC bij kunnen helpen.

Een bewezen concept
In 1998 schreef ‘The Economist’ over het Zweeds-Zwitserse ABB-concern. Zij ondergingen een reorganisatieproces van twee jaar in voorbereiding op ABC. ABB was een wereldwijd en gedecentraliseerd bedrijf. Zij zagen daarom grote mogelijkheden in het veranderen van de manier waarop zij kosten berekenden. Ze realiseerden zich dat het niet goed voor ze was dat ze niet goed konden differentiëren tussen soortgelijke activiteiten die gebruik maakten van verschillende resources. Zij hadden veel maatwerkproducten en de kosten van hun standaardproducten waren enorm toegenomen. Dit terwijl zij geen idee hadden van de daadwerkelijke kosten van het maatwerk. Tegenwoordig is juist het belangrijker dan ooit om te weten wat speciale opdrachten kosten. Zeker omdat uitstekende klantenservice een must is in de enorm concurrerende markt. Zonder dat inzicht is het onmogelijk om echt grip op uw winstgevendheid te hebben. Het is heel belangrijk dat u gewapend bent met de juiste kennis over marges om ‘ja’ of ‘nee’ te kunnen zeggen tegen projecten.

Het oorspronkelijke ABC
ABC werkte van oorsprong door activiteiten op te delen in meer specifi eke subactiviteiten. Op die manier konden belangrijke verschillen tussen soortgelijke processen meegenomen worden in de berekening. Als het bij maatwerk bijvoorbeeld nodig is om een extra prototype te maken, dan is het belangrijk dat deze extra stap zichtbaar wordt in de keten. De kosten worden dan toegewezen aan de activiteiten, gebaseerd op de totale overheadkosten van een afdeling en de relatieve percentages van de tijd die medewerkers besteden aan hun individuele taken.
Lees complete artikel - white paper Exact Group (PDF)...

Categorie(n) Branche > Financials, Soort > ERP, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A)
Bronvermelding Exact Group

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Woensdag 29 mei 2024
Seminar software voor externe- en interne rapportage, BI en (liquiditeit)planning

Financials en andere geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over de laatste stand van zaken en aanbod op het gebied van software voor rapportages, BI, (liquiditeits)planning en de invloed van AI.
Meer informatie.

Kleisteen

Informer Software


Bjorn LundenTimewriter

AFAS Software


Onerzoeksbureau GBNED