Softwarepakketten.nl

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Waarom de jaarrekening niet zal verdwijnen, ook al is het een achterhaald document

Plaatsingsdatum 19-05-2014
Berichtdatum 19 mei 2014

Door: Roos Timmermans, productmanager UNIT4 Accountancy

Een ‘jaarrekening’ bestaat in de volksmond niet alleen (zoals de wet aangeeft) uit de balans, de winst-en-verliesrekening, een kasstroomoverzicht en overige gegevens plus toelichtingen daarop, als het gaat om een rechtspersoon. De jaarrekening bevat vaak ook een accountantsverslag en bijlagen. In het accountantsverslag staan afgeleide gegevens van de  hoofdopstellingen. Denk aan een resultaatvergelijking, financiële en fiscale positie en kengetallen. Veel accountants steken in bijlagen nog veel energie, bijvoorbeeld in het maken van een overzicht van de materiële vaste activa en een btw-suppletie. Sinds de vorige eeuw voegen accountants dergelijke onderdelen al toe aan de feitelijke jaarrekening. Reden hiervoor is het kunnen verantwoorden van de prijs-kwaliteit/kwantiteit verhouding. Waarom vraag ik me af. Al deze overzichten zijn op moment van rapporteren achterhaald en dus mosterd na de maaltijd. Het opnemen van dergelijke opstellingen in ‘een jaarrekening’ is ‘verspilling’. Verspilling van energie, papier, tijd en geld.


Gebruik voor dit soort zaken liever een online dashboard. Daardoor zie je direct je KPI’s en kengetallen, waardoor je er direct op in kunt spelen. Voorwaarde is dat je administratieve proces tijdig en op orde is. Bovendien kan je een blik werpen op de materiële vaste activastaat. Dergelijke opstellingen maken straks geen deel meer uit van ‘de jaarrekening’. Technisch kan het en een dashboard zal een accountant veel tijd besparen op het vervaardigen van de klassieke jaarrekening.

Wettelijke verplichting
Indien de wet niet verandert, blijft een rechtspersoon (ondernemer) verplicht een echt zuivere jaarrekening op te (laten) stellen. Afhankelijk van de grootte is de onderneming ook controleplichtig. Alle inspanningen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen blijven gehandhaafd. Het uitwerken van een kolommenbalans, het geven van specifieke tekstuele toelichtingen op posten uit de balans  evenals het opbouwen van een dossier als een (accountants)verklaring vereist is. Al deze werkzaamheden blijven bestaan. Hetzelfde geldt voor het bespreken van de concept-jaarrekening met het bestuur, want dat is eindverantwoordelijk voor de opstelling van dé jaarrekening. Een onafhankelijke partij (de accountant) moet volgens bepaalde regels zekerheid afgeven over een dergelijke verantwoording ten behoeve van het maatschappelijk verkeer. Die groep stakeholders heeft geen toegang tot dashboards. Daar verandert voorlopig nog niets aan.

Sprookje
Het sprookje dat de overheid direct straks via SBR/XBRL uit de administratie informatie haalt die zij nodig heeft voor het opleggen van allerlei aanslagen, blijft voorlopig nog voortbestaan. Niemand zal zonder enige vorm van controle zijn of haar cijfers aan dergelijke partijen afgeven. Er is namelijk een natuurlijk tegengesteld belang, de overheid wil zoveel mogelijk belastingen innen en de ondernemer wil zo min mogelijk belasting betalen. Hier ligt de oorsprong voor de natuurlijke adviesrol van een accountant voor zijn of haar klant. Hoe verhoog je je winst en zorg je er tegelijkertijd voor om zo min mogelijk belasting te hoeven betalen?

In één keer goed
De informatiebehoefte ligt steeds meer op het heden en de toekomst. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen moet daarom zo efficiënt mogelijk. Het liefste willen we alles in één keer goed doen, zodat er geen sprake is van verspilling van tijd en geld. Hoe hoger de kwaliteit van de gevoerde administratie, hoe sneller en goedkoper het gewenste resultaat. Ondernemers die online hun eigen administratie (in)voeren, zijn direct te sturen door een intermediair die meekijkt. Daardoor kunnen ondernemers beschikken over actuele en betrouwbare management informatie. Het afsluiten van periodes zal ongetwijfeld weer zijn intrede doen, zodat de accountant deze niet opnieuw hoeft te beoordelen/controleren. Door het spreiden van de werkzaamheden en het afsluiten (bevriezen) van een periode, kan er binnen afzienbare tijd na einde boekjaar een jaarrekening te realiseren zijn. Dan wel een zuivere jaarrekening zonder spiegeltjes en kraaltjes. Anders gezegd, de ‘overwaarde’ van de jaarrekening die de afgelopen jaren kunstmatig is ontstaan, wordt nu weer gecorrigeerd tot de huidige reële ‘marktwaarde’. Gaat de jaarrekening ‘echt’ verdwijnen? Nee. Daarvoor is een wetswijziging noodzakelijk en dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren.

Bron UNIT4 Accountancy...

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding UNIT4

Terug


Onerzoeksbureau GBNED